\"/
\"/ \"/    

Evropský program externího výzkumu firmy Digital

Ročník II - číslo 5, květen 1992
Citace: Evropský program externího výzkumu firmy Digital. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 5, s. 7.
Tematické zařazení: Různé
 předchozí článek | následující článek 

Firma Digital Equipment Corporation International (DEC), evropská větev, poskytuje od roku 1984 vědeckým a výzkumným pracovníkům evropských univerzit nabídku "Evropského programu externího výzkumu" (European External Research Program - EERP). Akademickým pracovníkům v mnoha výzkumných oblastech, zejména v oblastech s technickými aplikacemi, jako jsou výzkum v oblasti Computer Science, inženýrských disciplín, výroby a ekonomiky, ale i rozsáhlý výzkum orientovaný na zpracování přirozeného jazyka (zejména s přihlédnutím k mnohojazyčnému prostředí v Evropě), se tak otevírají možnosti získat prostředky na rozšíření výpočetních kapacit, spolupráci praktičtěji zaměřených kolegů z DEC, ovlivnit budoucí produkty a technologie a konečně také získat pro své doktorské studenty možnosti účasti na výzkumu, stipendijní příležitosti a možnosti zaměstnání.

Firma DEC programem EERP sleduje možnosti sponzorování špičkových projektů řešených na vysokých školách, transfer technologií z evropského akademického výzkumu do svých organizací po celém světě, vybudování dlouhodobých spoluprací se špičkovými pracovníky v oblasti výzkumu a vývoje a také průběžné posilování přítomnosti DEC ve výzkumu a výuce účastí na společných projektech.

Program předpokládá navázání oficiálního kontaktu na úrovni akademických funkcionářů vysoké školy nebo vedoucích pracovníků, předložení formálního návrhu a uzavření smlouvy s vysokou školou.

Návrhy obsahují typicky na 6-8 stranách vymezení výzkumu, popis rozsahu a cílů, určení druhu průběžných výsledků ("deliverables") a plán finálního transferu výsledků DEC ("milestones"), popis současného stavu výzkumu, kvalifikace řešitelů a konfiguraci hardwaru a softwaru připravenou se zástupcem DEC. Návrhy se firmě Digital zasílají v elektronické podobě, v této podobě lze rovněž získat bližší informace od koordinátora programu EERP ve Vídni, Dr Uwe Schmida, schmid@cectuvteckaenetteckadecteckacom. (Stručný propagační materiál je rovněž k nahlédnutí u Dr Jany Kohoutkové na ÚVT.) Přijetí do programu je podmíněno schopností navrhovatele produkovat špičkové výsledky ve světovém měřítku a úspěchem v přísném posouzení odborné úrovně projektu.

Program EERP v současné době poskytuje podporu více než 130 projektům řešeným na více než 50 evropských organizacích zabývajících se akademickým výzkumem, s typickou dobou řešení jednoho projektu 2-3 roky. Program výslovně počítá i s možností studentských projektů, dobré zkušenosti v tomto směru mají např. v univerzitním technologickém centru (Campusbased Engineering Center) vídeňské technické univerzity, které je rovněž sponzorováno z tohoto programu.

Programy sponzorování výzkumu tohoto typu zajišťují významným producentům výpočetní techniky pronikání do akademického prostředí a trvalé usazení se v něm a zároveň umožňují výzkumným pracovníkům získat prostředky na vlastní výzkum.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011