\"/
\"/ \"/    

Projekt COMENIUS na MU

Zdeněk Botek, PřF MU
Ročník II - číslo 1, září 1991
Citace: Z. Botek. Projekt COMENIUS na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 2.
Tematické zařazení: Projekty, Vzdělávání, e-learning
 předchozí článek | následující článek 

Zpráva v tisku:

"Nizozemsko-československý projekt COMENIUS financují letos 1.5 miliónem guldenů nizozemská, 25 miliĎny korun česká a 15 miliĎny korun slovenská vláda. Každá ze 30 středních škol v ČSFR (20 v ČR, 10 v SR) vybraných v konkursním řízení získává 19 osobních počítačů firmy Philips se standardním programovým vybavením. Dále školy dostanou výukové programy k matematice, fyzice, chemii, ekonomii, informatice a cizím jazykům. Po dvou letech užívání mohou být technika i programové vybavení bezúplatně převedeny do majetku škol. V příštím roce má být projekt rozšířen na 200 středních škol v ČSFR."

Nasazení VT v projektu COMENIUS v České republice je rozděleno do tří oblastí - Praha, Pardubice, Brno. V brněnské oblasti byly v konkursu pro letošní rok vybrány následující střední školy:

Jako garant odpovídající za realizaci projektu COMENIUS v brněnské oblasti byla vybrána katedra matematické informatiky PřF MU. Na katederním pracovišti Burešova 20 (6.poschodí) byla instalována nová posluchárna s 12 počítači Philips AT 386 SX zapojenými do sítě Novel, laserovou tiskárnou a modemem pro připojení na vzdálené sítě projektu COMENIUS. Počítače jsou vybaveny operačními systémy MS-DOS a MS-WINDOWS. Tato posluchárna bude sloužit pro školení uživatelů ze středních škol brněnské oblasti zapojených do projektu COMENIUS, pro výuku studentů učitelství na všech fakultách MU (opět v rámci projektu) a ve zbývající volné části své kapacity i pro ostatní zájemce z MU.

Pravidelný provoz posluchárny PC-COMENIUS bude zahájen 1.října 1991. Vedoucím projektu na katedře matematické informatiky je doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. (tel. 757000/400).

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011