\"/
\"/ \"/    

Sdílení adresářů a tiskáren mezi unixovými servery a Windows klienty

Miroslav Ruda, ÚVT MU
Ročník VI - číslo 5, červen 1996
Citace: M. Ruda. Sdílení adresářů a tiskáren mezi unixovými servery a Windows klienty. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 5, s. 3-5.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující článek 

V tomto příspěvku, který je dalším dílem volné série věnované programovému vybavení centrálního počítače MU, popíšeme možnosti sdílení adresářů a tiskáren mezi unixovými servery a MS Windows klienty, a to zejména pomocí volně dostupného programu samba. Na závěr uvedeme i krátké srovnání s protokolem NFS.

Úvod

Na co je dobré sdílení tiskáren a adresářů? Přes výrazný pokles cen jsou stále kvalitní tiskárny natolik drahé, že není vhodné, aby každý uživatel měl svou privátní (laserovou a/nebo barevnou) tiskárnu. Na druhé straně je značně nepohodlné, je-li při každém pokusu o tisk souboru nutno tento soubor zkopírovat na počítač s tiskárnou (přes disketu nebo, moderněji, přenosem přes počítačovou síť), zajít fyzicky k tomuto počítači a přímo u něj soubor vytisknout. Z uvedených důvodů je vhodné, aby jednu tiskárnu mohlo používat více počítačů a všechny počítače se přitom chovaly úplně stejně, jako by tiskárna k nim byla připojena lokálně. Logicky se celý systém chová tak, že počítač, ke kterému je tiskárna připojena, ji nabízí ke sdílení okolní počítačové síti a ostatní uživatelé si ji vyberou mezi síťovými prostředky. Operační systém potom zajišťuje, že se k ní mohou chovat úplně stejně, jako by byla připojena k danému počítači. Tímto způsobem je pak možno logicky ke konkrétnímu počítači připojit dokonce několik tiskáren a směrovat tisky podle potřeby (rukopisy, podklady k tisku, barevné tisky, ...).

Sdílení adresářů umožňuje chovat se k adresáři jiného počítače, jako by byl naším dalším diskem. Tímto způsobem je možno využívat služeb "souborových serverů", počítačů, které jsou vybaveny rozsáhlou diskovou kapacitou a kromě jiného zajišťují zálohování a též možnost přístupu k datům z různých počítačů (to oceňují zejména ti uživatelé, kteří jsou zvyklí pracovat i ze svého domácího počítače). Nezanedbatelná je i možnost sdílení archivů, často používaných programů (šetření lokálního diskového prostoru) a společných souborů při spolupráci s dalšími uživateli.

Takovéto sdílení prostředků je celkem běžné mezi unixovými počítači nebo mezi počítači s MS Windows. Situace je však obecně komplikovanější, chceme-li sdílet soubory mezi oběma zmíněnými světy. Řada počítačů s operačním systémem UNIX již slouží jako souborové či tiskové servery a problémem zůstává využití těchto služeb z koncových stanic s MS Windows. Navíc unixovské počítače většinou pracují v nepřetržitém provozu, jsou dostupné 24 hodin denně a v mnoha případech poskytují i stabilnější prostředí.

Samba

Samba je balík programů, který umožňuje klientům s operačním systémem MS Windows přístup na unixové disky a tiskárny pomocí protokolu SMB (Session Message Block), což je standardní protokol pro sdílení disků a tiskáren v síti MS-Windows. Tento protokol podporují LanManager for DOS, Windows for Workgroups, WindowsNT, Windows95 a OS/2.

Výhodou programu samba je, že je freeware a podléhá GNU Public Licence. To ve stručnosti znamená, že je zadarmo a je šiřitelný ve zdrojové formě (nesmí však být využit pro komerční účely). Program už byl portován na celou řadu verzí operačního systému UNIX, z pohledu univerzity za zmínku zřejmě stojí především Linux, SunOS, Solaris, OSF1, BSDI, NetBSD, IRIX a SCO. Balík také obsahuje unixového SMB klienta a netbios nameserver.

Postup při instalaci

Instalace balíku samba je poměrně jednoduchá a je dokumentována přímo ve vlastní instalaci. Modifikace konfigurace se většinou omezí pouze na specifikaci operačního systému a konkrétního adresáře, ve kterém bude program samba instalován (přeložené programy pro Solaris, IRIX, BSDI a Linux můžete získat u autora tohoto článku). Dále je nutno vytvořit konfigurační soubor s informací, které adresáře a tiskárny jsou exportovány a pro koho. V distribuci samby je poměrně dost příkladů těchto konfiguračních souborů, které pomohou při aktuální instalaci.

Instalace na ÚVT MU

Na ÚVT MU je samba instalována na počítači dior.ics.muni.cz (Solaris 2.4) a pro testovací účely běží i na BSDI, IRIXu a Linuxu.

Dior jako server ÚVT MU nyní poskytuje disky1 pro několik osobních počítačů s Windows95 a WindowsNT. V případě zájmu o přístup k diskům je nutné požádat správce počítače dior.ics.muni.cz (Dr. Bohuslav Moučka, klapka 243, moucka@icsteckamuniteckacz) o zpřístupnění příslušných adresářů.

Takto exportované adresáře pak lze připojit k pracovním stanicím s Windows pomocí FileManageru (v českých Windows95 Průzkumník). Po zadání uživatelského hesla (jméno se použije to, pod kterým je uživatel přihlášen ve Windows - je tedy nutno být na počítači s Windows přihlášen pod stejným jménem, jaké zná i počítač dior) se Windows pokusí adresář připojit jako další disk uživatele. Pokud uspějí a poslední disk uživatele byl např. e:, objeví se mu disk f:, na kterém bude obsah sdíleného adresáře. Navíc si Windows mohou zapamatovat, že uživatel adresář připojoval, a při svém dalším spuštění se pokusí adresář připojit samy.

Exportované tiskárny lze použít při instalaci nové síťové tiskárny, na kterou pak lze tisknout z většiny programů (Word, Excel, Access, T602, ...).

Klienti na Unixu

Balík samba obsahuje i unixového řádkového SMB klienta smbclient a dávku smbprint, která pomocí tohoto klienta tiskne na tiskárny sdílené v protokolu SMB. Tím umožňuje tisk z unixového stroje na tiskárnu fyzicky připojenou k počítači s Windows.

Porovnání protokolů NFS a SMB

Jelikož protokol SMB zde používáme jako substituci protokolu NFS, který je rovněž pod Windows implementován (ovšem většinou za úplatu), je vhodné znát i výkonnost těchto protokolů v praktickém použití. Porovnali jsme výkonnost různých implementací NFS pro Windows95 a protokolu SMB. Jako implementace NFS jsme použili demoverze následujících komerčních programů: InterDrive95, Chameleon NFS for Windows 95 a DiskAccess for Windows 95. Jako server jsme použili počítače arwen.ics.muni.cz (486DX2/66MHz, ISA sběrnice, 16MB RAM, řadič SCSI Adaptec AHA-1540B, ethernetová karta SMC-ULTRA) s operačním systémem BSDI 2.0 a erebor.ics.muni.cz (486/50MHz, PCI sběrnice, 16MB RAM, řadič PCI EIDE NCR, ethernetová karta SMC-ULTRA) s operačním systémem Linux.

Jako klient byl použit počítač thorin.ics.muni.cz (Pentium/133MHz, PCI sběrnice, 32MB RAM, ethernetová karta SMC-ULTRA) s operačním systémem MS Windows95. Všechny počítače byly připojeny do sítě ÚVT přes twisted-pair kabel a spojení šlo přes jeden router (Wellfleet).

Byla testována průchodnost při čtení a zápisu velkého bloku dat (13MB). Protože Linux umožňuje sdílet disky pomocí SMB protokolu, byla porovnána i průchodnost těchto protokolů přímo pod Linuxem (stejná konfigurace klient/server, pouze na počítači thorin byl v tomto případě instalován operační systém Linux a NetBSD). Podrobné výsledky porovnání je možno získat na požádání od autora příspěvku (a budou též dostupné přes jeho http stránku).

Z výsledků je možné vyvodit tyto závěry:

  1. Protokol SMB je pro MS Windows výhodnější než NFS.
  2. Pod UNIXem je vhodnější používat protokol NFS.
  3. Implementace TCP/IP pod NetBSD je lepší než v Linuxu.
  4. Linux a BSDI se liší ve výkonu NFS serveru (nikoliv však jako samba servery). Tento rozdíl je zapříčiněn rozdílnou implementací, kdy verze pro BSDI při zápisu čeká, až bude blok fyzicky zapsán na disk, a teprve poté odpovídá zpět klientovi. Linux odpoví ihned po zadání příkazu pro řadič disku. Linuxová implementace je rychlejší, ale méně bezpečná (dojde-li ke zhroucení systému před skutečným zápisem na disk, aplikace na klientu se to nedoví a může tak dojít ke ztrátě dat; na druhé straně nejnovější verze NFS již tento způsob práce považuje za standard).

Další informace

Další informace o balíku samba je možné získat u autora tohoto článku, z manuálových stránek na počítačí dior nebo přímo z bohaté dokumentace programu samba. Balík samba byl v době tvorby tohoto článku dostupný i na ftp archivu ftp.muni.cz v adresáři /pub/UNIX/linux/system/Network/samba nebo na adrese nimbus.anu.edu.au v adresáři /pub/tridge/samba/.

setting
1 Pro interní potřebu ÚVT dior též pracuje jako tiskový server pro všechny druhy tisků (PostScript, běžný ASCII text, T602, ...) na tiskarnách HP, Lexmark a Brother.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011