\"/
\"/ \"/    

Navštívili jsme na webu: Mapy a plány měst

Šárka Procházková, ÚVT MU
Ročník X - číslo 4, duben 2000
Citace: Š. Procházková. Navštívili jsme na webu: Mapy a plány měst. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 4, s. 15-16.
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
Článek je součástí seriálu Navštívili jsme na webu
 předchozí článek | následující číslo 

http://mapy.atlas.cz/

Určitě každý z nás již mnohokrát vzal do ruky atlas nebo plán města, aby zjistil, kde se nachází ta či ona obec nebo město nebo třeba konkrétní ulice v nějakém městě. Pomalejší hledání v knižních atlasech můžete výrazně urychlit například použitím nějakého vhodného softwaru nabízejícího vyhledávání v mapách nebo se můžete porozhlédnout po Internetu, zda by tam nebylo něco vhodného. A právě Firma ATLAS.CZ a.s. ve spolupráci s firmou Geodézie ČS a.s. provozují na Internetu stránky, umožňující vyhledávat v mapách.

Na stránkách serveru mapy.atlas.cz je k dispozici nejen plán České republiky (dále ČR), ale také více než 200 plánů měst a obcí v ČR. První, co se na stránkách nabízí, je vyhledávání. Vyhledávací formulář se vlastně skládá ze čtyř samostatných formulářů a každý z nich je určen k vyhledávání "něčeho jiného".

První formulář vyhledává ulice. Stačí zadat začátek názvu ulice (s diakritikou nebo bez ní, délka však musí být alespoň 3 znaky) a zvolit město, kde ulici hledat. Pokud je hledaný řetězec jednoznačný, je výsledkem hledání výřez plánu města, v němž je červenou značkou tvaru šipky označena požadovaná ulice. Pokud je více výsledků hledání, zobrazí se nejprve jejich seznam a po zvolení jednoho z nich pak již příslušný výřez mapy.

Druhý formulář vyhledává obce v ČR. Zde stačí zadat alespoň 2 znaky začátku názvu obce a dále je hledání obdobné jako v předchozím případě.

Třetí formulář je vlastně jen tlačítko, odkazující na další formulář, umožňující vyhledat nějaký objekt v rámci celé ČR (hora, řeka, hraniční přechod, jezero apod.) nebo ve městech (instituce, kulturní objekt, škola apod.) nebo konkrétní instituci prostřednictvím fulltextového hledání. Hledání je obdobné, postačí zadat 2 znaky.

Čtvrtý formulář je tak trochu zvláštní, neboť nabízí kolem dvaceti již vybraných, něčím zajímavých či významných míst v ČR, jako např. Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Špilberk, Brněnskou přehradu a jiné. Stačí si jen vybrat a ihned dostáváme příslušný výřez mapy.

Pokud vás zajímá, která všechna města jsou mezi těmi 200, můžete si prohlédnout jejich seznam. Je přehledný, neboť města a obce jsou řazeny podle "krajů" například na: Brněnský kraj, Budějovický kraj, Jihlavský kraj. Tomuto seznamu předchází navíc plán ČR v několika měřítkách, dále pak Ortofotomapa Prahy, plán Prahy a plán Brna. A co je ortofotomapa? V podstatě reálný snímek (v tomto případě Prahy) z leteckého pohledu.

Výřez mapy je samozřejmě možné posunovat ve směru osmi stran, dále pak různě přibližovat nebo centrovat. Na výběr jsou tři velikosti výřezu a tři možnosti kvality obrazu. Další možností je také změna měřítka nebo též "přibližování" a "oddalování" mapy. Nejvzdálenější pohled ukazuje polohu obce v ČR, nejbližší pak podrobně jednotlivé ulice ve zvolené obci.

Na mapách je také možné dále vyhledávat: v rámci ČR lze hledat objekty jako Horstvo, Hraniční přechody, Chráněné krajinné oblasti, Sídla, Vodstvo a Dálniční výjezdy, na plánech měst pak objekty typu Banky, Instituce, Školy, Ulice a náměstí a jiné.

Užitečná může být možnost vytvořit si na mapě vlastní značku a následně mít z nějaké vlastní www stránky na takto označkovanou mapu odkaz. K tomuto je vždy pod každým výřezem mapy uveden jednoduchý návod.

Označkované výřezy plánu Brna s výhodou používáme na stránkách MU v částech Umístění v Brně ukazujících umístění jednotlivých subjektů MU; výřezy jsme si navíc s laskavým svolením Geodézie ČS a.s. zkopírovali.

Za zmínku také stojí, že stránky na serveru mapy.atlas.cz jsou vedeny dvojjazyčně (česky a anglicky), překlad do angličtiny ale občas není příliš důsledný. V anglické verzi nejsou přeložena např. formulářová tlačítka, výčty v nabídkových formulářích jsou česky, pouze jsou zproštěny diakritiky, apod. Důsledně je ale přeložena veškerá nápověda.

Pokud používáte program MS Outlook a evidujete v něm kontakty osob, můžete využít nabízenou pomůcku MAPY.ATLAS.CZ ve Vašem Outlooku. Po nainstalování přibude tlačítko "Zobrazit mapu adres", a pokud máte u evidovaných osob uvedenu adresu, můžete tuto adresu zobrazit přímo v příslušném plánu obce.

Z užitečných dalších (více než dvaceti) služeb, které firma ATLAS.CZ nabízí prakticky na všech svých stránkách vždy formou seznamu ve spodní části stránek, můžeme doporučit jako zajímavé alespoň Rozum do počítače, Slovníky, Kapesní atlas, Doprava, Kurzy, Čas, TV a další. Jejich vyzkoušení již ponecháme na čtenáři.

Další odkazy na příbuzné zdroje:

Dalším serverem, který provozuje on-line vyhledávání v mapách je, http://mapy.seznam.cz/, zde jsou ale pouze plány ČR, Prahy, Brna, Ostravy, Hradce Králové.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011