\"/
\"/ \"/    

O Zpravodaji

O Zpravodaji

Zpravodaj ÚVT MU (ISSN 1212-0901 - tištěná verze) je neprodejný informační bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Informuje o počítačovém dění na univerzitě, aktivitách ÚVT MU i o vybraných zajímavostech a trendech z oblasti informačních a komunikačních technologií. Vydává jej Ústav výpočetní techniky MU od roku 1991. Ročně vychází 5 čísel.

Adresa redakce:

zpravodaj@icsteckamuniteckacz
Tel: +420 549 49 2100
Fax: +420 541 212 747
Redakce Zpravodaje ÚVT MU
Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
Botanická 68a, 602 00 Brno

Redakční rada:

Miroslav Bartošek (editor)
Jana Kohoutková
Luděk Matyska

WWW-verze

Webová verze Zpravodaje ÚVT MU je dostupná na adrese http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/ a obsahuje všechna dosud vydaná čísla Zpravodaje. Umožňuje procházení jednotlivých ročníků, čísel a článků, nabízí autorský a tématický rejstřík. WWW-stránky Zpravodaje spravuje Petra Budíková(pkoh@icsteckamuniteckacz), připomínky či nápady na vylepšení můžete posílat na adresu zpravodaj-www@icsteckamuniteckacz.

Tištená verze

Tištená podoba bulletinu je volně dostupná všem zájemcům z Masarykovy univerzity. Aktuálně vyšlé číslo Zpravodaje je rozesíláno zájemcům z MU vnitřní poštou nebo je možné vyzvednout si je osobně na sekretariátě ÚVT MU. Zájemci o tištěnou verzi Zpravodaje se mohou přihlásit zasláním e-mailu na adresu zpravodaj@icsteckamuniteckacz.

ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011