\"/
\"/ \"/    

CD-ROM server zahajuje

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník VII - číslo 4, duben 1997
Citace: M. Bartošek. CD-ROM server zahajuje. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 4, s. 4-9.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující článek 

Koncem loňského roku jsme v článku [1] informovali čtenáře Zpravodaje o projektu ÚVT MU na pořízení a instalaci centrálního CD-ROM serveru Masarykovy univerzity1 (mimo jiné je v článku popsána na serveru MU použitá technologie Ultra*Net, která umožňuje efektivní sdílení CD-ROM databází od různých producentů a přístup k nim prostřednictvím počítačové sítě, např. Internetu). Mezitím přípravné práce související s instalací databází pokročily natolik, že je možné otevřít provoz serveru pro uživatele MU používající počítače s operačními systémy MS Windows 3.x a MS Windows 95 (pro ty je v závěru tohoto článku popsán postup, jak mohou získat a nainstalovat klientský program systému Ultra*Net na svůj počítač).2

Co najdete na CD-ROM serveru

Na serveru jsou nainstalovány profesionální CD-ROM databáze nakoupené z vlastních (univerzitních) zdrojů a současně také databáze poskytnuté MU zdarma jako jednorázové ukázky nebo demonstrační verze. Poté co si uživatel spustí na svém počítači klienta systému Ultra*Net, uvidí v levé části obrazovky nabídku 6 skupin databází (viz obrázek), které jsou v době publikování tohoto článku na serveru vystaveny; kliknutím na zvolenou skupinu otevře v pravé části obrazovky podnabídku databází pro danou skupinu, z níž si kliknutím spustí příslušnou databázi.

CD-ROM server Ultra*Net
Obrázek 1: CD-ROM server Ultra*Net 

Skupiny a podnabídky databází jsou v současnosti následující:

 1. Computer literature databases:
  • Computer Select
  • Support On Site for Networks
 2. Directories:
  • Informace na dlani 1995-96
  • TFPL Multimedia and CD-ROM Directory 96
 3. Encyclopedias and Dictionaries:
  • Oxford English Dictionary
 4. Law and Economics Databases:
  • EPIS - Ekonomicko-právní informační servis
 5. Library Databases:
  • BookFind (World Edition)
  • Česká národní bibliografie
  • ISSN Compact (ISDS Register)
  • Springer in Print 96/97
 6. DEMO Databases:
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Current Contents: Life Sciencies
  • Science Citation Index with Abstracts
  • Social Science Citation Index with Abstracts

Většina z výše uvedených databází používá vyhledávací software vytvořený pro prostředí MS Windows; tyto databáze nelze spustit z MS-DOSovského klienta (naopak to samozřejmě možné je). Uveďme na ukázku úvodní obrazovky Ultra*Net klienta pro MS-Windows 95 a databáze Computer Select:

Computer Select - ukázka úvodní strany
Obrázek 2: Computer Select - ukázka úvodní strany

Popišme nyní stručně, jaký druh informací jednotlivé databázové tituly nabízí (podrobnou nápovědu o tom, jak se s danou databází pracuje, lze získat přímo v on-line nápovědě příslušné databáze po jejím spuštění).

1.1  Computer Select

Vydavatel: Information Access Company, NY

Databáze vyvinutá vydavateli časopisů PC Magazine a PC Week pro potřeby uživatelů, kteří potřebují aktuální informace pro výběr, porovnávání a provoz počítačových produktů všech kategorií. Databáze je dostupná formou ročního předplatného s měsíční aktualizací. Mimo jiné Computer Select obsahuje:

Licence pro MU: ukázka (vydání October 1996).
SW pracuje pod systémem MS Windows.

1.2  Support On Site For Networks

Vydavatel: Information Access Company, NY

Databáze obsahuje přes 25.000 dokumentů předních výrobců síťového software a hardware, jako jsou 3Com, AST, Banyan, Digital, IBM, Lotus, Microsoft, Novell, SMC a mnoho dalších. Problematika zahrnuje síťové operační systémy, síťové karty, huby, bridge, routery, servery, gateway, pevné disky a řadiče, systémy elektronické pošty, síťové komunikační programy a další. Naleznete zde pokyny pro instalaci, konfiguraci a optimalizaci jednotlivých síťových komponent, řešení konfliktů mezi produkty, chybová hlášení, poslední ovladače, údaje o kompatibilitě apod. Databáze je dostupná formou ročního předplatného s měsíční aktualizací.

Licence pro MU: ukázka (vydání August 1996).
SW pracuje pod systémem MS Windows.

2.1  Informace na dlani

Vydavatel: Albertina Icome, Praha

Katalog profesionálních informačních zdrojů na CD-ROM z nabídky společnosti Albertina Icome Praha, s.r.o. představuje stovky databází prakticky ze všech oblastí lidské činnosti. Součástí katalogu jsou také další informace:

Licence pro MU: Databáze je pro nekomerční účely na MU dostupná zdarma, bez omezení počtu souběžně pracujících uživatelů.
SW pracuje pod systémem MS Windows.

2.2  TFPL Multimedia and CD-ROM Directory 96

Vydavatel: TFPL Multimedia, UK

Tento titul kombinuje informace z databází The CD-ROM DirectoryThe Multimedia Yearbook od firmy TFPL. Poskytuje podrobné údaje o:

Licence pro MU: Jednorázové vydání za rok 1996, neomezený počet souběžně pracujících uživatelů.
SW pracuje pod systémem MS Windows.

3.1  Oxford English Dictionary on CD

Vydavatel: Oxford University Press

CD-ROM obsahuje kompletní druhé vydání Oxfordského slovníku anglického jazyka (všech 20 svazků) považovaného za nejautoritativnější a nejúplnější slovník angličtiny na světě. Slovník obsahuje definice více jak půl miliónu slov a přes 2.400.000 ilustrativních příkladů jejich užití. Slovník představuje nejen špičkový zdroj referencí k anglickému jazyku, ale vlastně i rozsáhlou encyklopedii moderní civilizace anglicky mluvícího světa. K dispozici je 8 předmětových rejstříků a bohaté vyhledávací a navigační možnosti.

Licence pro MU: jednorázový nákup, max. 10 souběžně pracujících uživatelů.
SW pracuje pod systémem MS Windows.

4.1  Ekonomicko-právní informační servis

Vydavatel: K&Psoft, Tábor

Databáze EPIS obsahuje obrovské množství právních, ekonomických, obchodních, jazykových a různých dalších všeobecných informací potřebných v každodenním životě běžného občana České republiky. Jednotlivé aplikace databáze EPIS jsou soustředěny do tří modulů:

 1. legislativa - registr právních předpisů, plné texty zákonů
 2. časopisy - anotace/přehledy/plná znění článků z časopisů
 3. ostatní - devizové kurzy, jazyková pravidla, PSČ, telefony aj.

LEGISLATIVA:

ČASOPISY - přehledy článků:

OSTATNÍ:

Licence pro MU: roční předplatné, aktualizace 6x ročně, neomezený počet souběžně pracujících uživatelů. V licenci je zahrnuta možnost vystavit databázi na intranetovský WWW-server.
SW pracuje pod systémem MS-DOS, lze ovládat myší (levé tlačítko pro výběr aktuální nabídky či hypertextové vazby, pravé tlačítko pro návrat o krok zpět).

5.1  BookFind (World Edition)

Vydavatel: BookData, UK

Databáze BookFind - World Edition zahrnuje záznamy o více než 2 miliónech publikací v anglickém jazyce (vydávaných v USA, Británii, Evropě, Austrálii, Jihoafrické republice a dalších zemích - včetně např. Číny) z databází BookData, Baker & Taylor a dalších zdrojů. Kromě již vydaných publikací obsahuje také záznamy titulů připravovaných teprve do tisku.

Záznamy obsahují mj. zatřídění publikací do více než 2.000 kategorií, údaj o čtenářské úrovni, ceny a další informace. Nově je na BookFind-CD i databáze vydavatelů a distributorů - včetně telefonního a faxového spojení. Databáze BookFind-CD WORLD je umístěna na dvou CD-ROM discích a je k dispozici s vyhledávacím software pro DOS i Windows.

Licence pro MU: roční předplatné, aktualizace 6x ročně, max. 3 souběžně pracující uživatelé.
SW pracuje pod systémy MS Windows i MS-DOS.

5.2  Česká národní biliografie

Vydavatel: Albertina Icome, Praha

Titul obsahuje čtyři bibliografické databáze z produkce Národní knihovny ČR Praha:

 1. knihy - české knihy (1983-1996)
 2. periodika - česká periodika (1990-1996)
 3. články - články v českých periodikách (1991-1996)
 4. disertace - české disertace a autoreferáty (1989-1996)

KNIHY: Databázi tvoří záznamy o knihách, které jsou Národní knihovně poskytovány nakladateli jako povinný výtisk. Retrospektiva od roku 1983 obsahuje přes 100.000 záznamů o knihách vydaných na území ČR; roční přírůstek je cca 11.000 záznamů. Záznam obsahuje jméno autora/ů, název, podnázev, místo a datum vydání, jméno nakladatele, název edice, ISBN, MDT a předmětové třídění (od r. 1993).

PERIODIKA: Databáze obsahuje bibliografické informace o periodických publikacích vydávaných v ČR od roku 1990. Zahrnuje přes 6.600 záznamů. Záznam obsahuje názvové údaje (titul, podtitul, řadu, podřadu), datum vydání prvního svazku/čísla, příp. datum ukončení vydávání (poslední svazek/číslo), vydavatele, nakladatele, šéfredaktora, periodicitu, ISSN, MDT, klíčová slova, věcné třídění tematické, oborové, UNESCO a anotaci (u nevýmluvných názvů).

ČLÁNKY: Databáze obsahuje záznamy o článcích otištěných v českých novinách, časopisech a dalších periodických publikacích, se zvláštním zřetelem na oblast humanitních, sociálních a přírodních věd. Vybírané články poskytují informace o vědeckém, politickém a kulturním dění, zprávy, biografické články, literární texty a recenze, reportáže, akce, rozhovory apod. Retrospektiva od roku 1991 obsahuje přes 225.000 záznamů, ročně přibývá cca 60.000 záznamů.

DISERTACE: Databáze obsahuje bibliografické záznamy o doktorských disertačních, kandidátských a habilitačních pracích a autoreferátech od roku 1989. Záznam obsahuje jméno autora, název práce, instituci udělující hodnost, fakultu (ústav), místo a datum obhajoby a vydání, druh práce, MDT, klíčová slova, číslo vědního oboru, jazyk dokumentu a siglu vlastníka práce (Národní knihovna nebo Státní technická knihovna).

Licence pro MU: roční předplatné, aktualizace 4x ročně, neomezený počet souběžně pracujících uživatelů.
SW pracuje pod systémem MS-DOS.

5.3  ISSN COMPACT - the ISDS Register on CD

Vydavatel: ISDS

Bibligrafická databáze více než půl miliónu periodik ve 144 jazycích ze 193 zemí světa. Ročně v ní přibývá kolem 40.000 záznamů a zhruba 60.000 je jich aktualizováno. Databáze slouží především k identifikaci periodik registrovaných v ISDS Registru (International Serials Data Systems).

Licence pro MU: roční předplatné, aktualizace 4x ročně, max. 3 souběžně pracující uživatelé.
SW pracuje pod systémem MS-DOS.

5.4  Springer in Print 96/97

Vydavatel: Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg

Přehled kompletní produkce nakladatelství Springer-Verlag.

Licence pro MU: databáze je volně dostupná.
SW pracuje pod systémem MS-DOS.

6.1  Arts & Humanities Citation Index

Vydavatel: Institute for Scientific Information

Bibliografická citační databáze pokrývající více než 1.100 předních světových odborných časopisů z oblastí, jako je archeologie, architektura, tanec, folklor, historie, lingvistika, literatura, hudba, filozofie, poezie, náboženství, divadlo apod.

Licence pro MU: DEMO VERZE.
SW pracuje pod systémem MS Windows.

6.2  Current Contents on CD-ROM

Vydavatel: Institute for Scientific Information

Databáze Current Contents na CD-ROM obsahuje bibliografické informace o obsahu stovek vybraných předních časopisů v daném oboru včetně adres vydavatelů a autorů a abstraktů.

K dispozici jsou samostatná vydání CC ze 7 oblastí:

Jednotlivé aktualizace CD-ROM obsahují kumulaci dat za předchozích 52 týdnů, na konci roku dostane uživatel disk s kompletním ročním přírůstkem Current Contents v daném oboru.

Licence pro MU: DEMO VERZE řady Life Sciencies (roční přírůstek 1996).
SW pracuje pod systémem MS Windows.

6.3  Science Citation Index with Abstracts

Vydavatel: Institute for Scientific Information

SCI je multidisciplinární databáze kompletních bibliografických dat a údajů o použité literatuře (Cited References) v článcích z 3.200 předních světových vědeckých časopisů z celé řady oborů: anatomie, astronomie, biologie, biotechnologie, botaniky, chemie, chirurgie, ekologie, energetiky, farmakologie, fyziky, genetiky, imunologie, inženýrských oborů, kybernetiky, materiálů, medicíny, neurologie, onkologie, pediatrie, počítačů, veterinární medicíny, zemědělství a dalších.

Licence pro MU: DEMO VERZE.
SW pracuje pod systémem MS Windows.

6.4  Social Science Citation Index

Vydavatel: Institute for Scientific Information

SSCI je víceoborová databáze kompletních bibliografických dat a údajů o použité literatuře (Cited References) v relevantních článcích z více než 1.400 předních světových vědeckých časopisů z celé řady oborů: antropologie, ekonomiky, filozofie, geografie, historie, informatiky, kriminologie, lingvistiky, obchodu, politologie, práva, psychiatrie, psychologie, sociální péče, urbanistiky, vzdělání, zdravotní politiky a dalších.

Licence pro MU: DEMO VERZE.
SW pracuje pod systémem MS Windows.

Jak získat přístup k CD-ROM serveru

Jak jsme již uvedli, technologie Ultra*Net pracuje na principu klient-server. Uživatel, který chce získat přístup k CD-ROM serveru MU, musí mít na svém počítači nainstalován a správně nastaven klientský program Ultra*Net. Instalační program klienta pro operační systémy MS Windows 95 a MS Windows 3.x spolu s návodem k instalaci lze získat buď z příslušné webovské stránky ÚVT MU (na URL http://www.ics.muni.cz/services/cdrom) anebo přímo od správce CD-ROM serveru, jímž je Mgr. Radim Peša (tel: 41512265, E-mail: cdrom@muniteckacz).

Během instalace budou na vašem PC provedeny následující úpravy:

Klient se po svém spuštění spojí s CD-ROM serverem a nabídne uživateli seznam databází (viz předchozí část tohoto příspěvku), se kterými je uživatel oprávněn pracovat. Po ukončení práce s databází lze zvolit prohledávání jiné databáze anebo ukončit Ultra*Net klienta klepnutím na uzávěru okna resp. aktivací volby Exit z nabídky File na horní liště okna.

Literatura

[1] M. Bartošek. CD-ROM server Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU, 7, 1996, č. 2.
... zpět do textu
setting
1 Pprojekt získal grant Fondu rozvoje VŠ na rok 1996.
... zpět do textu
2 Klient pro uživatele pracující na platformě MS-DOS by měl být zpřístupněn v brzké době; přístup k serveru z Unixových stanic není prozatím dořešen.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011