\"/
\"/ \"/    

Index článků

Řazení podle: názvu/témat

Seznam témat:

 

Aplikace počítačů   zpet na začátek stránky
BMS UKB - ukládání a zpracování dat provozu technologií na kampusu (2011, XXI/5)
Elektronické pasy (2006, XVII/1)
Informační technologie a korpusová lingvistika (1) (1996, VI/3)
Informační technologie a korpusová lingvistika (2) (1996, VI/4)
Korpusy textů na FI MU (1997, VIII/2)
Počítače a hudba: soutěž o nejlepší studentské dílo (2003, XIV/1)
Bezpečnost   zpet na začátek stránky
802.1X - autentizace v počítačových sítích (2008, XIX/1)
Antivirová ochrana v elektronické poště na MU (2002, XII/4)
Antiviry pro koncové stanice na MU (2002, XII/4)
Autentizace a autorizace finančních transakcí (2007, XVIII/1)
Autentizace a identifikace uživatelů (2007, XVIII/1)
Autentizace v protokolu elektronické pošty SMTP (2000, X/3)
Autentizační HW a možná vylepšení (2007, XVIII/1)
Bezpečná komunikace v praxi - první krůčky (2006, XVI/5)
Bezpečná síť - nic jednoduššího? (2002, XII/4)
Bezpečnost bezdrátových technologií (2009, XX/1)
Bezpečnost elektronických dat a elektronické komunikace (2006, XVI/4)
Bezpečnost na Internetu (2002, XII/4)
Bezpečnost v distribuovaném prostředí (2005, XV/4)
Bezpečnost v systémech UNIX (1997, VII/4)
Bezpečnost v systémech UNIX (2) (1997, VII/5)
Bezpečnost v systémech UNIX (3) (1997, VIII/1)
Bezpečnost v systémech UNIX (4) (1997, VIII/2)
Bezpečnostní funkce v počítačových sítích (1999, X/2)
Certifikační autorita Masarykovy univerzity (2000, X/5)
Certifikáty veřejných klíčů (2000, X/4)
Deset rad pro zabezpečení MS Windows 2000/XP (2004, XV/2)
DNSSEC (2010, XXI/2)
F-Secure Antivirus (1999, X/1)
Jak hlásit počítačové bezpečnostní incidenty na MU (2010, XX/5)
Jak si lidé cení soukromí? (2009, XX/1)
Jak si Masarykova univerzita poradila s ochranou osobních údajů (2001, XI/5)
Jemný úvod do (anti)virové problematiky (2002, XII/4)
Makroviry v dokumentech MS Office (2002, XII/4)
Na pohádky s vtipem, na bezpečnost s čipem! (2007, XVII/5)
Nenechejte svá okna zastarat (2002, XII/4)
Ochrana osobních údajů na Masarykově univerzitě (2001, XI/3)
Phishing na vlastní kůži (2011, XXI/5)
Počítače, jejich užití či zneužití (1997, VII/4)
Počítačová bezpečnost (2005, XVI/1)
Počítačové viry (1999, IX/5)
Pretty Good Privacy (1) (1995, V/4)
Pretty Good Privacy (2) (1995, V/5)
Session Riding (2009, XX/1)
Tip: SCAN (1993, III/3)
Útoky na platební systémy (2007, XVIII/1)
Uživatel a počítačová bezpečnost (2006, XVI/3)
Uživatelská IP-bezpečnost Inetu MU (2001, XII/2)
Zabezpečené spojení se vzdáleným počítačem (2002, XII/4)
Zase ty viry (2009, XIX/5)
CESNET   zpet na začátek stránky
CESNET - jaro 93 (1993, III/5)
CESNET - výzkum sítě a síť pro výzkum (2006, XVI/4)
CESNET majetkem vysokých škol (1996, VI/4)
CESNET, z.s.p.o. prokazuje svoji životaschopnost (1997, VII/3)
CESNET2 v roce 2010 (2010, XX/5)
Deset let CESNETu (2006, XVI/4)
IP telefonie v síti CESNET a na MU (2003, XIII/3)
Konference CESNET 2006 (2006, XVI/4)
Novinky v CESNETu (1997, VII/3)
Novinky v síti CESNET2: rozdělení pražského uzlu (2009, XIX/4)
Počítačová síť českých vysokých škol (1992, III/1)
Program informatizace podporuje budování infrastruktury (1992, II/5)
Vysokorychlostní sítě v České republice - sen nebo skutečnost? (1996, VII/1)
Databázové systémy    zpet na začátek stránky
Databáze na PC (1991, I/2)
Výběr databázového systému pro MU (1) (1992, II/3)
Výběr databázového systému pro MU (2) (1992, II/5)
Výběr databázového systému pro MU (3) (1992, III/1)
Výběr databázového systému pro MU (4) (1992, III/2)
Dění na MU   zpet na začátek stránky
ACM soutěž vysokoškolských studentů (1995, VI/2)
Akademická iniciativa IBM na MU (1991, I/1)
Aplikace pro podporu hledání soukromého ubytování studentů MU (2004, XV/2)
Building Scope: Nástroj pro vhled do technologické sítě UKB (2009, XIX/3)
Centrum CERIT-SC po roce příprav (2011, XXI/3)
Certifikační autorita Masarykovy univerzity (2000, X/5)
CSTUG na FI MU (1996, VII/1)
Dar firmy AT&T československým univerzitám (1991, II/1)
Digitalizace v Archivu MU - první krůčky (2007, XVII/3)
Donald E. Knuth doktorem honoris causa Masarykovy univerzity (1996, VI/3)
Dotazník ke Zpravodaji ÚVT MU - vyhodnocení (2008, XIX/2)
Dotazník ke Zpravodaji ÚVT MU (2008, XIX/1)
Ediční středisko filozofické fakulty (1991, II/1)
Efektivní zpracování medicínských obrazových informací (2008, XVIII/5)
Elektronická skripta na ESF MU (2008, XVIII/3)
Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU: dokončená mise (2006, XVI/3)
Fakulty by se měly hlásit o slovo (1996, VII/2)
IBM 3090 připojena do Internetu (1992, II/4)
Informatizace univerzity a ÚVT (1991, I/2)
Inovační vouchery (2010, XXI/2)
Jak dál? (1994, IV/5)
Jak opustit Hitachi aneb konec mainframů na MU (1995, VI/1)
Jak se na FI MU dělá divadlo (2003, XIII/5)
Jak si Masarykova univerzita poradila s ochranou osobních údajů (2001, XI/5)
Kontrola platnosti hypertextových odkazů na WWW stránkách MU (2001, XI/4)
Korpusy textů na FI MU (1997, VIII/2)
Krátce z počítačového světa (1993, III/5)
LISTSERV v Brně (1993, III/4)
Masarykova univerzita na pomoc zdravotně postiženým (1995, V/3)
Máte problémy se svým osobním počítačem? (1992, II/5)
Metropolitní archív medicínských obrazových informací (2002, XII/5)
Návrh průkazu studenta (1999, IX/3)
Nová služba ÚVT - opravy PC (1991, I/2)
Nový centrální server Masarykovy univerzity (1996, VI/3)
Nový centrální server ÚVT MU (2001, XII/2)
Nový počítačový sál ÚVT (2002, XII/3)
Ochrana osobních údajů na Masarykově univerzitě (2001, XI/3)
Opravy PC (1991, I/3)
Otevření nového počítačového sálu MU (1991, I/3)
Počítač Hitachi po roce (1993, III/3)
Počítače a hudba: soutěž o nejlepší studentské dílo (2003, XIV/1)
Počítače a informační systémy pro studenty MU (seriál informačních přednášek) (2002, XIII/1)
Počítačová centra MU přestěhována! (1996, VI/4)
Projekt Fakulty informatiky MU (1993, III/5)
Projekt MeDiMed (2005, XVI/2)
Rada informačních technologií již pracuje (1991, I/2)
Rada informačních technologií Masarykovy univerzity v Brně (2005, XV/4)
Rekonstrukce objektu Botanická 68a (2011, XXI/5)
Retrodigitalizace diplomových a bakalářských prací v SVI ESF MU aneb od papíru k elektronickým obrazům? (2004, XV/1)
Rozšíření PhD výuky na Fakultě informatiky (2008, XIX/1)
Spolek CPS a seminář o tvorbě WWW stránek (2002, XII/3)
Středisko vědeckých informací ESF: Chvála nerozvinutosti? (1993, IV/2)
Špičkové vizualizační pracoviště na PřF MU (1998, VIII/4)
Výzkum na ÚVT - ano či ne? (1991, II/2)
Vzdělávání akademických pracovníků na MU v oblasti e-Infrastruktur, aneb služby ÚVT MU (2010, XX/4)
www.muni.cz po dvou letech (1998, IX/1)
Elektronická pošta   zpet na začátek stránky
A zase spam (2004, XIV/5)
Autentizace v protokolu elektronické pošty SMTP (2000, X/3)
E-mail a centrální poštovní server Masarykovy univerzity (2007, XVII/4)
E-mail, spam a greylisting MU (2007, XVII/4)
E-mailový seznam (1993, III/3)
Elektronická pošta (1991, I/2)
Elektronická pošta: Doménové adresy (1992, II/3)
Elektronická pošta: Doménové adresy sítí propojených s Internetem (1992, III/2)
Elektronická pošta: Elektronické adresy (1991, II/2)
Elektronická pošta: Hlavičky elektronických zpráv (1991, I/3)
Elektronická pošta: K čemu jsou dobré přezdívky (1993, III/3)
Elektronická pošta: Něco z prehistorie: UUCP (1992, II/4)
Elektronická pošta: Problémy se spojením (1993, III/5)
Elektronická pošta: Rub elektronické korespondence (1993, IV/2)
Elektronická pošta: Texty elektronických zpráv (1991, II/1)
Elektronická pošta: Udělej si sám: Praktické navigování (1992, II/5)
Jak hledat elektronické adresy osob v síti (1993, IV/1)
Jak hledat elektronické adresy osob v síti (2) (1993, IV/2)
Jak se chránit proti spamu (2007, XVII/4)
Jemný úvod do (anti)spamové problematiky (2002, XII/5)
MIME a čeština v poště (1994, V/1)
Nabízíme vám e-mail! (1991, I/2)
Opatření proti spamům na MU (2002, XII/5)
Spam - co s ním? (2007, XVII/4)
Vylaďte si svůj SpamAssassin (2005, XV/5)
Vylaďte si svůj SpamAssassin (2) (2005, XVI/2)
Elektronické informační zdroje   zpet na začátek stránky
CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných (2000, X/5)
Current Contents na www pro MU (1997, VIII/2)
Efektivně na elektronické informační zdroje (2009, XIX/4)
EIFL Direct (2000, X/4)
Elektronické informační zdroje na Masarykově univerzitě (2000, XI/2)
Elektronické informační zdroje na MU 2004 (2004, XIV/3)
Elektronické informační zdroje pro informatiku na MU (2004, XV/1)
Elektronicko-informační zdroje na MU po roce 2008 (2009, XIX/3)
Informační služby NIS (1991, II/1)
Informační služby v počítačových sítích (1994, IV/3)
INFOZ a elektronické informační zdroje pro MU v roce 2010 (2010, XX/3)
Internet a přístup do světových DB-středisek (1993, III/4)
Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací (2007, XVII/5)
JSTOR - šance i pro humanitní výzkum na MU? (1999, IX/5)
MLA Bibliography na CD-ROM (1993, III/4)
Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU (2010, XX/3)
Některé informační soubory pro uživatele Internetu (1993, III/5)
Novinky v oblasti elektronických informačních zdrojů pro výzkum, výuku a vzdělávání na MU (2001, XII/1)
Představujeme Computer Select (1999, X/1)
Shibboleth v praxi: vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (2010, XXI/1)
Systém JASON (1998, IX/2)
Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (2011, XXI/5)
Vyhledejte si v Current Contents na www (1998, IX/1)
Vyzkoušejte si databáze Proquest 5000 a PCI Web (2001, XI/3)
Vyzkoušejte: ebrary Academic Complete (2010, XXI/2)
Web of Science namísto CCC (2000, X/5)
Hardware   zpet na začátek stránky
Earth Simulator - největší superpočítač světa (2003, XIII/4)
Intel Centrino - nová technologie na poli mobilních počítačů (2003, XIV/2)
is.muni.cz na novém hardware (2004, XV/1)
Je libo server? (2010, XX/5)
Modernizace hardwarového vybavení IS MU (2007, XVIII/2)
Práce s terminály v Unixu (1994, IV/3)
Pracovní stanice (1) (1991, II/2)
Pracovní stanice (2) (1992, II/3)
Historie   zpet na začátek stránky
20 let ÚVT MU (1979-1999) (1999, X/1)
25 let ÚVT (2004, XIV/5)
Deset let CESNETu (2006, XVI/4)
K nedožitým sedmdesátinám docenta Jiřího Hořejše (2003, XIV/1)
Krátce z historie Internetu (1995, V/3)
Z historie výpočetní techniky na MU. 1. Počítač MSP 2A (2007, XVIII/1)
Z historie výpočetní techniky na MU. 3. Minipočítač PDP-11/34 (2008, XVIII/3)
Z historie výpočetní techniky na MU. 4. Mikropočítače (2008, XVIII/4)
Z historie výpočetní techniky na MU. 5. Superpočítače (2008, XVIII/5)
Z historie výpočetní techniky na MU. Úvod (2007, XVIII/1)
Z historie výpočetní techniky na MU. 2. Sálové počítače (2007, XVIII/2)
Hlasová síť   zpet na začátek stránky
Budování hlasové sítě Masarykovy univerzity (2004, XIV/3)
Budování hlasové sítě MU: podpora telefonie v informačních systémech (2004, XIV/4)
Dovolali jste se na číslo 10.0.1.12 ... (2004, XIV/4)
Hlasová síť Masarykovy univerzity (2009, XIX/5)
IP telefonie v síti CESNET a na MU (2003, XIII/3)
Spojovací a informační centrum MU (2005, XV/3)
Telefonování po síti (2008, XVIII/5)
Zavolej mi ... (2005, XV/4)
Informační systémy MU   zpet na začátek stránky
AIS - nové programy & nové logo (1991, I/3)
ASŘ, ach ASŘ (1997, VII/4)
Blýskání na časy centrální evidenci osob na MU (2000, XI/1)
BMS UKB - ukládání a zpracování dat provozu technologií na kampusu (2011, XXI/5)
Celouniverzitní databáze kontaktních údajů - včera, dnes a zítra (2000, XI/1)
Clearing Masarykovy univerzity (2003, XIV/1)
Clearing MU - zúčtovací systém pro bezhotovostní uhrazování poskytovaných služeb (2005, XVI/1)
Dynamický nákupní systém na MU (2010, XXI/2)
EIS Magion na MU (2005, XV/5)
Ekonomický subsystém IS MU (1997, VIII/2)
Ekonomický systém MU (1993, IV/2)
Elektronická podpora evidence majetku na MU v Brně (2005, XV/4)
Elektronické cestovní příkazy v Inetu (2010, XX/4)
Evidence projektů na MU (2001, XII/2)
Fotografování osob a výroba identifikačních karet na MU (2007, XVII/3)
Informační infrastruktura na MU (2001, XI/5)
Informační systém JUNIS (1992, II/3)
Informační systém Masarykovy university další generace (1999, IX/3)
Intranetový server Informačního systému MU (2000, XI/1)
IS BAPS - Informační systém Brněnské akademické počítačové sítě (2003, XIII/4)
IS MU získal cenu EUNIS ELITE AWARD (2005, XVI/1)
is.muni.cz na novém hardware (2004, XV/1)
ISEP - systém pro evidenci projektů na MU (2008, XVIII/4)
Jak se tiskne ISIC (1999, X/2)
Jak spolupracují Magion a Inet (2006, XVI/5)
K čemu jsou Diskusní fóra v IS MU (2008, XIX/1)
Masarykova univerzita na internetových WWW stránkách (1997, VII/3)
Modernizace hardwarového vybavení IS MU (2007, XVIII/2)
Na co má Fakulta informatiky administrativní server? (1996, VII/1)
Na co má Fakulta informatiky administrativní server? (2) (1996, VII/2)
Návrh průkazu studenta (1999, IX/3)
Nové možnosti komunikace v IS MU (2001, XI/5)
Nový personální a mzdový systém Masarykovy univerzity (2007, XVII/4)
Nový způsob řízení informačního systému MU (1995, VI/2)
Od Clearingu k SUPO: historie 2006-2007 (2008, XVIII/3)
Od průkazů ISIC k Matrice studentů a dál (1999, X/2)
Opět ASŘ (1997, VII/5)
Pasportizace budov a místností MU (2005, XV/4)
Personální databáze zaměstnanců MU pro WWW (1997, VIII/1)
Požadavkové systémy v Inetu (2011, XXI/4)
Průkazy zaměstnanců MU (2001, XI/5)
Přijímací řízení 1991 (1991, II/2)
Přístupová práva (nejen) v IS BAPS a jak na ně (2004, XIV/3)
Řízení a správa projektů v IS MU (2008, XVIII/4)
S čárovými kódy na majetek (2006, XVI/3)
Sdružená matrika studentů (1999, X/1)
Sdružená matrika studentů po 6 letech (2006, XVI/4)
Serverová infrastruktura informačních systémů MU (2005, XV/5)
Správa softwarových licencí na Masarykově univerzitě (2010, XX/5)
Stavební pasport MU v současnosti (2009, XIX/5)
Stavební pasport MU, import a export grafických dat a automatické generování kót (2010, XXI/2)
Systém ISEP opět po roce (2009, XIX/4)
Systém pro odhalování plagiátů na českých vysokých školách (2008, XVIII/5)
Technologie GIS (2003, XIII/4)
Tipy z Inetu: E-dovolenky (2009, XIX/3)
Tipy z Inetu: Elektronický pracovní výkaz (2010, XX/3)
Tipy z Inetu: Elektronický výplatní lístek (2010, XX/5)
Tipy z Inetu: Evidence a správa klíčů (2009, XIX/5)
Tipy z Inetu: Evidence zahraničních služebních cest (2007, XVII/5)
Tipy z Inetu: Nepřítomnost na pracovišti (2006, XVII/1)
Tipy z Inetu: Osobní přehledy a nálezy majetku (2006, XVII/2)
Tipy z Inetu: Personální údaje a údaje o pracovních poměrech (2007, XVII/4)
Tipy z Inetu: Pracovní výkazy dohod (2011, XXI/3)
Tipy z Inetu: Rezervace on-line (2006, XVI/5)
Tipy z Inetu: Soukromé telefonování a SUPO (2009, XIX/4)
Tipy z Inetu: Systém drobného prodeje (2010, XXI/1)
Tipy z Inetu: Účetní sestavy (2007, XVII/3)
Tipy z Inetu: Evidencia súkromného volania z mobilných telefónov (2007, XVIII/2)
Webová prezentace MU po 4 letech (2002, XIII/1)
www.muni.cz po dvou letech (1998, IX/1)
www.muni.cz ve verzi 2006 (2006, XVII/1)
www.muni.cz ve verzi 2006 (2) (2006, XVII/2)
www.muni.cz: věčně mladý web (2009, XIX/5)
Zveřejňování závěrečných prací v IS MU (2006, XVII/1)
Internet   zpet na začátek stránky
Internet - pohled z jiné strany (1997, VII/5)
Internet 2 (2001, XII/2)
Internet 99 (1999, IX/3)
INTERNET a matematika (1996, VI/4)
Internet a svoboda projevu (1996, VI/5)
Internet v ČSFR (a úvahy související) (1992, II/4)
Je internet opravdu k ničemu? (1997, VII/5)
Nástupce Internetu na obzoru (1997, VII/5)
Novinky z internetovského světa (1994, V/1)
PlanetLab - model budoucího Internetu (2006, XVI/5)
Přejmenování domény CS na CZ (1993, III/5)
Srovnání šíření internetu v ČR a v OECD (1997, VIII/1)
Srovnání vybraných charakteristik přechodu k informační společnosti v České republice a ve světě (1998, IX/1)
Knihovny   zpet na začátek stránky
Aleph v knihovnách MU (2004, XIV/4)
Aleph: nový knihovní systém pro MU (2002, XIII/2)
Automatizace knihoven MU - ohlédnutí po pěti letech (1998, VIII/5)
Automatizace knihoven MU (2) (1992, III/2)
Automatizace knihoven MU (3) (1993, III/3)
Automatizace knihoven na PřF MU (1994, IV/3)
Automatizace knihoven MU (1) (1992, III/1)
Automatizace knihovny FF (1993, III/5)
CD-ROM server Masarykovy univerzity (1996, VII/2)
CD-ROM server Masarykovy univerzity v novém (1999, IX/4)
CD-ROM server zahajuje (1997, VII/4)
Integrovaná virtuální knihovna Státní technické knihovny v Praze (INVK STK) (1997, VIII/2)
Jak vyhledávat v on-line katalogu Národní knihovny (1996, VII/2)
Knihovní katalogy MU v síti (1993, III/5)
Knihovní katalogy v Internetu (1993, III/4)
Knihovní rada MU začíná pracovat (1992, II/4)
Knihovny MU a projekt MOLIN (1997, VII/4)
Knihovny MU jako jednotný systém (2005, XVI/1)
Knihovny MU v Internetu (1995, V/4)
Souborné knihovní katalogy (1994, IV/3)
Souborný katalog ČR (2008, XIX/2)
Univerzitní knihovny jinde a jinak (1992, II/4)
Licence a nákup SW   zpet na začátek stránky
Celouniverzitní multilicence BSD/386 (1994, IV/5)
ESRI site licence na Masarykově univerzitě (2009, XIX/3)
Multilicence softwaru pro školství (1994, IV/3)
Multilicenční software pro školy (1994, V/1)
Nákup software v roce 1990 (1991, I/1)
Nákup software v roce 1990 (II.) (1991, I/2)
Program "SELECT" firmy Microsoft (1995, VI/1)
SELECT po dvou letech (1997, VII/4)
Select: Nová smlouva na dodávky multilicencí programových produktů společnosti Microsoft (1999, X/1)
Správa softwarových licencí na Masarykově univerzitě (2010, XX/5)
Open access   zpet na začátek stránky
Licence Creative Commons a jejich využití v OA (2009, XX/2)
Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky (2009, XX/2)
Otevřený přístup k vědeckým informacím na Masarykově univerzitě (2011, XXI/5)
Služba SHERPA/RoMEO - další život vědeckého článku (2009, XX/2)
Ukládání a sdílení vědeckých dat (2009, XX/2)
Operační systémy   zpet na začátek stránky
Čeština v Unixu (1994, IV/4)
Jak nejít s davem (při výběru operačního systému) (1999, X/1)
Konečně virtuální počítač pro PC (2000, X/3)
Linux zblízka (1994, IV/4)
Má MS-DOS ještě šanci? (1991, I/3)
Microsoft Windows Roadmap (2001, XII/1)
Některé zajímavé síťové aplikace v MS-DOSu (1994, IV/5)
Od MS DOSu k UNIXu (1992, III/1)
Operační systém UNIX (1991, II/2)
Práce s terminály v Unixu (1994, IV/3)
Programové vybavení Unixu: Public domain Software (1993, IV/1)
Připojte svůj Linux k terminálovému serveru ÚVT MU (1995, VI/2)
UNIX - ano či ne? (1991, I/3)
Počítačové sítě na MU   zpet na začátek stránky
34Mb/s se mění ve skutečnost (1997, VII/3)
AFS - nová generace sdílení souborů po síti (1997, VII/3)
Anonymní ftp v ÚVT (1992, III/2)
Bezdrátová síť Fakulty informatiky (2002, XII/3)
Bezdrátové sítě v prostředí MU (2004, XIV/3)
Brněnská akademická síť (1993, IV/2)
Brněnská metropolitní a akademická síť (1997, VII/3)
Brněnský uzel v provozu (1992, II/3)
Gigabitová páteř univerzitní počítačové sítě (2003, XIV/1)
Hitachi - přístup přes modem (1993, III/4)
Jak pokračuje budování počítačové sítě na MU (1991, II/2)
Metropolitní optická počítačová síť v roce 2001 (2001, XI/4)
On-line informace o sítích (1991, II/1)
Optická páteř počítačové sítě MU (1994, IV/5)
Pro uživatele terminálových serverů (1998, VIII/4)
Přejmenování domény CS na CZ (1993, III/5)
Připojte svůj Linux k terminálovému serveru ÚVT MU (1995, VI/2)
Ráno Eduroamisto, večer takisto (2010, XXI/2)
Síť Fakulty informatiky (1999, IX/4)
Síť Internet dorazila na koleje. Co je to doména ASCS? (1993, IV/2)
Spolupráce počítače Hitachi se sítí (1993, III/5)
Škodná v počítačové síti MU (1995, V/5)
Telefonické spojení s počítači na ÚVT (2) (1992, III/2)
Telefonické spojení s počítači na ÚVT (1) (1992, II/5)
Telefonické spojení s počítači na ÚVT (3) (1993, III/3)
Terminálový server na MU (1993, IV/1)
Univerzitní bezdrátová síť - nové perspektivy (2009, XIX/4)
Univerzitní počítačová síť v roce 2010 (2010, XX/4)
Uzly univerzitní sítě (1992, II/5)
Vánoční síťování (1993, III/3)
Vysoké školy v Brně se dohodly (1991, II/1)
Výstavba gigabitové sítě MU (2002, XII/3)
Zapojení univerzity do mezinárodních počítačových sítí (1991, I/3)
Změny komutovaného připojení (2000, X/5)
Počítačové sítě obecně   zpet na začátek stránky
802.1X - autentizace v počítačových sítích (2008, XIX/1)
Akademické lambda sítě u nás a ve světě (2005, XV/3)
Aktivní počítačové sítě - jedna z možných budoucností (2000, X/4)
Aktuality ze světa TEN-34 CZ (1997, VIII/1)
ATM (1996, VI/4)
CESNET - jaro 93 (1993, III/5)
CESNET2 v roce 2010 (2010, XX/5)
Co slibuje technologie ATM? (1997, VIII/1)
DNSSEC (2010, XXI/2)
Evropské počítačové sítě (1992, III/2)
FANTASTIC LANTASTIC? (1993, IV/2)
Jak vytáhnout informace z počítačových sítí (1992, II/3)
Ještě jednou o ftp (1993, IV/1)
Komunikace a počítače (1) (1995, VI/1)
Komunikace a počítače (2) (1995, VI/2)
Komunikace a počítače (3) (1996, VI/3)
Komunikace a počítače (4) (1996, VI/4)
Komunikace a počítače (5) (1996, VI/5)
Lambda služby (2004, XV/2)
Metropolitní síť versus současná legislativa (1998, VIII/4)
Mobilita napříč sítěmi (2005, XV/4)
Mobilita v malém (2001, XI/5)
Mobilní počítání (2001, XI/4)
MS DOS a síť (1992, II/5)
Některé zkušenosti s používáním protokolu SLIP (1994, V/2)
PlanetLab - model budoucího Internetu (2006, XVI/5)
Počítačová síť českých vysokých škol (1992, III/1)
Počítačové sítě (1991, I/1)
Počítání přes telefon (1994, IV/3)
Program informatizace podporuje budování infrastruktury (1992, II/5)
Protokol TCP/IP a univerzitní síť (1) (1992, II/3)
Protokol TCP/IP a univerzitní síť (2) (1992, II/4)
Přechodové mechanismy k IPv6 (1) (2011, XXI/3)
Přechodové mechanismy k IPv6 (2) (2011, XXI/4)
Přístup k informacím v sítích (1993, III/4)
Ráno Eduroamisto, večer takisto (2010, XXI/2)
Siťová podpora multimediálních aplikací (1995, V/3)
Telekomunikace na přelomu tisíciletí (1996, VI/5)
Tip na manažer souborů (1992, II/4)
Trendy v bezpečnosti počítačových sítí (2011, XXI/4)
Úvod do IPv6 (2008, XVIII/3)
Všichni chceme Eduroam! (2006, XVII/2)
Vysokorychlostní síť TEN-155 CZ v roce 1999 (2000, X/3)
Vysokorychlostní síť TEN-34 CZ po roce 1997 (1998, VIII/3)
Vysokorychlostní sítě v České republice - sen nebo skutečnost? (1996, VII/1)
Vysokorychlostní sítě v EU (1998, VIII/5)
Vyšší Netiquete aneb co dělat a nedělat v počítačové síti (1999, IX/5)
Vzdálené připojování (1993, IV/2)
Zasílání článků do news (1993, IV/1)
Zkuste to bez drátů, milý Marconi (2003, XIV/2)
Znovu o SLIPu (1995, V/3)
Počítačové studovny   zpet na začátek stránky
Celouniverzitní počítačová studovna na MU (2000, X/4)
CPS: Ohlédnutí po 3 letech (2003, XIV/1)
Evaluační výzkum Celouniverzitní počítačové studovny (2004, XV/1)
Hektické léto v Celouniverzitní počítačové studovně (2006, XVII/1)
Infrastruktura univerzitních počítačových studoven (2008, XIX/2)
Osm let Celouniverzitní počítačové studovny (2008, XIX/2)
Počítače a informační systémy pro studenty MU (seriál informačních přednášek) (2002, XIII/1)
Počítačová studovna MU jednoletá (2001, XII/1)
Počítačová studovna MU zahájila (2000, XI/1)
Počítačová učebna PřírF MU (1995, V/5)
Počítačové studovny MU (2005, XVI/1)
Portál Celouniverzitní počítačové studovny (2001, XII/1)
Právníci a počítače (1991, II/2)
Právníci a počítače (1992, III/2)
Projekt Celouniverzitní počítačová studovna očima studentů (2002, XIII/1)
Služby Oddělení vývoje systémových služeb (2010, XX/4)
Spolek CPS a seminář o tvorbě WWW stránek (2002, XII/3)
Statistiky vytížení celouniverzitní počítačové studovny MU (2001, XI/4)
TServer - terminálový server UCN (2008, XVIII/5)
Pravidla, směrnice   zpet na začátek stránky
Otevřený přístup k vědeckým informacím na Masarykově univerzitě (2011, XXI/5)
Práce na síti MU a vystavování informací - nové směrnice univerzity (1998, VIII/4)
Pravidla užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity (1995, V/4)
Programy, nástroje   zpet na začátek stránky
(N)evernote: poznámky vždy po ruce (2011, XXI/4)
.NET, stručná informace (2003, XIII/5)
AFS - nová generace sdílení souborů po síti (1997, VII/3)
Co je nového v Maple V Release 4 - The Power Edition (1996, VI/4)
Co jsou to news? (1993, III/4)
Co nového přinášejí "čtyřkové" verze www-prohlížečů (1998, VIII/3)
CSaCzech - kódování češtiny na Webovských stránkách (1996, VII/2)
CSED - verze 1.30 (1991, I/2)
Český editor CSED (1991, I/1)
ELM (1993, III/3)
Federace identit aneb spolčení totožností (2007, XVIII/2)
Hytelnet (1993, III/4)
Ještě jednou o ftp (1993, IV/1)
Live Mesh Beta (2010, XXI/1)
Manažery souborů (1991, II/2)
Maple V - nové možnosti používání (1995, V/3)
MAPLE V Release 2 (1994, IV/4)
Matematický systém Maple (2006, XVII/2)
MS IIS - rozšiřování funkce pomocí ISAPI filtrů (2000, X/3)
Nástroje Google. 1. Google Chrome (2008, XIX/1)
Nástroje Google. 10. Google Picasa: ucelené řešení pro fotografie (2010, XXI/1)
Nástroje Google. 2. Google Scholar (2008, XIX/2)
Nástroje Google. 3. Google Book Search (2009, XIX/3)
Nástroje Google. 4. Google Maps (2009, XIX/4)
Nástroje Google. 5. Google Image Search (2009, XIX/5)
Nástroje Google. 6. Google Docs (2009, XX/1)
Nástroje Google. 7. Google Analytics (2009, XX/2)
Nástroje Google. 8. Google Sites (2010, XX/3)
Nástroje Google. 9. Svezme se na vlně Google Wave (2010, XX/5)
OpenOffice.org: Cesta k Open Source v kanceláři (2003, XIV/2)
PICO-editor pro elektronickou poštu (1994, IV/4)
Pretty Good Privacy (1) (1995, V/4)
Pretty Good Privacy (2) (1995, V/5)
Programovací jazyk textových manipulací: awk (1) (1995, V/5)
Programovací jazyk textových manipulací: awk (2) (1995, VI/1)
Programovací jazyk textových manipulací: awk (3) (1995, VI/2)
Přenosy souborů v sítích (1991, II/1)
Sdílení adresářů a tiskáren mezi unixovými servery a Windows klienty (1996, VI/5)
Se sysly na informace (aneb Víte, co to je Gopher?) (1993, III/4)
Stacker verze 2.0 (1992, II/5)
Statistické programy pro MU (2001, XI/3)
Telefonování po síti (2008, XVIII/5)
Tip na manažer souborů (1992, II/4)
Tip: Norton Utilities 6.0 (1992, III/1)
Tip: SCAN (1993, III/3)
Tip: Textový editor pro UNIX (1993, III/4)
Univerzitní softwarové licence (2009, XIX/5)
WAIS (1994, IV/4)
WHOIS (1994, V/2)
Windows95 a Terminálový server (1996, VII/1)
Wonder Edit (1993, IV/1)
Wonder Word-verze 2.0 (1993, IV/2)
X Window Systém pro začátečníka (1994, V/2)
X Window Systém: Atributy X klientů (1995, V/4)
XML a Java (2001, XII/2)
Projekty   zpet na začátek stránky
Aplikace pro podporu hledání soukromého ubytování studentů MU (2004, XV/2)
Česká digitální matematická knihovna (2010, XX/3)
Distribuované Datové Sklady (2004, XV/2)
Efektivní zpracování medicínských obrazových informací (2008, XVIII/5)
Image search: kde slova nestačí (2010, XXI/1)
Inovační vouchery (2010, XXI/2)
Internetová jazyková příručka (2011, XXI/3)
ISEP - systém pro evidenci projektů na MU (2008, XVIII/4)
Jak si lidé cení soukromí? (2009, XX/1)
Metropolitní archív medicínských obrazových informací (2002, XII/5)
Portál Celouniverzitní počítačové studovny (2001, XII/1)
Projekt CAMNEP - systém detekce průniku ve vysokorychlostních počítačových sítích (2009, XIX/3)
Projekt COMENIUS a další spolupráce KMI se středními školami (1993, IV/2)
Projekt COMENIUS na MU (1991, II/1)
Projekt digitalizace vysokoškolských prací MU (2008, XVIII/4)
Projekt GridLab a MU (2002, XIII/2)
Projekt MeDiMed (2005, XVI/2)
Projekt routeru IPv6 (2002, XIII/1)
Projekt WebArchiv - archiv českého webu (2008, XVIII/4)
Řízení a správa projektů v IS MU (2008, XVIII/4)
Sdružená matrika studentů po 6 letech (2006, XVI/4)
Správa soukromých klíčů pomocí hardwarových tokenů (2005, XV/5)
Zapojení ÚVT MU do komplexního projektu HCILAB (1999, IX/5)
Různé   zpet na začátek stránky
ACM soutěž vysokoškolských studentů (1995, VI/2)
Bezradnost z možností informačních technologií (1995, VI/2)
Bubáci elektronické komunikace aneb přemyšlování smírně provokativní (2000, XI/1)
Citační ohlas českých vědců a Masarykova univerzita (2002, XIII/2)
Čekání na 01-01-00 (1) (1995, V/4)
Čekání na 01-01-00 (2) (1995, V/5)
České výzkumné sdružení pro informatiku a matematiku (1996, VI/4)
Čeština v Unixu (1994, IV/4)
Data v mocninách deseti (1996, VI/3)
DSS a Internetovské dokumenty (1999, IX/4)
e-Infrastruktury - komplexní nástroje pro podporu vědy, výzkumu i výuky (2009, XIX/4)
Earth Simulator - největší superpočítač světa (2003, XIII/4)
Elektronické pasy (2006, XVII/1)
Evropský program externího výzkumu firmy Digital (1992, II/5)
Federace identit aneb spolčení totožností (2007, XVIII/2)
Fond rozvoje VŠ 1995 (1994, IV/5)
Fotit ve správných barvách (2004, XV/2)
Hrátky s Microsoftem (1998, VIII/3)
Informační společnost (1998, VIII/4)
Jak "zneužít" animovaný film (2005, XV/3)
Kdy nemůže být počítač kamarád (1993, III/3)
Komunikace od kouřových signálů k Internetu aneb mám tě přečteného jako e-mail (2000, XI/2)
Krátce z počítačového světa (1993, III/5)
Mezinárodní olympiáda v informatice (1994, V/2)
Mezinárodní olympiády v informatice v roce 1995 (1995, VI/1)
Nová alternativa počítačů = neuropočítače (1992, II/4)
Pane počítač, pojďte si hrát aneb virtuální paci, paci, pacičky (2001, XI/3)
Počítačoví hackeři aneb mezinárodní Bratrstvo zmutované kočičí pracky (2001, XI/5)
Profesionálové elektronické komunikace aneb komunita samotářů, kteří nejsou nikdy sami (2001, XI/4)
Průkopník vědy o programování (1) (1995, VI/1)
Průkopník vědy o programování (2) (1995, VI/2)
Rekonstrukce objektu Botanická 68a (2011, XXI/5)
Směrnice EHS pro právní ochranu počítačových programů (1992, III/2)
Srovnání vybraných charakteristik přechodu k informační společnosti v České republice a ve světě (1998, IX/1)
Srovnání vybraných charakteristik přechodu k informační společnosti v České republice a ve světě (2) (1998, IX/2)
Strategie rozvoje informatiky (1991, I/2)
Surfaři v Internetu, jste sledováni! (1995, VI/1)
Techniky virtualizace počítačů (2) (2007, XVII/3)
Technologie GIS (2003, XIII/4)
Ufff, zase ta čeština! (1994, IV/4)
Úskalí informačních systémů (1996, VI/5)
Virtualizace výpočetního prostředí (2006, XVII/2)
Virtualizace výpočetního prostředí (3) (2007, XVII/5)
Vyhledávání v Internetu a DUBLIN CORE (1999, IX/4)
Wikimedia Foundation a její projekty (2011, XXI/3)
Wikipedie - otevřená encyklopedie (2007, XVII/3)
Zavádění informačních technologií ve východní Evropě (1993, III/4)
Zlatá pravidla pro účastníky evropských projektů (1994, IV/5)
Služby pro uživatele MU   zpet na začátek stránky
Centrum CERIT-SC po roce příprav (2011, XXI/3)
Clearing Masarykovy univerzity (2003, XIV/1)
Clearing MU - zúčtovací systém pro bezhotovostní uhrazování poskytovaných služeb (2005, XVI/1)
Čím se také zabývá Technické oddělení ÚVT MU (2010, XX/4)
E-mail, spam a greylisting MU (2007, XVII/4)
Efektivně na elektronické informační zdroje (2009, XIX/4)
Fotografování osob a výroba identifikačních karet na MU (2007, XVII/3)
ISEP - systém pro evidenci projektů na MU (2008, XVIII/4)
Jak se tiskne ISIC (1999, X/2)
Je libo server? (2010, XX/5)
Kterak posluchárny spojovati a ještě záznam poříditi aneb audiovizuální technika na MU (2011, XXI/3)
Od Clearingu k SUPO: historie 2006-2007 (2008, XVIII/3)
Opatření proti spamům na MU (2002, XII/5)
Průkazy zaměstnanců MU (2001, XI/5)
Ráno Eduroamisto, večer takisto (2010, XXI/2)
Řízení a správa projektů v IS MU (2008, XVIII/4)
Služby Oddělení vývoje systémových služeb (2010, XX/4)
Služby ÚVT pro vědu a výzkum (2008, XIX/2)
Superpočítačové služby na MU? (2010, XX/4)
Systém pro odhalování plagiátů na českých vysokých školách (2008, XVIII/5)
Univerzitní počítačová síť v roce 2010 (2010, XX/4)
Univerzitní softwarové licence (2009, XIX/5)
Velkoformátové tisky na MU (2008, XIX/2)
VPN server Masarykovy univerzity (2003, XIV/2)
Vzdělávání akademických pracovníků na MU v oblasti e-Infrastruktur, aneb služby ÚVT MU (2010, XX/4)
Software obecně - principy, tvorba   zpet na začátek stránky
AltaVista - translation service (1998, VIII/4)
CGI a dynamicke WWW-dokumenty (1997, VIII/1)
CGI a dynamické www-dokumenty (2) (1997, VIII/2)
Co jsou Otevřené systémy (1993, III/5)
Databáze na PC (1991, I/2)
Doplňky do WWW prohlížečů (1998, VIII/4)
F-Secure Antivirus (1999, X/1)
FastCGI: rychleji, lépe, bezpečněji (1997, VIII/2)
LISTSERV v Brně (1993, III/4)
Metodika agilního vývoje softwaru na OVSS ÚVT (2011, XXI/4)
Národní prostředí v X-Window systému (1994, V/2)
Některé zkušenosti s používáním protokolu SLIP (1994, V/2)
O jednom způsobu neprogramování (1992, II/4)
Obecná veřejná licence GNU (2005, XV/5)
Pohled na OpenSource z druhé strany (2004, XV/2)
Programování počítače POWER Challenge (1995, VI/1)
Softwarové patenty (2005, XV/4)
Svobodný software (2004, XV/1)
Svobodný software a základní otázka programování (2005, XV/3)
Techniky virtualizace počítačů (2) (2007, XVII/3)
Údržba softwaru (1996, VI/3)
Úskalí informačních systémů (1996, VI/5)
Virtualizace výpočetního prostředí (2006, XVII/2)
Virtualizace výpočetního prostředí (3) (2007, XVII/5)
Výběr databázového systému pro MU (1) (1992, II/3)
Výběr databázového systému pro MU (2) (1992, II/5)
Výběr databázového systému pro MU (3) (1992, III/1)
Výběr databázového systému pro MU (4) (1992, III/2)
Web Services (2003, XIII/3)
XML - příklady aplikací (2000, X/5)
Znovu o SLIPu (1995, V/3)
Standardy   zpet na začátek stránky
DNSSEC (2010, XXI/2)
DocBook a jeho využití (2004, XIV/5)
Resource Description Framework (2001, XI/4)
SGML (1997, VIII/1)
Standard Unicode - cesta z chaosu kódování znaků (1998, VIII/5)
Úvod do IPv6 (2008, XVIII/3)
Vyhledávání v Internetu a DUBLIN CORE (1999, IX/4)
XML - o čem a pro koho? (2000, X/4)
XML snadno a rychle (2003, XIII/3)
Značkovací jazyky a XML (2000, XI/2)
Značkovací jazyky a XML (2) (2001, XI/3)
Superpočítače a gridy   zpet na začátek stránky
Aplikační programové vybavení superpočítačových center VŠ (1995, V/3)
Centrum CERIT-SC po roce příprav (2011, XXI/3)
Distribuované počítání ve velkém (2000, XI/1)
Do Gridu snadno a rychle - prostředí VOCE (2006, XVI/3)
Gridy jako klíčový fenomén informačních technologií nového tisíciletí (2005, XVI/2)
iGrid2005 (2006, XVI/3)
Infrastruktura META Centra (1999, X/2)
Konference SC'2002 (2002, XIII/2)
Metapočítače a vysoké školy a Akademie věd České republiky (1998, IX/1)
Nový přírůstek Superpočítačového centra při Masarykově univerzitě (1998, IX/1)
Programování počítače POWER Challenge (1995, VI/1)
První zkušenosti z evropského metapočítání (2000, XI/2)
Superpočítač grond.ics.muni.cz - Co, kde a jak - (1995, V/4)
Superpočítač grond.ics.muni.cz v novém kabátě (1996, VII/1)
Superpočítače na vysokých školách v České republice (1994, V/2)
Superpočítačové služby na MU? (2010, XX/4)
Zálohování dat v METACentru (2000, X/5)
Typografie, počítačová sazba   zpet na začátek stránky
CSED a TeX (1991, II/1)
Česká jazyková podpora (1994, IV/3)
emTeX (1991, I/2)
Grafika v TeXu (1) (1993, III/3)
Grafika v TeXu (2) (1993, IV/1)
Grafika v TeXu (3) (1994, IV/3)
LaTeX, verze 2.09 a NFSS (1992, II/5)
Možnosti sázecího systému TeX (1991, I/1)
Od myšlenky ke knize (2) (1994, V/1)
Od myšlenky ke knize (3) (1995, V/4)
Od myšlenky ke knize (4) (1995, V/5)
Od myšlenky ke knize (1) (1994, IV/5)
Počítačová sazba a studijní dokumentace (1994, IV/5)
Podpora sazby sázecím systémem TeX na MU (1992, III/2)
Střípky ze světa TeXu (1991, II/2)
Ufff, zase ta čeština! (1994, IV/4)
Univerzitní instalace sázecího systému TeX (1996, VI/3)
Videokonference, videozáznam   zpet na začátek stránky
Další krok v záznamu přednášek (2006, XVI/5)
Distribuované prostředí pro kódování multimédií (2004, XIV/5)
Global 360 - zkušenosti z velké videokonference (1999, IX/3)
Internetové vysílání workshopu Genetics after the Genome aneb "malý bobřík odvahy" (2002, XII/5)
Jak na streamované video? (2002, XII/3)
Jak přednášet na dálku aneb virtuální přednáška v Koreji (2003, XIV/1)
Jak se domluvit s Evropou (2000, XI/2)
Jak se na FI MU dělá divadlo (2003, XIII/5)
Komunikace s technologií AccessGrid Point (2002, XIII/2)
Komunikační portál (2002, XII/3)
Konference CESNET 2006 (2006, XVI/4)
Kterak posluchárny spojovati a ještě záznam poříditi aneb audiovizuální technika na MU (2011, XXI/3)
Multicast: skupinové vysílání (1998, VIII/5)
Obraz jako Brno (2009, XIX/3)
Schůzka ve virtuální místnosti (2001, XI/3)
Streamovaná multimédia (2002, XII/3)
Telekonference v síti CESNET2 (2008, XIX/1)
Uzel AccessGridu na MU (2003, XIII/5)
Videokonference na Internetu - snadno a levně (1998, VIII/5)
Videokonference na MU - otázky a praxe (2005, XVI/1)
Videokonference s vysokou kvalitou (2006, XVI/3)
Videokonference za zdí (2007, XVII/5)
VIMM a Megaconf III - virtuální konference celosvětového měřítka (2001, XII/2)
Virtuální třída aneb přednáška na dálku (2008, XVIII/3)
Vysílání koncertu k výročí 50 let sboru Kantiléna (2005, XVI/2)
Zkušenosti s pořizováním videozáznamů na MU (2006, XVII/2)
Zrcadla v počítačové síti (2002, XII/5)
Vzdělávání, e-learning   zpet na začátek stránky
E-learning na Masarykově univerzitě (2002, XIII/2)
E-learning na Masarykově univerzitě (2005, XV/3)
E-learning na Masarykově univerzitě (2) (2003, XIII/3)
E-learning na Masarykově univerzitě (3) (2003, XIII/4)
E-learning na Masarykově univerzitě (4) (2003, XIII/5)
E-learning z druhé strany (2003, XIII/5)
Informace o školení TeXu (1993, III/3)
Kursy výpočetní techniky (1992, II/3)
Kurz práce s informacemi (2007, XVII/3)
Letní škola TEMPUSu (1993, III/5)
Právníci a počítače (1992, III/2)
Proč e-learning? (2005, XVI/2)
Programovaná výuka v kombinaci s hypertextem (1998, IX/2)
Projekt COMENIUS a další spolupráce KMI se středními školami (1993, IV/2)
Projekt COMENIUS na MU (1991, II/1)
Projekt e-learning 2006 - pilotní kurzy (2006, XVI/4)
Přednášky ze záznamu na FI MU (2003, XIII/4)
Rozšíření PhD výuky na Fakultě informatiky (2008, XIX/1)
Školení a ÚVT (1991, II/1)
Školení pro uživatele IBM 3090 (1991, I/1)
Virtuální třída aneb přednáška na dálku (2008, XVIII/3)
Vybrané partie matematické informatiky (1995, V/3)
Vzdělávání akademických pracovníků na MU v oblasti e-Infrastruktur, aneb služby ÚVT MU (2010, XX/4)
Webové zdroje a technologie   zpet na začátek stránky
AltaVista - translation service (1998, VIII/4)
Astronomické informace na www.sci.muni.cz (1998, VIII/4)
Autentizace na webu (1999, X/2)
CGI a dynamicke WWW-dokumenty (1997, VIII/1)
CGI a dynamické www-dokumenty (2) (1997, VIII/2)
Cluster www-serverů MU (2003, XIII/5)
CSaCzech - kódování češtiny na Webovských stránkách (1996, VII/2)
Doplňky do WWW prohlížečů (1998, VIII/4)
FastCGI: rychleji, lépe, bezpečněji (1997, VIII/2)
Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací (2007, XVII/5)
Kontrola platnosti hypertextových odkazů na WWW stránkách MU (2001, XI/4)
Masarykova univerzita na internetových WWW stránkách (1997, VII/3)
Mobilem do Internetu (2000, X/5)
Navštívili jsme na webu: 1001 informačních technologií (2000, X/5)
Navštívili jsme na webu: Angličtina na Internetu (2000, X/3)
Navštívili jsme na webu: Citování dokumentů (1999, IX/3)
Navštívili jsme na webu: Česká spořitelna, a.s. (1998, IX/1)
Navštívili jsme na webu: Elektronický průběžník ČTK (1998, VIII/3)
Navštívili jsme na webu: Jaké bude počasí? (1998, IX/2)
Navštívili jsme na webu: Mapy a plány měst (2000, X/4)
Navštívili jsme na webu: Městská hromadná doprava v Brně (1998, VIII/5)
Navštívili jsme na webu: Národní divadlo v Brně (1999, X/1)
Navštívili jsme na webu: Telefonní seznam ČR (1998, VIII/4)
Navštívili jsme na webu: Živě o počítačích a Internetu (1999, IX/5)
Projekt WebArchiv - archiv českého webu (2008, XVIII/4)
Sémantický web a jeho technologie (2004, XIV/3)
Sémantický web a jeho technologie (2) (2004, XIV/4)
Sémantický web a jeho technologie (3) (2004, XIV/5)
Vlastní webové stránky na www.muni.cz (2011, XXI/5)
Vyrovnávací WWW servery (1999, IX/3)
Web ČKR: návrh a realizace (2) (2004, XIV/4)
Web ČKR: návrh a realizace (případová studie) (2004, XIV/3)
Web Services (2003, XIII/3)
WebArchiv - digitální knihovna českého webu (2003, XIII/4)
Webová prezentace MU po 4 letech (2002, XIII/1)
Wikimedia Foundation a její projekty (2011, XXI/3)
Wikipedie - otevřená encyklopedie (2007, XVII/3)
World Wide Web (1994, IV/5)
WWW - Jak informace najít a nehledat (celou noc) (1996, VI/5)
www.muni.cz po dvou letech (1998, IX/1)
www.muni.cz ve verzi 2006 (2006, XVII/1)
www.muni.cz ve verzi 2006 (2) (2006, XVII/2)
www.muni.cz: věčně mladý web (2009, XIX/5)
Zpravodaj na webu: včera a dnes (2006, XVII/1)
Zdraví a počítače   zpet na začátek stránky
Počítače a zdravotní rizika (2) (1994, V/1)
Počítače a zdravotní rizika (3) (1994, V/2)
Počítače a zdravotní rizika (4) (1995, V/3)
Počítače a zdravotní rizika (5) (1995, V/5)
Počítače a zdraví (1992, II/5)
Počítače a zdravotní rizika (1994, IV/5)
Zdravotní opatření a cvičení kompenzující jednostranné zatížení pohybového aparátu při práci na počítači (2001, XII/1)
Zdravotní opatření při práci na počítači II: krční páteř (2001, XII/2)
Zdravotní opatření při práci na počítači III: horní část trupu (2002, XII/3)
Zdravotní opatření při práci na počítači IV: protažení hrudníku, ramen a paží (2002, XII/4)
Zdravotní opatření při práci na počítači V: svaly rukou (2002, XII/5)
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011