\"/
\"/ \"/    

emTeX

Petr Sojka, ÚVT MU
Ročník I - číslo 2, květen 1991
Citace: P. Sojka. emTeX. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 2, s. 9-10.
Tematické zařazení: Typografie, počítačová sazba
 předchozí článek | následující článek 

V minulém čísle Zpravodaje jsme naznačili možnosti sázecího systému TeX. V dnešním TeXovém okénku se zaměříme na popis public domain implementace systému TeX, nazývanou emTeX.

Od svého vzniku koncem 70. let prochází systém TeX svým vývojem. Ačkoli D. E. Knuth, jeho autor, považoval verzi TeX82 z roku 1982 v podstatě za finální, verze systémů TeX resp. METAFONT konvergují postupně k číslům resp. e. Kromě rozšíření původní 7-bitové verze na 8-bitovou, usnadňující použití rozšířených abeced, jde však již pouze o opravy drobných chyb, ne o principiální změny. Protože je systém napsán v programovacím-dokumentačním jazyce WEB, z něhož existují překladače do Pascalu i C, přenositelnost je vysoká.

Při vytvoření nové verze či opravení chyby D. E. Knuth uloží zdrojové texty programů na disky universitního počítače ve Stanfordu. Odtud si je nahrávají prostřednictvím elektronické pošty desítky komerčních i nekomerčních institucí pro implementaci na svých počítačích a operačních systémech. V současnosti je systém TeX tak rozšířen, že existují kvalitní public domain instalace na všechny základní typy operačních systémů a počítačů od osobních až po sálové.

Protože pozornost většiny uživatelů naší university je zaměřena na operační systém MS-DOS resp. OS/2, zaměříme se na popis konkrétní implementace TeXu na IBM PC zvanou emTeX, kterou máte prostřednictvím ÚVT k dispozici.1 Implementace pod jinými operačními systémy se mohou lišit způsobem ovládání, ne však funkčností. Systém je kompatibilní na úrovni zdrojových textů - tj. text pořízený pod jedním operačním systémem přeložíte a vytisknete v přesně stejné podobě pod jiným.

Distribuci emTeXu připravil a udržuje Eberhard Mattes ze sdružení německy mluvících uživatelů TeX DANTE. Instalace obsahuje zejména:

Všechny programy (s výjimkou TeXcadu) mohou být spouštěny jak pod operačním systémem MS-DOS, tak pod OS/2.

Balíky souborů potřebné k instalaci daného programu jsou zkomprimovány programem pkzip ve formě zip souborů, které jsou při instalaci rozbaleny programem pkunzip. Některé balíky jsou rozděleny do více zip souborů, aby mohly být použity i diskety DSDD (360 kB). (Fonty jsou standardně distribuovány pouze na HD disketách). Současná distribuce emTeXu čítá 6 HD (1.2 MB nebo 1.44 MB) disket. Kromě toho instalaci urychlíte o několik dnů, pokud si nahrajete již vygenerované potřebné fonty - pro laserové tiskárny hustoty 300 DPI2 - 5 HD, pro 9-jehličkové tiskárny kompatibilní s EPSON-FX (240x216 DPI) 4 HD a pro 24-jehličkové tiskárny kompatibilní s EPSON-LQ 3 HD (180x180 DPI) resp. 4 HD (360x180 DPI) resp. 5 HD (360x360 DPI).

Jednou z vlastností TeXu je jeho univerzalita a kvalita, blížící se dokonalosti, za kterou se ovšem platí rozsahem a relativní složitostí. TeXový novic se zpravidla neobejde bez zaučení TeXpertem. Systém je velmi dobře dokumentován; základní publikací jsou Knuthovy knihy [2,3]. Základní příručkou nejrozšířenějšího balíku maker LaTeX je [4], z níž jsou odvozeny mnohé kratší příručky [5,6,8]. Uživatelé AmS-TeXu budou potřebovat [7] či českou exerpci [9].

Instalace emTeX obsahuje bohatou dokumentaci v elektronické formě, a to většinou jak v německé, tak v anglické mutaci, kterou si může uživatel vytisknout na své tiskárně dle své potřeby - některé manuály jsou šířeny prostřednictvím TUGu3, např. [10].

Protože plný systém obsahuje mnoho podpůrného softwaru a dat, která novic nevyužije, není potřeba instalovat všechny balíky, které distribuce TeXu obsahuje. Pro orientaci uvádím jejich výčet s krátkou anotací obsahu a vzájemnými závislostmi - podrobněji v některém z dalších čísel Zpravodaje.

BIBTEX.ZIP
BibTeX - bibliografická databáze pro LaTeX. Vyžaduje LATEX.
BLATEX.ZIP
LaTeX pro bigTeX. Vyžaduje TEX, BTEX, LATEX.
BMF.ZIP
bigMETAFONT - "velký" METAFONT pro rozsáhlé vstupy. Vyžaduje MF.
BTEX.ZIP
bigTeX - "velký" TeX pro rozsáhlé vstupy. Vyžaduje TEX, BLATEX.
DVIDRV.ZIP
Ovladače tiskáren a obrazovky. Vyžaduje (TEX).
DVIDRVMA.ZIP
Manuál pro ovladače dvidrv v němčině. Vyžaduje DVIDRV, (EMSY).
EMSY.ZIP
Speciální fonty pro emTeX resp. TEXcad. Vyžaduje TEX, LATEX.
GBLATEX.ZIP
LaTeX pro bigTeX s německým dělením. Vyžaduje TEX, BTEX, GTEX, LATEX, BLATEX, GLATEX.
GBTEX.ZIP
bigTeX s německým dělením. Vyžaduje TEX, BTEX, GTEX (GBLATEX).
GLATEX.ZIP
LaTeX s německým dělením a krátký německý manuál LaTeXu. Vyžaduje LATEX, GTEX.
GTEX.ZIP
Soubory pro sazbu německých textů. Vyžaduje TEX (GLATEX).
LATEX.ZIP
LaTeX (přesněji ILaTeX). Vyžaduje TEX (DVIDRV).
LATEXDOC.ZIP
Dokumentované soubory stylů LaTeXu (zastaralé). Vyžaduje LATEX.
LKURZ.ZIP
Zdrojový text německého manuálu LaTeXu. Vyžaduje LATEX.
MAKEINDX.ZIP
Program na třídění indexu LaTeXu. Vyžaduje LATEX.
MF.ZIP
METAFONT. Vyžaduje MFWARE.
MFWARE.ZIP
Pomocné programy pro METAFONT. Vyžaduje MF (TEX, PKEDIT).
MISC_MF.ZIP
Různé zdrojové texty fontů. Vyžaduje METAFONT.
PICTEX.ZIP
PiCTeX - makra pro grafiku v TeXu. Vyžaduje TEX (BLATEX).
PKEDIT.ZIP
Font editor. Vyžaduje (MFWARE).
TEX.ZIP
emTeX (PlainTeX). Vyžaduje (DVIDRV).
TEXCAD.ZIP
TeXcad - program pro kreslení obrázků v LaTeXu. Vyžaduje LATEX.
TEXWARE.ZIP
Pomocné programy pro TeX. Vyžaduje TEX.
WEB.ZIP
Programovací systém WEB. Vyžaduje TEX.

Literatura

[1] Michael Doob. Jemný úvod do TeXu. Český překlad. Skripta UK Praha. 82 s.
[2] Donald E. Knuth. The TeXBook. Addison-Wesley, Reading, Massachusets, 1984, 484 p.
... zpět do textu
[3] Donald E. Knuth. The METAFONTbook. Addison-Wesley, Reading, Massachusets, 1986.
... zpět do textu
[4] Leslie Lamport. LaTeX: Document preparation System. Addison-Wesley, 1986, 242 p.
... zpět do textu
[5] K. F. McCoy. LaTeX Is Simple. 18 p.
... zpět do textu
[6] Karel Pala. Úvod do systému LaTeX. Volný překlad [8]. Interní publikace ÚVT MU Brno, 1989, 64 s.
... zpět do textu
[7] M. D. Spivak. The Joy of TeX. A Gourment Guide to Typesetting with the AmSTeX macro package.
... zpět do textu
[8] Michael Urban. An Introduction to LaTeX.
... zpět do textu
[9] O. Ulrych. AmS-TeX za 59 minut. Interní publikace MÚ UK dle [7].
... zpět do textu
[10] Michael J. Wichura: The PiCTeX Manual.
... zpět do textu
setting
1 Pod operačním systémem MS-DOS existuje řada instalací TeXu, např. SBTeX, DosTeX, PCTeX, ... emTeX se nám však jeví jako nejúplnější solidní nekomerční instalace TeXu.
... zpět do textu
2 Dots per inch
... zpět do textu
3 TeX Users Group
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011