\"/
\"/ \"/    

Navštívili jsme na webu: Městská hromadná doprava v Brně

Šárka Procházková, ÚVT MU
Ročník VIII - číslo 5, červen 1998
Citace: Š. Procházková. Navštívili jsme na webu: Městská hromadná doprava v Brně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 5, s. 18-19.
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
Článek je součástí seriálu Navštívili jsme na webu
 předchozí článek | následující číslo 

http://www.dpmb.cz

V poslední době můžeme v tramvajích, trolejbusech či autobusech často vidět reklamní letáčky brněnského Dopravního podniku oznamující: Najdete nás na Internetu. Rozhodli jsme se, že se na inzerované místo podíváme, a je třeba přiznat, že se nám jeví jako velice zajímavé a užitečné - obzvláště pro ty, kteří cestují po Brně ne zrovna v dopravní špičce a nebaví je čekat příliš dlouho na zastávkách.

Internetovské stránky Dopravního podniku mají ryze informativní charakter a vzhledem k charakteru informací zatím nevadí, že nejsou interaktivní, ale pouze statické. Struktura www-serveru je následující:

Na Hlavní stránce jsou všeobecné informace a kontaktní telefony k jednotlivým službám, které dopravní podnik poskytuje.

Asi nejdůležitější část pro většinu uživatelů představuje sekce MHD. Pod ikonou Schéma sítě nalezneme v grafickém provedení schéma celé sítě brněnské hromadné dopravy rozdělené na devět částí (střed města, sever, severovýchod, východ, ...). Samozřejmostí je i plánek Noční doprava. Nejpoužívanější však bude zřejmě část Jízdní řády. Jednotlivé linky jsou řazeny podle svých čísel. Stačí tedy vybrat linku, zvolit směr a obdržíme její jízdní řád. Právě zde je prozatím ještě drobná nevýhoda. Odjezdy jsou uváděny od konečných stanic, tak jak to známe z tištěných jízdních řádů. Jízdní řády však nejsou zobrazeny v textové podobě, jak by asi mnozí očekávali, ale ve formě až příliš rozměrných obrázků (gifů), což poněkud ztěžuje a zpomaluje orientaci. Je to dáno omezeními dosavadního softwaru používaného pro generování jízdních řádů. Ještě v tomto roce by se však mělo přejít na nový software, který umožní i kompaktnější textový výstup. Dalšími částmi sekce MHD jsou informace o cenách jízdného a dovozného, seznam všech stálých i občasných prodejen, obrázky vozidel MHD včetně základních údajů o nich, přepravní podmínky a vtipně provedené Dobré mravy.

Významnou částí jsou Aktuální informace sdělující důležité informace o výlukách, změnách trasy linek MHD apod., doplněné případně i plánkem nové jízdní trasy. Nabízí se otázka, jak moc aktuální tyto informace jsou. Dle sdělení autorů se aktualizace provádí podle potřeby ihned, jakmile má dojít k nějakým změnám provozu. V průměru jsou stránky aktualizovány přibližně 2x týdně.

Zajímavou částí je rovněž Historie hromadné dopravy, která svým velice vkusným provedením doplněným obrázky vypráví o vývoji hromadné dopravy od jejích počátků až po současnost. Dozvíme se zde i plány DP do budoucna.

Samozřejmě nesmí být opomenuta ani Lodní doprava. Zde můžeme najít informace o odjezdech lodí na Brněnské přehradě doplněné plánkem trasy a rovněž ceny jízdného.

Stránky městské hromadné dopravy v Brně jsou na Internetu vystaveny od 20.3.1997. Původně byly stránky až do počátku dubna tohoto roku provozovány na serveru VUT v Brně a neměly svou vlastní internetovou adresu. Nyní jsou provozovány na serveru firmy Brain Systems a mají adresu http://www.dpmb.cz/.

Další odkazy na příbuzné zdroje

Na závěr nabízíme ještě několik dalších odkazů z oblasti dopravy. Pro všechny, kteří často cestují do Prahy, nabízíme stránky dopravního podniku hlavního města Prahy http://www.dp-praha.cz/ a informace o pražské hromadné dopravě http://cech.cesnet.cz/Praha/MHD/.

Dále připomínáme již notoricky známé a široce využívané informační zdroje z oblasti mezi-městské dopravy v rámci ČR:

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011