\"/
\"/ \"/    

Rada informačních technologií již pracuje

Karel Pala, FF MU
Ročník I - číslo 2, květen 1991
Citace: K. Pala. Rada informačních technologií již pracuje. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 2, s. 2.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí článek | následující článek 

Nedávno byla na naší univerzitě ustavena Rada informačních technologií složená z pracovníků jednotlivých fakult, kteří jsou specialisty ve využívání výpočetní techniky na fakultách.

Rada představuje poradní orgán rektora a jejím posláním je vyjadřovat se ke koncepčním řešením v oblasti výpočetní techniky na celé univerzitě a předkládat rektorovi návrhy a doporučení pro tuto oblast.

Na svých dvou prvních schůzkách se Rada zabývala otázkami počítačových sítí na univerzitě. Odborníci z Ústavu výpočetní techniky předložili dvě varianty počítačových sítí pro univerzitu:

  1. tato varianta počítá s tím, že uzlem univerzitní sítě by byl počítač EC 1027 (po jeho napojení na příslušný uzel v Praze), na který by byly připojeny terminály (i emulované, tj. PC) umístěné na jednotlivých fakultách. Hlavní a prakticky jedinou výhodou této varianty je to, že umožní přístup do světových počítačových sítí (především EARN) a mohla by být realizována poměrně rychle (půjde-li vše dobře, do konce prázdnin) Nevyžaduje vysoké finanční náklady (cca 610 tisíc Kčs pro celou univerzitu).

    Nevýhody spočívají v omezených možnostech dalšího rozvoje a také v tom, že zařízení (zejména modemy) použitá v této variantě nebudou pravděpodobně beze zbytku použitelná ve variantě druhé - tedy - investovaných prostředků patrně nebude využito na 100%.

  2. druhá varianta vychází z toho, že vedle počítače EC 1027 by hlavním uzlem univerzitní sítě byl Unixový počítač (s velkou pravděpodobností AT&T), na který by se napojily Unixové stanice na jednotlivých fakultách, a ty by již mohly sloužit i jako uzly lokálních fakultních sítí. Tato varianta je tedy perspektivnější z hlediska stavu, kterého bychom na univerzitě chtěli dosáhnout: napojení na světové sítě spolu s možností vytvářet i sítě lokální včetně lepších služeb, navíc např. přístup do sítě EUNET a neomezený přenos souborů.

    Hlavní nevýhodou jsou předpokládané vyšší náklady (zhruba dvojnásobek předchozích), což v situaci, kdy obecně trpíme nedostatkem finančních prostředků, hraje nemalou roli. Je tu však možnost rozdělit investice do jednotlivých kroků a uskutečňovat tuto, podle našeho názoru vskutku perspektivní variantu, postupně.

Rada tedy doporučila, aby Ústav výpočetní techniky připravil podrobnou nabídku včetně rozpočtů pro obě uvedené varianty, což fakultám umožní orientovat se v této problematice a rozhodnout se pro nejpříhodnější a nejperspektivnější řešení. Celkově pak Rada doporučuje orientovat se pokud možno na variantu druhou.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011