\"/
\"/ \"/    

Tip: Textový editor pro UNIX

Pavel Ševeček, ÚVT MU
Ročník III - číslo 4, březen 1993
Citace: P. Ševeček. Tip: Textový editor pro UNIX. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 4, s. 15-16.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující číslo 

S rostoucím počtem uživatelů, kteří používají operační systém UNIX, přibývá i požadavků na editor, který by byl svým ovládáním blízký některému DOSovskému editoru. Následující řádky jsou určeny právě těm uživatelům, kterým standardní UNIXovské editory viemacs přes své nesporné přednosti nevyhovují.

Jednou z možností je textový procesor Wonder Word (ww). Tento program je koncipován především pro přípravu textů, lze jej však použít i jako ASCII editor. To znamená, že editorem je možno psát a tisknout běžné texty v češtině, modifikovat systémové soubory nebo editovat poštu.

Základní koncepce:

Jedná se o celoobrazovkový editor s možností editace více souborů současně ve více překrývaných oknech. Všechny příkazy lze vyvolat prostřednictvím obvyklého pull-down menu, většinu příkazů také přímo kombinací kláves. Pro každou položku menu nebo formuláře je na spodním řádku podrobnější nápověda. Veškerá komunikace s uživatelem probíhá v češtině.

Příkazy se vyvolávají buď kombinací Ctrl-kláves nebo (pokud to daný terminál nebo emulátor terminálu umožní) i prostřednictvím funkčních kláves. Navíc je možno umístění příkazů na klávesnici měnit a tak maximálně využít možnosti daného terminálu.

Základní příkazy pro vkládání a mazání textu a pro posun po textu jsou podobné jako u běžných DOSovských editorů. O některých dalších možnostech pojednávají následující odstavce.

Hledání a nahrazování:

Funkce hledání a nahrazování textu odpovídá zvyklostem editorů typu Word Star. Je tedy možno spolu s řetězci zadat i další příznaky, které ovlivňují vyhledávání: zda rozlišovat malá a velká písmena, zda hledat řetězec pouze jako celé slovo, v jakém směru a rozsahu vyhledávat (od pozice kurzoru, od začátku souboru, pouze v bloku), počet nahrazení, eventuálně zda vyžadovat potvrzení před každou výměnou.

Bloky:

Operace s bloky jsou opět ve stylu Word Star. Je tedy možno si nejprve nadefinovat začátek a konec bloku a poté zadat příslušnou operaci, přičemž mezi jednotlivými kroky je možno provádět i jiné funkce. Základní operace nad bloky jsou: kopie, přesun, smazání, načtení, zápis, tisk, konverze textu na malá, velká nebo opačná písmena. Bloky textu lze také přenášet mezi okny prostřednictvím schránky (clipboardu). Pro potřeby zasílání pošty je užitečná funkce odstranění diakritiky v rámci bloku.

Klávesnice:

Velkou předností editoru je celá koncepce klávesnic. Uživatel si totiž může nastavit současně více nezávislých klávesnic, např. jednu podle způsobu ovládání, jazykovou klávesnici (českou, německou, ...), nebo i prohození kláves Y a Z. Každou klávesnici lze libovolně předefinovat, stejně tak jako je možno nadefinovat libovolný počet klávesnic a z nich si pak vybírat.

Makra:

Editor umožní nadefinovat libovolný počet maker, navíc můžete určit i kombinaci kláves, která dané makro vyvolává. Makra lze uložit do souboru pro další použití nebo je možno v průběhu práce načíst jiný soubor maker. Každé makro se skládá z posloupnosti znaků, příkazů nebo i jiných maker. Jedním příkazem lze zopakovat poslední makro nebo předem určit počet opakování vyvolávaného makra.

Korekce:

Součástí editoru je i kvalitní spelling checker. Nyní jsou k dispozici slovníky pro češtinu, americkou angličtinu a britskou angličtinu. Český slovník je vytvořen na lingvistickém základě a obsahuje přibližně 170 tisíc kmenů, od kterých lze odvodit několik miliónů tvarů. Oba anglické slovníky jsou naproti tomu zkomprimované seznamy slov a slovníky obsahují 110 tisíc slov pro americkou a 100 tisíc slov pro britskou angličtinu. Před dokončením jsou slovníky pro slovenštinu a němčinu. Pro všechny uvedené jazyky je kontrolována správnost použití velkých písmen.

Instalační soubory (pro uživatele z MU volně k dispozici) a bližší informace o použití editoru obdržíte od autora článku, nejlépe prostřednictvím elektronické pošty (pavel@rumilteckaicsteckamuniteckacs).

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011