\"/
\"/ \"/    

Elektronická pošta: Udělej si sám: Praktické navigování

Jiří Zlatuška, ÚVT MU
Ročník II - číslo 5, květen 1992
Citace: J. Zlatuška. Elektronická pošta: Udělej si sám: Praktické navigování. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 5, s. 6-7.
Tematické zařazení: Elektronická pošta
Článek je součástí seriálu Elektronická pošta
 předchozí článek | následující článek 

Udělej si sám: praktické navigování

V našem minulém povídání jsme si ukázali způsob, kterým se udávaly adresy při použití UUCP - jistý druh navigace přes mezilehlé uzly sítě. I při použití doménových adres u většiny počítačů registrovaných jako uzly sítě Internet můžeme být čas od času nuceni použít obdobu takového navigování. Stane se to zejména tehdy, potřebujeme-li se dopsat na počítač, jehož jméno (doménová adresa) je neznámé, třeba z toho důvodu, že se jedná o počítač nově připojený do sítě, u nějž dosud neproběhla registrace doménové adresy.

V této situaci je zrovna teď většina fakultních obslužných stanic univerzitní sítě naší univerzity. Jejich adresy jsou sice známy našemu "hlavnímu" počítači jménem csbrmu11.bitnet (sálový počítač Hitachi na ÚVT zapojený do sítě BITNET), odpovídající doména muni.cs sítě Internet však zatím ještě všeobecně dostupná není. Uživatelé z naší univerzity, kteří již mají své vlastní elektronické adresy na počítačích univerzitní sítě, to znají: Tak např. Dr U. Živatel na počítači arwen na ÚVT udává pro okolní svět svoji adresu ve tvaru

     zivatel%arwen.ics.muni.cs@csbrmu11.bitnet

a nikoli přímo v doménovém tvaru (fungujícím dobře uvnitř univerzity)

     zivatel@arwen.ics.muni.cs

Jak funguje první z těchto adres, si již dovedeme odvodit: Pošta je nejdříve doručena na počítač csbrmu11 v síti BITNET, ten si rozbalí "jméno poštovní schránky" nalevo od znaku "@" a nahradí v něm nejpravější znak "%" znakem "@". Takto získanou adresu pak zpracuje program MAILER na počítači csbrmu11, realizující činnost místního poštmistra - ten už zná "místní" adresy uvnitř Masarykovy univerzity a postará se o správné doručení. Tento poštmistr také ví, že doménové adresy uvnitř Masarykovy univerzity nejsou zatím plnohodnotnými doménovými adresami v síti Internet, a proto se při odesílání pošty ven z univerzity postará o příslušnou změnu adresy odesilatele tak, aby zpáteční adresa vedla explicitně přes csbrmu11.

Ne vždy se programy odesílající poštu chovají stejně chytře - v takovém případě se může stát, že se nám dopis, kterým jsme odpovídali někomu jinému, vrátí zpět se zprávou, že počítač adresáta neexistuje. Jestliže se však našemu kolegovi zvenku podařilo předtím dopsat na naši adresu, můžeme využít informací v takové nám doručené zprávě, abychom si "ručně" pomohli a specifikovali v adrese počítač, přes který komunikaci navážeme.

Jak to udělat, si ukážeme na malém příkladu z praxe: V souvislosti s napojením Československa na síť Internet se musely uzly sítě EUNET přeregistrovat, a dočasně tak přestalo fungovat přímé spojení na Bratislavu. Pošta odeslaná na adresu olega@mff.uniba.cs se tak vrátila zpět s oznámením, že doména uniba.cs je neznámá. Jak tento problém překonat? Podíváme-li se na záhlaví jakékoli zprávy, kterou jsme předtím od K. Olegy dostali, bude tam uvedeno něco jako

Received: by mcsun.EU.net via EUnet
  id AA20906 (5.65b/CWI-2.160);
  Tue, 28 Apr 1992 21:39:45 +0200
Received: by uniba.cs
  id AA08828 (5.65c8/IDA-1.4.3);
  Tue, 28 Apr 1992 18:02:47 +0200
From: Karol Olega <olega@mff.uniba.cs>

Řádky označené "Received" v hlavičce popisují historii předávání dané zprávy mezi počítači. Kromě informací o čase těchto přenosů můžeme z jejich posloupnosti vyčíst i identifikace počítačů, o které se jednalo: Byl to nejdříve místní uzel bratislavské univerzity uniba.cs, o kterém víme, že je pro nás přímo nedostupný, a dále počítač mcsun.EU.net. To je bod, na který se můžeme zkusit zaměřit - jedná se o jeden ze "zavedených" počítačů sítě EUNET, a je tedy naděje, že bude v doménovém tvaru "viditelný". Můžeme tedy zkusit odeslat odpověď na adresu ve tvaru

     olega%mff.uniba.cs@mcsun.EU.net

což je také způsob, který by skutečně zaručil její úspěšné doručení.

Jiný důvod, pro který mohou být některé adresy nedosažitelné, může být to, že se jedná o malé "místní" počítače, o kterých se za normálních okolností nepředpokládá, že budou běžně komunikovat s okolním světem. Tak např. obdržíme-li zprávu od P. Řítele, který pobývá ve Vídni na univerzitě, můžeme dostat zprávu se záhlavím

Received: from AWIUNI11.BITNET by CSPUNI12
  (Mailer R2.07) with BSMTP id 4015;
  Thu, 30 Apr 92 09:01:14 MET
Received: from AWIUNI11 by AWIUNI11.BITNET
  (Mailer R2.07) with BSMTP id 2286;
  Thu, 30 Apr 92 08:59:16 MEZ
Received: from wsrdb.wsr.ac.at
  by HELIOS.EDVZ.UNIVIE.AC.AT
  (IBM VM SMTP V2R1) with TCP;
  Thu, 30 Apr 92 08:59:15 MEZ
Received: by wsrdb.wsr.ac.at
  (16.6/16.2) id AA01368;
  Thu, 30 Apr 92 09:01:57 +0200
From: Pavel Ritel <ritel@wsrdb.wsr.ac.at>

Zkoušíme-li na takovou zprávu odpovědět, vrátí se odpověď zpět se sdělením, že wsr.ac.at je neznámá doména (ne všude zřejmě mají tak chytré systémové programátory jako u nás, aby se postarali o správnou modifikaci adresy, opouští-li zpráva univerzitu :-)). ňešení je obdobné tomu, které jsme viděli z adres naší interní univerzitní sítě: Počítač, který dost pravděpodobně viditelný bude, je HELIOS.EDVZ.UNIVIE.AC.AT, a tak můžeme zkusit štěstí přes něj - adresou ve tvaru

ritel%wsrdb.wsr.ac.at@HELIOS.EDVZ.UNIVIE.AC.AT

I v tomto případě bychom po této úpravě uspěli1.

Používáme-li elektronickou poštu pod systémem Unix, máme obvykle automaticky zařízeno, aby se nám "nezajímavé" informace typu zpráv Received nezobrazovaly na obrazovku. Chceme-li se na ně dostat, uděláme to v programu elm tak, že zadáme příkaz "h" (jako "headers"), po kterém se nám ignorované řádky hlavičky zobrazí.

setting
1 Jen tak mimochodem: Nenechme se mýlit tím, že podle údajů v hlavičce všechny počítače přebírající zprávu ji zpracovaly dříve, než byla z wsrdb odeslána - nic na světě není dokonalé, a tím méně nastavení přesného času na osobních počítačích!
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011