\"/
\"/ \"/    

Statistické programy pro MU

Ročník XI - číslo 3, únor 2001
Citace: Statistické programy pro MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 3, s. 14-15.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující článek 

Koncem roku 2000 koupila MU celouniverzitní licenci balíku statistických programů od firmy StatSoft Inc. (obsahující mj. moduly Neuronové sítě, Systémy pro řízení jakosti, Navrhování experimentů, Analýza procesů) pro systémy MS Windows 95/98/NT/2000.

Obecně je STATISTICA komplexní integrovaný systém pro statistickou a grafickou analýzu a správu dat, obsahující širokou škálu základních i pokročilých analytických postupů pro vědu, inženýrské aplikace, obchodní aplikace a vytěžování dat. Systém obsahuje nejen všeobecné statistické a grafické procedury, ale rovněž implementace specializovaných modulů, určených například pro oblast biochemie, sociálních věd nebo nejrůznějších technických oborů. Všechny moduly jsou v integrovaném systému okamžitě přístupné prostřednictvím několika uživatelských propojení, včetně programovacích jazyků (vybavených průvodci), s jejichž pomocí lze přidávat do systému vlastní procedury nebo propojit program STATISTICA s ostatními aplikacemi. Další velmi podrobné informace o systému lze nalézt na http://www.statsoft.cz.

Na základě licenční smlouvy se společností StatSoft Inc. je umožněno všem pracovníkům a studentům MU za stanovených podmínek legální využití produktů jmenované společnosti. Každý z pracovníků a studentů si může vyzvednout instalační CD s programy za režijní cenu 100,- Kč a využívat je pro aplikace spojené s výukovými nebo výzkumnými aktivitami na Masarykově univerzitě. Produkt podléhá autorskému právu a nesmí být zapůjčován ani kopírován třetí osobě. Z těchto důvodů je zapotřebí podepsat současně s převzetím CD tzv. Dohodu o využití práv z licenční smlouvy.

V případě zájmu o uvedené programy kontaktujte Lenku Vojtěchovou, ÚVT MU, tel. 41512271, e-mail: vojtechova@icsteckamuniteckacz. Zatím je licenční smlouva MU platná do konce října 2001; její prodloužení závisí i na tom, nakolik bude systém našimi uživateli využíván.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011