\"/
\"/ \"/    

Elektronická pošta: Doménové adresy

Jiří Zlatuška, ÚVT MU
Ročník II - číslo 3, leden 1992
Citace: J. Zlatuška. Elektronická pošta: Doménové adresy. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 3, s. 2-3.
Tematické zařazení: Elektronická pošta
Článek je součástí seriálu Elektronická pošta
 předchozí článek | následující článek 

Doménové adresy

V souvislosti s adresami v elektronické poště jsme se již několikrát setkali s pojmem adresy v doménovém tvaru. Jedná se o univerzálně používaný způsob označování elektronických adres, který je v současně době zaveden ve velké většině světových sítí. Výhodou jeho používání je zejména uživatelsky průhledný způsob adresace, při které se nemusíme starat o to, jestli např. komunikujeme v rámci jedné nebo několika sítí, ani o způsob, kterým bude naše zpráva postupně předávána na místo určení.

Doména je v elektronické adrese uvedena v části vpravo od znaku @, který odděluje jméno uživatele od zbytku adresy, jak tomu bylo třeba v příkladě adresy

     jiri@nenya.ics.mu.cs

Z logického hlediska ji můžeme chápat jako určení místa, kde se nalézá systém, který se stará o fungování elektronické pošty. Může se jednat o určení organizace (ve které jsou uživatelé registrováni na jednom nebo několika počítačích - vlastní nasměrování pošty v tomto rámci již provádí místní poštovní systém), nebo ve starších případech přímo o určení konkrétního počítače.

Doména se zapisuje jako posloupnost tzv. poddomén, z nichž každá popisuje nějakou organizačně spojenou oblast, hierarchicky zanořenou ve vyšší úrovni. Poddoména na samém konci vpravo je poddoména nejvyšší úrovně, odpovídající zpravidla buď jednomu státu (např. .cs pro Československo, .de pro Německo, .au pro Rakousko, .uk pro Británii atd.) nebo určení sítě (.bitnet pro síť BITNET/EARN, .uucp pro starší verzi UNIXové sítě apod.).

Mírně z tohoto schématu vybočují doménové adresy na severoamerickém kontinentě, které v nejvyšší poddoméně obsahují určení typu uživatele (.com pro komerční instituce, .edu pro univerzity, .gov pro státní instituce, .mil pro vojenské a .net pro organizace zajišťující počítačové sítě), neobsahují však určení země - v USA nebrali v době vytváření doménového adresovacího systému a přidělování prvních adres příliš na vědomí existenci zbytku světa. Poddoména .usa začala být pro některé případy zaváděna až v roce 1988.

Jinou specialitou je Velká Británie: Poddomény doménových adres se v jejích sítích zapisují v opačném pořadí, tj. měli bychom třeba george@uk.ic.science.dc pro uživatele george na Imperial College (ic) na fakultě přírodních věd (science) a katedře počítačů ( dc). Při komunikaci s britskými adresami dochází zpravidla k automatickému obracení pořadí jednotlivých poddomén obsažených v adrese při přechodu z Británie ven nebo zvenku do ní - uživatel si toho ani nemusí být vědom. Teoreticky vzato je tu však prostor pro nejednoznačnosti: Doména tvaru

     uk.....cs

může znamenat buď katedru informatiky (cs jako Computer Science) někde v Británii (uk), nebo v nepřevráceném tvaru třeba Univerzitu Karlovu u nás (s poddoménou .cs).

Výběr označení pro poddomény doménových adres je věcí jednotlivých skupin uživatelů - s centrální registrací všech nově přidávaných adres i poddomén a s nepříliš silnou koordinační rolí správce horní poddomény (pro .cs je to pražské OVC ČVUT). Příkladně systematičtí jsou v tomto administrátoři německé domény .de, kde druhá nejvyšší poddoména v sobě obsahuje určení typu instituce, ale i geografického umístění (např. uni-stuttgart pro univerzitu ve Stuttgartu) - vedlejším efektem toho je, že uvedení plné elektronické adresy na obálku obyčejného (papírového) dopisu je již delší dobu pro německou poštu dostatečnou adresou pro jeho doručení.

Pro doménu .cs československých uživatelů se začíná vžívat označení skládající se ze zkratky označení instituce (např. .muni pro naši univerzitu, .uniba pro univerzitu v Bratislavě atd.) a označení části instituce (např. fakulty) jako další poddoména nižší úrovně. Adresa

     olega@mff.uniba.cs

je tak například adresou uživatele K. Olegy z bratislavské matematicko-fyzikální fakulty. Použitá doména v sobě zahrnuje několik počítačů, jejichž určení již nemusí být součástí elektronické adresy. Počítač hrající roli "poštovního úřadu" v doméně mff.uniba.cs (shodou okolností se jedná i o československý národní uzel sítě EUNET, kterou používá řada univerzit u nás) se již postará o správné doručení.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011