\"/
\"/ \"/    

Elektronická pošta: Hlavičky elektronických zpráv

Jiří Zlatuška, ÚVT MU
Ročník I - číslo 3, červen 1991
Citace: J. Zlatuška. Elektronická pošta: Hlavičky elektronických zpráv. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 3, s. 1-3.
Tematické zařazení: Elektronická pošta
Článek je součástí seriálu Elektronická pošta
 předchozí článek | následující článek 

Hlavičky elektronických zpráv

Papírové dopisy dopravované klasickou poštou obsahují nejen vlastní dopis, tj. zprávu, která je doručována adresátovi, ale zpravidla i obálku, na které je odesílatelem vyznačena adresa příjemce i odesílatele a kterou si pošta používá pro své vlastní administrativní účely při doručování (razítka, služební nálepky specifikující, jak s dopisem nakládat, apod.). Struktura elektronických zpráv, přenášených mezi systémy napojenými na služby elektronické pošty, je velmi podobná. Z hlediska počítače je celá elektronická zpráva jeden textový soubor, jeho obsah se však dělí na dvě části: První, tzv. hlavička, obsahuje informace analogické obálce papírového dopisu, tj. zejména adresy odesílatele a příjemce a další údaje spíše servisní povahy. Za hlavičkou následuje vlastní text zprávy, oddělen od hlavičky zpravidla jednou prázdnou řádkou.

Hlavička elektronické zprávy obsahuje jistý počet definic hodnot atributů zprávy (adresa, datum odeslání, atd.), které jsou uvedeny jménem atributu, následovaným dvojtečkou a vlastní hodnotou tohoto atributu.

V našem příkladu elektronické zprávy

     Date: Tue, 4 Jun 91 16:54:16 EDT
From: S. Ender <sender@dewey.udel.edu>
To: Jiri Zlatuska <zlatuska@cspuni12>
Subject: Greetings
Hi, what about dining together tonight?

jsou takovými atributy pole From:, To:, Subject: a Date:.

Podívejme se nyní podrobněji na atributy, které se mohou vyskytnout v hlavičce typické zprávy a na jejich význam. Uživatel elektronické pošty tyto věci nemusí ovládat zpaměti - o většinu z nich se mu starají programy, používané pro elektronickou komunikaci. Je však docela užitečné mít alespoň hrubou představu o tom, co lze v hlavičce nalézt. Typická pole (atributy) hlavičky elektronické zprávy jsou následující:

To:
Toto pole specifikuje adresu příjemce; tato adresa obsahuje jak jeho jméno (uživatelskou identifikaci na jeho počítači), tak i určení počítače, kam má být zpráva doručena. Konkrétním způsobům zápisů adres se budeme podrobněji věnovat v některém z dalších čísel Zpravodaje.
From:
Adresa odesílatele (používaná při směrování odpovědí).
Cc:
Adresy pro zaslání kopií. Označení "Cc" znamená "carbon copy" (kopírák). Tato položka zajistí rozeslání identických kopií odesílané zprávy všem příjemcům uvedeným v této části adresy. Existuje i varianta uváděná polem "Bcc", která vytváří "slepou kopii", při které informace z tohoto pole není zasílána příjemcům zprávy (ti tak nevědí, komu dalšímu byla kopie zaslána).
Subject:
Tato položka obsahuje text, charakterizující stručně obsah elektronické zprávy. Pomocí této položky je zpravidla mnohem snazší orientovat se v došlé poště.
Date:
Toto pole obsahuje datum a čas odeslání zprávy ve standardním tvaru. Je většinou automaticky doplňováno programy obhospodařujícími poštu. Zpravidla obsahuje i údaj o časové zóně, jako posun času vůči času světovému.
Message-Id:
Odesílající počítač přiděluje každé zprávě jistou identifikaci zprávy, kterou pak dokáží využít některé systémy pro zpracování pošty.
Received:
Informace v tomto poli je analogií poštovních razítek na obálce. Při doručování zprávy se uloží informace o počítačích, přes které byla zpráva doručována, a o přesném čase, kdy se tak stalo.
Resent-From:
Programy pro zpracování pošty umožňují předání došlé zprávy jinému adresátu. Toto pole pak uvádí informaci původního odesílatele zprávy. (Obecně řečeno, všechna pole uvedená předponou Resent- obsahují informaci z původní došlé zprávy, před jejím přesměrováním.)
Reply-To:
Toto pole umožňuje specifikovat adresu, kam má být zaslána odpověď na došlou zprávu, není-li tato adresa totožná s odesílatelem. Této možnosti často využívají zprávy distribuované v elektronických časopisech či nástěnkách, kdy odesílatelem zprávy je editor časopisu, avšak odpověď na příspěvek (zejména určitý specifický dotaz) je vhodné zaslat přímo autorovi příspěvku, ne editorovi.

Pro správné doručení elektronické zprávy je samozřejmě nutné, aby hlavička neobsahovala žádné formální chyby, jejichž opravu by si počítače dopravující poštu nedokázaly domyslet. Jednotlivá pole hlavičky proto zpravidla připravují a podle možností i vyplňují přímo programy, používané pro psaní elektronických zpráv a odesílání elektronické pošty. Uživatel je tak do jisté míry od detailů jejich struktury odstíněn a podrobněji se o jejich obsah zpravidla zajímá jen při nejasnostech s došlou poštou - podobně jako se při obdržení papírové pošty čas od času podíváme na obálku, třeba pro kontrolu razítka odeslání.

Příklad úplné přijaté zprávy tak může vypadat třeba (pozornějšímu čtenáři jistě neujde, že náš výčet atributů nebyl ani úplný, ani závazný pro všechny počítače a typy sítí):

     Received: from PUCC.PRINCETON.EDU by
  urcc.CVUT.Prague.cs (Mailer R2.07) with
  BSMTP id 1219; Tue, 04 Jun 91 22:56:11 MDT
Received: from PUCC by PUCC.PRINCETON.EDU
  (Mailer R2.08 R208004) with BSMTP id 9578;
  Tue, 04 Jun 91 16:54:23 EDT
Received: from udel.edu by
  pucc.PRINCETON.EDU (IBM VM SMTP R1.2.2MX)
  with TCP; Tue, 04 Jun 91 16:54:20 EDT
Date: Tue, 4 Jun 91 16:54:16 EDT
X-Mailer: Mail User's Shell (6.5 4/17/89)
From: S. Ender <sender@dewey.udel.edu>
To: Jiri Zlatuska <zlatuska@cspuni12>
Subject: Greetings
Message-ID:
  <9106041654.aa07913@dewey.udel.edu>
---------------------------------------
Hi, what about dining together tonight?
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011