\"/
\"/ \"/    

IS MU získal cenu EUNIS ELITE AWARD

Jitka Brandejsová, FI MU
Ročník XVI - číslo 1, říjen 2005
Citace: J. Brandejsová. IS MU získal cenu EUNIS ELITE AWARD. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 1, s. 7-9.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
 předchozí článek | následující článek 

Dne 23.června 2005 získal informační systém IS MU na konferenci EUNIS 2005 v Manchesteru prestižní ocenění EUNIS Elite Award for excellence in implementing Administrative Information Systems for Higher Education. Jde o cenné uznání vedoucího postavení v používání informačních technologií v rámci vysokého školství; navíc ocenění za mimořádnou implementaci univerzitního informačního systému získali tvůrci IS MU nejen jako první z České republiky, ale i jako první z nových deseti členských států EU.

Instituce, které získaly cenu v předchozích letech, patří k renomovaným evropským univerzitám: Oxford University, Helsinki University of Technology, University of Porto, London School of Economics, Technische Universität Graz, University of Manchester. Nyní se mezi ně zařadila i Masarykova univerzita v Brně.

Cesta nebyla vždy jednoduchá

Na vývoji Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se začalo pracovat v roce 1998. V úvodní etapě byly analyzovány a sloučeny představy všech fakult, cesta vedla postupnou systematizací studia a algoritmizací pravidel; v další etapě se podařilo přijmout Studijní a zkušební řád, který byl následně IS MU implementován (zrušení indexů - tištěných výkazů o studiu, vymezení povinnosti učitelů vkládat známky, termíny apod.). Nejprve byly vytvořeny hlavní agendy a pak mohla škola přejít na prostupné studentem řízené kreditové studium.

V historii mezifakultního studia zaznamenala MU v Brně velmi dobrou zkušenost nejprve s centralizací nabídky povinné tělesné výchovy a s optimalizací nabídky volitelných sportů (kladně přijímáno především studenty). Není potřeba zdůrazňovat další nesporné výhody - sdílení pedagogických kapacit, místností apod. Nejdříve se IS MU soustředil na e-administrativu, ale postupně se zaměřil i na e-komunikaci (Vývěsku, poštu, diskusní fóra...) a e-výuku; v současnosti nabízí také e-learningové nástroje pro širokou akademickou obec a mnohé další e-služby.

Pár zajímavých čísel

S Informačním systémem Masarykovy univerzity pracuje velké množství uživatelů. Aktivních uživatelů, kterými jsou současní studenti, pedagogové a zaměstnanci univerzity, bylo za rok 2004 celkem 33.096. Celkový počet přístupů do informačního systému v témže roce byl neuvěřitelných 97 milionů 734 tisíc. Maximální počet uživatelů, kteří pracovali v systému během jednoho dne, dosáhl zatím čísla 19.225 osob a bylo provedeno 1.161.935 autentizovaných webových operací (jde o údaje z 19. září 2005, kdy začal nový školní rok). V přijímacím řízení bylo v roce 2005 podáno celkem 37.406 e-přihlášek, které tvořily dvě třetiny celkového počtu všech přihlášek ke studiu na MU.

Časové soutěže o zkušební termíny prostřednictvím IS MU ukazují, že lukrativní termín bývá studenty obsazen za 2 až 20 sekund po odstartování soutěže, a jako největší počet soutěžících studentů bylo zaznamenáno 6 tisíc osob.

Mezi studenty a pedagogy narůstá zájem o elektronické nástroje pro podporu výuky. V předmětových diskusních fórech se v roce 2004 objevilo 15.389 příspěvků, kdy studenti a učitelé využili možnosti diskutovat k předmětu a výuce. Učitelé také stále více využívají možnost vystavovat své studijní materiály k výuce: v roce 2004 to bylo 21.168 souborů, za prvních sedm měsíců roku 2005 dokonce již 30.466 souborů. Rozšiřují se možnosti e-testování studentů a zájem o ně.

Masarykova univerzita v Brně má vypracovaný systém pro zajištění kvality univerzity a jedním z nástrojů je i anonymní předmětová anketa integrovaná v IS MU, kde se ke kvalitě výuky vyjadřuje neobvykle vysoký počet studentů. V roce 2004 se do ankety zapojilo 17.061 studentů, v roce 2005 to bylo zatím 18.908 studentů (stav k 10.srpnu 2005).

A co je ještě letos nového?

Největší úsilí tvůrců systému je v roce 2005 věnováno vývoji e-learningových nástrojů. Cílem MU pro nadcházející období je nabídnout e-learningové nástroje prakticky každému učiteli a vyvíjet je smysluplně do stavu, kdy se s nimi setkají všichni studenti. Nejvíce používanými e-nástroji, které existují v IS MU již dlouho, jsou Studijní materiály (pro zveřejňování různých typů souborů ke studiu), Odevzdávárny (pro ukládání studentem vypracovaných úkolů), Diskusní fórum předmětu (ke komunikaci učitele se studenty).

Nové nástroje se zaměřují hlavně na podporu ověřování znalostí, pochopení výkladu látky a zkoušení a učitel je nalezne ve svém Záznamníku učitele pod složkou Interaktivní materiály (Nápověda -> E-learning). Učitel má možnost vytvářet sady interaktivních materiálů s různým výukovým účelem, může nabídnout svým studentům řadu testovacích otázek a úloh, může zkoušet studenty pomocí elektronických testů, hodnocení přenášet do Poznámkového bloku atd.

Další nová agenda, která byla do systému přidána letos před prázdninami, umožnila, aby letošní úspěšní absolventi získali mezinárodně uznávaný dodatek k diplomu (Diploma Supplement).

Nově lze v informačním systému nalézt také aplikaci, která slouží Spolku absolventů a přátel MU v Brně (IS MU: Osobní administrativa -> Spolek absolventů a přátel MU v Brně). Informační systém MU nabízí členům Spolku nejen e-mailovou schránku a Osobní stránku, která po ukončení studia v IS MU absolventovi zůstává, ale umožňuje jim i přispívat do agendy Vývěska a Diskusní fórum.

Letos vznikla také zcela nová sofistikovaná aplikace pro podávání žádostí o ubytovací stipendium s automatizovaným vyhodnocením nároku na ně (podle ne zrovna jednoduše stanovených kritérií). Aplikace má návaznost na ekonomický software, který je v kompetenci ÚVT tak, aby po ověření vydaných rozhodnutí bylo hromadné vyplácení ubytovacích stipendií maximálně zautomatizováno.

V září byl zahájen překlad IS MU do anglického jazyka a předpokládá se, že převážná část aplikací bude přeložena do konce roku 2006.

Uvedli jsme výběr jen těch nejzajímavějších služeb, které byly letos v rámci IS MU vytvořeny a zpřístupněny uživatelům. Vedle nich bylo vytvořeno mnoho dalších aplikací a funkcí systému - možná méně atraktivních, ale neméně potřebných. Aktuální novinky a zajímavosti ze světa IS MU si můžete nechat průběžně zasílat e-mailem; stačí se k odběru novinek přihlásit přes aplikaci Mám zájem o aktuální informace a zajímavosti ze světa IS MU na úvodní stránce systému http://is.muni.cz/.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011