\"/
\"/ \"/    

CSED - verze 1.30

Pavel Ševeček, ÚVT MU
Ročník I - číslo 2, květen 1991
Citace: P. Ševeček. CSED - verze 1.30. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 2, s. 10-11.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující článek 

V současné době dochází k distribuci nové verze textového editoru CSED na univerzitě. Uživatelům i dalším zájemcům z řad univerzity je k dispozici v laboratoři výpočetní techniky příslušné fakulty.

Co verze 1.30 přináší nového ?

Kromě drobných doplňků a vylepšení stojí za zmínku následující možnosti:

 1. Při vyhledávání a substituci (příkazy ^QF a ^QA lze v podmínce zadat písmeno L. Hledání nebo substituce se pak provádí pouze v rámci vyznačeného bloku nebo obdélníku.
 2. Automatické zálohování souboru: je možné si zvolit časový interval, po kterém je editovaný text ukládán do souboru na disku. Pokud tedy dojde k výpadku napájení, je možno po opětovném zapnutí PC nalézt většinu editovaného textu v pomocném souboru. Nebudou v něm zachyceny pouze změny provedené po posledním zálohování.
 3. Tabulátory: pokud v definici tabulátoru zadáte nulu, resp. neudáte žádnou hodnotu, budou nastaveny tzv. měkké tabulátory. Při stisknutí příkazu Tab se kurzor na řádku posune pod další slovo předchozího řádku. Dále jsou doplněny pro všechny tabulační varianty i zpětné tabulátory.
 4. Vyhodnocování výrazů v textu: v editoru je nově začleněna funkce vyhodnocování aritmetických výrazů přímo v textu. Jedná se o tyto dvě varianty:
  1. Vyhodnocení výrazu v rámci bloku: je možno vyhodnocovat libovolný aritmetický výraz s operátory +, -, *, / a závorkami. Při vyhodnocení výrazu je respektováno jak přednostní vyhodnocování výrazů v závorce, tak precedence jednotlivých operátorů. Čísla mohou být celočíselná i desetinná.
  2. Vyhodnocení součtu v rámci obdélníku: je možno sčítat (resp. odčítat) čísla, umístěná pod sebou v jednom sloupci.
 5. Třídění řádků v rámci bloku (obdélníku): další z netypických editačních funkcí editoru je třídění řádků v určitém rozsahu. Tuto funkci využijete v nejrůznějších aplikacích (seznamy účastníků, zpráva o výsledcích ... apod.). Je možno třídit:
  • vzestupně (A ... Z) nebo sestupně (Z ... A)
  • podle abecedy (A<á<B<b...) nebo podle ascii kódu (A<B<C<...<á...)
  • textově nebo numericky
 6. Kreslení čar a rámečků: v nové verzi editoru je i podpora pro snadné vkládání semigrafických znaků pomocí šipek. Podporovány jsou jednoduché a dvojité čáry, nikoli však jejich kombinace, protože by mohlo dojít ke kolizi s interním kódováním editoru (kódování PC Latin-2 obsazuje některé kombinace jednoduchých a dvojitých čar českými znaky).
 7. Korekce textů: současně s novou verzí je univerzitě poskytnuta možnost používat vestavěný korektor textů (spell checker). K dispozici je český a anglický slovník (existuje i slovenský slovník).
 8. Nové možnosti tiskového programu CSPr:
  • orientační zobrazení textu na obrazovce (preview) příkazem F8
  • zadávání charakteristik tisku (řádkování, typ písma, velikost stránky, hlavičky, patičky,...) i přímo z tiskového programu
 9. Definování tiskáren - program CSPtr: výraznou novinkou verze 1.30 je možnost modifikovat charakteristiky tiskáren, vytvářet jejich vlastní varianty, případně dodefinovat i tiskárny, které nejsou součástí dodávky. Je možno vybírat z možností tisknout pomocí download, graficky nebo s využitím české znakové sady v ROM tiskárny. Dále je možno volit vlastní interpretaci tečka příkazu šířka písma a tím maximálně využívat možností tiskárny.
 10. Vytváření vlastních znaků a fontů: je k dispozici fontový editor pro různé typy tiskáren. Tímto editorem si můžete vytvořit nové vlastní znaky pro tisk na všech tiskárnách s download, případně pozměnit stávající font. Jednou nadefinované znaky je možno použít i na více typech tiskáren, záleží jen na rastru tiskárny, nikoli na konkrétní řídicí sekvenci pro download znaků.
 11. Práce s uživatelskými slovníky - program CSDict: při korekci textů můžete vytvářet své vlastní (uživatelské) slovníky. Program CSDict slouží na práci s nimi. Můžete je převést do podoby tisknutelného textového souboru, třídit je abecedně nebo slučovat více uživatelských slovníků do jednoho.

Pro verzi 1.30 je možno používat stávající uživatelskou příručku, všechny změny a doplňky jsou popsány ve dvou souborech na distribuční disketě. Ovládání editoru se až na výjimky nezměnilo, takže je možno přejít k nové verzi bez nejmenších potíží.

Poznámka: Ve Školicím a konzultačním středisku IBM je nová verze instalována na serveru sítě Token Ring a tím je dostupná uživatelům stanic PS/2. Je možné editor spouštět v DOS-okně pod OS/2 a to použitím např. sekvence příkazů:

  LOGON jméno  .. přihlášení uživatele do sítě
NET USE e:CSED  .. zpřístupnění služby CSED na síťovém serveru
e:\CSED  .. spuštění editoru

Bližší informace poskytne administrátor lokální sítě Token Ring.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011