\"/
\"/ \"/    

Znovu o SLIPu

Petr Pištěk, ÚVT MU
Ročník V - číslo 3, leden 1995
Citace: P. Pištěk. Znovu o SLIPu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. V, č. 3, s. 14-16.
Tematické zařazení: Počítačové sítě obecně, Software obecně - principy, tvorba
 předchozí článek | následující číslo 

V minulém čísle Zpravodaje jsme přinesli článek [1] o možnostech využití komutovaných linek, připojených k terminálovému serveru CISCO na ÚVT, ke komfortnějšímu přístupu k síti Internet z lokalit, které dosud nejsou trvale připojeny. Tento článek chce aktualizovat některé informace, které se změnily za dobu od vydání minulého Zpravodaje, a poukázat na možnosti použití sériové linky v režimu SLIP z prostředí MS-DOSu.

Drobné změny (k lepšímu)

Po přechodu na novou verzi programového vybavení terminálového serveru je již možno na všech linkách provozovat jak protokol SLIP, tak i PPP. Volba režimu se provede po navázání spojení příkazem SLIP (příp. SLIP /COMPRESSED), resp. PPP. V současné době probíhají testy, které by měly ověřit praktickou použitelnost spojení protokolem PPP mezi terminálovým serverem a klientskými počítači s různými operačními systémy.

Dále došlo ke změně IP adres, určených pro komutované linky, vzhledem k potřebě úspory adres podsítí sítě 147.251.0.0. Adresy portů terminálového serveru jsou nyní 147.251.20.1, 147.251.20.5 a dále s krokem 4 a odpovídající adresy dočasně připojených počítačů jsou 147.251.20.2, 147.251.20.6 atd. Příslušná maska podsítě je 255.255.255.252. Z hlediska uživatele je ovšem optimální použít takové prostředí, které nevyžaduje konfiguraci konkrétních adres, ale zjištuje je automaticky. To je možné jak v případě protokolu PPP, kterému je toto chování vlastní, tak u protokolu SLIP, kdy je třeba použít klientské programy, které zjišťují skutečné parametry sítě protokolem BOOTP.

Práce s linkou v režimu SLIP z MS-DOSu

Pro ty, kdo dosud nepracují z nejrůznějších důvodů s Windows a s uživatelsky vděčnými prostředky popsanými v [1] a ani dosud nenalezli zalíbení v drsné kráse UNIXu, ještě není vše ztraceno. Existují totiž paketové drivery pro SLIP (a komprimovaný SLIP) pro MS-DOS i klientské programy nad nimi pracující. Pěkný výběr těchto prostředků byl zkompletován ve výpočetním centru ČVUT v Praze a je vystaven na anonymním FTP serveru didus.cvut.cz v adresáři /pub/cvut/tel. Kopie s drobnými modifikacemi je uložena na serveru ftp.muni.cz v adresáři /pub/muni.cz/nets/dos/cslip. Modifikace spočívaly především v úpravě konkrétních konfigurací na podmínky brněnské oblasti a dále ve změně struktury volacích dávek, aby korektně fungovaly i pro ty nejjednodušší modemy (s nimiž bylo autorovi souzeno pracovat). Této modifikované podobě budou věnovány další řádky.

Spodní vrstvu služeb, tj. fyzické a linkové spojení, zajistí dávka SLIP.BAT, kterou je třeba vyvolat při zahájení práce. Ta zajistí zavedení paketového driveru do paměti a vyvolá program pro navázání spojení. Navazování spojení je řízeno parametrickým souborem s modemovými příkazy pro nastavení režimu a vytáčení telefonních čísel linek na terminálovém serveru. Pokud se podaří na kterémkoliv čísle navázat spojení, je další částí parametrického souboru řízen dialog při verifikaci přístupu k terminálovému serveru až po (automatické) přepnutí do komprimovaného režimu SLIP. Typický tvar parametrického souboru inimod.cmd (pro brněnskou sí?) je následující:

     ATX3E1M1
ATDP755778
ATDP755777
ATDP755755
ATDP755753
ATDP41215322
? Username:
! jmeno
? Password:
! heslo
? TERMINAL-SERVER>
! slip /compressed

Obsah řádků "! jmeno" a "! heslo" je možno vyplnit uživatelským jménem a heslem konkrétního uživatele. V tom případě proběhne celý proces automaticky. Pokud tato pole ponecháme bez konkrétních hodnot, opakuje terminálový server požadavek na zadání uživatelského jména a hesla. Po jejich správném ručním zadání je proces navázání spojení rovněž úspěšně dokončen.

Opačný proces, tj. zrušení telefonního spojení a odstranění paketového driveru z paměti, zajišťuje procedura stopslip.bat. Obě výše uvedené dávky je třeba v rámci instalace jednoduše upravit, aby správně odrážely konkrétní konfiguraci počítače, na němž jsou provozovány, zejména číslo použitého sériového portu, rychlost portu a modemu a způsob řízení toku dat. Způsob modifikace je zřejmý z komentářů v textu dávek, hlubší vysvětlení lze v případě potřeby nalézt v doprovodných textech, jež jsou součástí distribuce. Např. kratší z výše popsaných dávek má momentálně tuto podobu:

     rem ... Davka stopslip.bat
rem ... ukoncuje SLIP spojeni a odstranuje
rem ... paketovy driver
rem
@echo off
echo ! Mam ukoncit spojeni ?? (Y/N)
c:\cslip\yesno.exe
if errorlevel 1 goto :kon
rem ... na nasledujicim radku je treba
rem ... uvest skutecne pouzity seriovy
rem ... port (COM1 az COM4)
c:\cslip\hangmod com1
rem ... hodnota parametru (0x63)
rem ... v nasledujicim prikazu je sladena
rem ... s parametrickymi soubory config.tel
rem ... a config.ftp
rem ... jde o cislo preruseni, pouzivaneho
rem ... paketovym driverem
c:\cslip\termin 0x63
:kon
@Echo on

Nad linkou běžící s protokolem SLIP lze opakovaně startovat různé aplikace. V diskutovaném balíku jsou obsaženy následující:

TELNET
... z distribuce NCSA, "klasický" telnet, emulující terminál VT-102, s vestavěným serverem FTP.
FTP
... opět NCSA, umožňuje řádkový režim pro zadávání uživatelských příkazů FTP, prakticky shodný s hojně používaným Clarkson FTP.
GOPHER
... klient gopher pro prostředí MS-DOS pocházející přímo z "domácího prostředí" minnesotské university.
NEWS
... klient pro čtení diskusních skupin news pro MS-DOS z rozvětvené rodiny produktů Trumpet.
POPMAIL
... klientský program pro MS-DOS na čtení pošty z poštovních schránek na počítačích nabízejících služby serveru POP3. Rovněž z minnesotské university.

Každá aplikace má svou spouštěcí dávku. Po opuštění aplikace dávka nabídne zrušení spojení. Pokud nehodláme okamžitě startovat jinou aplikaci, je velmi vhodné využít volby "ano", aby se předešlo nežádoucímu obsazování portů terminálového serveru a stejně nežádoucímu nárůstu telefonních poplatků.

Literatura

[1] P. Ulrich. Některé zkušenosti s používáním protokolu SLIP. Zpravodaj V/2, str 13-16.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011