\"/
\"/ \"/    

Select: Nová smlouva na dodávky multilicencí programových produktů společnosti Microsoft

Renata Kolovratníková, ÚVT MU
Ročník X - číslo 1, říjen 1999
Citace: R. Kolovratníková. Select: Nová smlouva na dodávky multilicencí programových produktů společnosti Microsoft. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. X, č. 1, s. 11-12.
Tematické zařazení: Licence a nákup SW
 předchozí článek | následující článek 

Rámcová smlouva Select

Zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a společnosti Microsoft, s. r. o. podepsali 26. dubna letošního roku novou Rámcovou dohodu Select pro vzdělávání. Podpisem této dohody získaly všechny školy v České republice příležitost pořídit si produkty společnosti Microsoft za nejvýhodnějších podmínek. Došlo tak k obnovení smluvního stavu, který vznikl poprvé v březnu roku 1995 a poté byl obnoven v roce 1997.

Komu je určen program Select

Smlouva Select pro vzdělávání stanoví podmínky šíření programových produktů společnosti Microsoft ve všech institucích v přímé působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zahrnuje školy všech stupňů - základní, střední i vysoké, orgány státní správy školství (školské úřady), České školní inspekce a dále přímo řízených organizací MŠMT, jako jsou výzkumné ústavy nebo knihovny v působnosti MŠMT. Po dohodě obou signatářů mohou být do této dohody zahrnuty formou samostatných Prováděcích dohod i školy, v nichž je výkon státní správy přenesen na jiné ministerstvo vlády ČR, např. střední policejní školy a Policejní akademie Ministerstva vnitra ČR, střední a vysoké vojenské školy Ministerstva obrany ČR a školy v působnosti ministerstev zdravotnictví a zemědělství.

Programem Select pro školství odebírají programové produkty společnosti Microsoft všechny vysoké školy a univerzity v ČR. Regionální školy se zapojují do programu Select prostřednictvím školských úřadů a služeb škole. V současné době úspěšně funguje zhruba dvacet středisek v regionech. Licence v rámci Select pro školství, vzhledem k jejich výhodné cenové úrovni, usnadňují školám legální pořízení softwaru a tím umožňují žákům a studentům seznamovat se s různými programy firmy Microsoft.

Prováděcí smlouva

Na základě Rámcové smlouvy se mohou výše uvedené školy a instituce zařadit do programu Select Prováděcí smlouvou Microsoft Select, kterou podepisují statutární zástupci školy a společnosti Microsoft, Irsko. Samotná realizace dodávek se uskutečňuje prostřednictvím hlavního prodejce, kterým je pro Masarykovu univerzitu firma debis IT Services Czech. Prováděcí smlouva Masarykovy univerzity v Brně byla zaregistrována společností Microsoft Ireland Operations Limited dne 16.8.1999 a platí do 30.4.2001.

Výkazy

Po dobu trvání Rámcové smlouvy máme možnost nakupovat licence za stanovených podmínek a dle platných ceníků. Ceníky jsou pravidelně rozesílány v elektronické podobě jednotlivým zástupcům fakult a rektorátu (vesměs se jedná o členy fakultních LVT), kteří měsíčně vykazují počet a typ nainstalovaných licencí. Výkazy se posílají na ÚVT MU paní Lence Vojtěchové (vojtechova@icsteckamuniteckacz). Ta provede jejich sumarizaci a odesílá ve stanovených termínech výkaz za celou univerzitu. Takto vypracované hlášení slouží jako podklad pro fakturaci a vystavení licenčních osvědčení. Originály licenčních osvědčení jsou uloženy na ÚVT MU.

Instalační CD-ROM

Společnost Microsoft dodá prostřednictvím debis IT Services Czech na Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně instalační média (CD-ROM) s programovými produkty Microsoft. Půjčování instalačních CD-ROM zástupcům fakult a kopírování má na starosti Mgr. Veronika Holubová (veverca@icsteckamuniteckacz).

Nákup operačních systémů cestou Select pro školství

Vzhledem k tomu, že také na naší univerzitě se setkávám s dotazem, jak nejlépe nakoupit operační systém v rámci programu Select pro vzdělávání, dovoluji si zde citovat článek pana Jana Tomana z firmy Microsoft, spol. s r.o.

Vážení zákazníci ve školství, v poslední době jsme často dotazováni na záležitosti nákupu operačních systémů prostřednictvím programu Select pro školství. Pro případ nákupu nových počítačů jsme nuceni prohlásit:

Tato skutečnost znamená, že pokud zákazník nakupuje nové počítače, NEMŮŽE pro nákup operačních systémů na tyto počítače použít smlouvu Select pro školství. Nové počítače je třeba nakoupit vždy s OEM produkty Microsoft. V opačném případě s největší pravděpodobností zákazník porušuje licenční podmínky společnosti Microsoft. Pokud se týká smlouvy Select pro školství a licenčních podmínek, není zásadních rozdílů oproti verzi Select pro komerční zákazníky. Ceník Select pro školství obsahuje v zásadě stejné položky jako ceník pro komerční zákazníky.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011