\"/
\"/ \"/    

Data v mocninách deseti

Jana Kohoutková, ÚVT MU
Ročník VI - číslo 3, leden 1996
Citace: J. Kohoutková. Data v mocninách deseti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 3, s. 6-8.
Tematické zařazení: Různé
 předchozí článek | následující článek 

Na adrese http://www.ccsf.caltech.edu/~roy/dataquan shromáždil autor Roy Williams Clickery přehledové údaje o tom, jak objemná jsou data a datová média, se kterými všichni více či méně běžně pracujeme. Všechny hodnoty jsou vyjádřeny ve standardních datových jednotkách (B, kB, ...) a jsou zaokrouhleny tak, aby byly jedno-, dvou- nebo pětinásobkem některé mocniny o základu 10.

Údaje jsou vysvětleny na příkladech, k nimž jsou většinou připojeny i obrázky. Autor vítá připomínky, námitky a doplňky ke svému dílku, zejména pak další soubory s obrázky nebo odkazy na ně.

Citovaná čísla jsou přirozeně jen přibližná, autor však prohlašuje, že ho skutečnost, že 1 kilobyte není 1000, ale 1024 bytů, ani v nejmenším nepřipravuje o spánek spravedlivého.

Následující výčet je převzat od R.W.Clickeryho. Uvádí seznam datových jednotek seřazených vzestupně podle velikosti (etymologie výrazů používaných pro zvláště velká čísla je vysvětlena pod čarou) a ke každé z nich příklad nejběžnějšího použití. Na obrázcích je čtenáři mohou najít na výše uvedené WWW adrese.

setting
1 řecky khiloi znamená 1 000
... zpět do textu
2 řecky megas znamená velký, např. Alexandros Megas
... zpět do textu
3 latinsky gigas znamená obr
... zpět do textu
4 řecky teras znamená příšera, monstrum
... zpět do textu
5 Earth Observation System
... zpět do textu
6 řecky pente znamená pěti, pětkový prefix, odtud peNta - N = peta
... zpět do textu
7 řecky hex znamená šest, šestkový prefix, odtud Hexa - H = exa
Ve standardní francouzské výslovnosti se úvodní H ve slovech vynechává, takže se Hexa vyslovuje jako Exa. Nejjednodušší tedy zajisté bude, když se celý nefrankofonní svět této výslovnosti podrobí...
... zpět do textu
8 téměř homonymum s řeckým Zeta, jinak poslední písmeno latinské abecedy; Všeobecná konference o vahách a mírách - CGMP, původem z francouzštiny, jejíž vedení sídlí od roku 1874 v Sevres na předměstí Paříže - rozhodla, že počínaje sedmým budou prefixy pojmenovávány písmeny od konce latinské abecedy
... zpět do textu
9 téměř homonymum s řeckým iota, jinak předposlední písmeno latinské abecedy
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011