\"/
\"/ \"/    

Statistiky

Základní číselné charakteristiky Zpravodaje:

Počet ročníků:21
Počet čísel:103
Počet článků:663
Počet autorů:213

 

Deset autorů, kteří do Zpravodaje přispěli nejvíce články:

Autor Počet článků Procenta z celkového
počtu článků

Luděk Matyska669,95 %
Miroslav Bartošek598,9 %
Jiří Zlatuška355,28 %
Eva Hladká263,92 %
Radim Peša263,92 %
Jana Kohoutková243,62 %
Bohuslav Moučka223,32 %
Petr Holub203,02 %
Michal Brandejs152,26 %
Petr Pištěk152,26 %

 

Pět témat, ke kterým bylo napsáno nejvíce článků:

Tematický okruh Počet článků Procenta z celkového
počtu článků

Informační systémy MU7411,16 %
Dění na MU568,45 %
Programy, nástroje558,3 %
Počítačové sítě obecně517,69 %
Různé487,24 %
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011