\"/
\"/ \"/    

SELECT po dvou letech

Radim Peša, ÚVT MU
Ročník VII - číslo 4, duben 1997
Citace: R. Peša. SELECT po dvou letech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 4, s. 10-11.
Tematické zařazení: Licence a nákup SW
 předchozí článek | následující článek 

Dne 24.1.1997 tomu byly dva roky ode dne, kdy byla podepsána rámcová dohoda s názvem "Dohoda Select pro vzdělání firmy Microsoft" mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a firmou Microsoft Corporation. Podepsáním prováděcí dohody dne 19.6.1995 se k programu Select připojila i Masarykova univerzita. Podpisem této dohody získala Masarykova univerzita možnost nakupovat software firmy Microsoft za velmi výhodných cenových podmínek (viz [1]).

Podívejme se nyní, kdy platnost dohody SELECT po dvouletém trvání končí, v jaké míře byl program SELECT využit. Na Masarykově univerzitě bylo prostřednictvím programu SELECT za jeden a třičtvrtě roku trvání tohoto programu zakoupeno celkem 898 kopií softwarovým produktů všeho druhu. Počty instalací za první čtvrtletí roku 1997 nebyly v době vzniku tohoto článku ještě známy, a proto nejsou v tomto součtu zahrnuty. Software dostupný v rámci programu SELECT pokrývá velkou část produkce firmy Microsoft. Ukažme si tedy, jaká je struktura software zakoupeného prostřednictvím programu SELECT na MU. V následujíci tabulce jsou zachyceny procentuální podíly různých softwarových produktů na celkovém počtu instalací:

    
Software zakoupený prostřednictvím
programu SELECT na MU
Aplikace 54%     
Vývojové nástroje 4%     
Operační systémy 38%     
Servery 4%     

Zakoupený software je v tabulce rozdělen do čtyř tematických částí, které zahrnují produkty obdobného zaměření:

Podívejme se ještě, jak si softwarový koláč SELECTu rozdělily jednotlivé fakulty a univerzitní pracoviště. V tabulce jsou vidět procentuální podíly jednotlivých fakult (a univerzitních pracovišť) na softwarovém vybavení zakoupeném prostřednictvím programu SELECT.

    
Podíly jednotlivých fakult MU
Ekonomicko-správní 15%   
Filozofická 9%   
Informatiky 15%   
Lékařská 10%   
Pedagogická 2%   
Právnická 9%   
Přírodovědecká 16%   
Rektorát 10%   
ÚVT 12%   
Ostatní 2%   

Položka ostatní zahrnuje subjekty, které nejsou součástí MU, ale jsou prostřednictvím MU zapojeny do programu SELECT. Jedná se především o střední školy, které se k programu SELECT připojily koncem roku 1996 a začátkem roku 1997.

Jeden SELECT končí, druhý začíná

Dne 31.3.1997 platnost smlouvy SELECT končí. V nejbližší době by však měla být podepsána nová rámcová smlouva mezi MŠMT a firmou Microsoft, která přinese SELECT nový, tentokrát ve verzi 4.0. Doba její platnosti by měla být opět dva roky. O případných administrativních a organizačních změnách, které nová smlouva přinese, budou informovány pověřené kontaktní osoby na jednotlivých fakultách:

     ESF      ing. Zdeněk Bilík
FF Mgr. Zdeněk Pytela
FI RNDr. Lenka Bartošková
LF ing. Pavel Pánek, CSc.
PedF PaeDr. Otto Kryzan
PrávF Martin Knotek
PřírF RNDr. Eva Hladká
RMU RNDr. Ivan Petlan

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na výše uvedenou osobu na příslušné fakultě nebo přímo na pracovníky ÚVT MU pověřené koordinováním programu SELECT na MU, kterými jsou ing. Renata Kolovratníková (organizační záležitosti spojené s evidencí a prodejem softwaru), renata@icsteckamuniteckacz, tel. 41512253 a Radim Peša, pesa@icsteckamuniteckacz, tel. 41512265.

Na závěr bych ještě chtěl upozornit na nové WWW stránky programu SELECT. Současně se vznikem nové podoby WWW stránek MU a ÚVT (viz [2] se mění i podoba stránek věnovaných programu SELECT. Jsou umístěny na WWW serveru ÚVT http://www.ics.muni.cz/services/select a nejdete na nich mimo jiné informativní seznam všeho software, který lze v rámci programu SELECT koupit, seznam horkých novinek, které zrovna přišly a informace o produktech, které jsou v nejbližší době očekávány.

Literatura

[1] V. Račanský. Program "SELECT" firmy Microsoft. Zpravodaj ÚVT MU, 6, 1995, č. 1.
... zpět do textu
[2] J. Kohoutková. Masarykova univerzita na internetových WWW stránkách. Zpravodaj ÚVT MU, 7, 1997, č. 3.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011