\"/
\"/ \"/    

Tipy z Inetu: Elektronický výplatní lístek

Jana Kohoutková, ÚVT MU
Ročník XX - číslo 5, červen 2010
Citace: J. Kohoutková. Tipy z Inetu: Elektronický výplatní lístek. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 5, s. 11-13.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
Článek je součástí seriálu Tipy z Inetu
 předchozí článek | následující článek 
Podtitulek dnešního příspěvku do inetovského seriálu by mohl znít "za MU ekologičtější". Řeč totiž bude o elektronickém výplatním lístku a zejména redukci lístků tištěných.

Elektronické výplatní lístky nejsou na MU ničím novým; Inet s nimi vstoupil do nového tisíciletí (datují se od prosince 2000), a od té doby se železnou pravidelností vyvolávají lokální maxima na jeho grafu návštěvnosti (vždy mezi 8. a 10. dnem v měsíci - viz https://inet.muni.cz/app/stat/navstevnost). Novinkou je až to, že zatímco do loňského roku byly elektronické lístky jen bonusem k papírovým, tištěným všem zaměstnancům na diskrétní obálky, letos se MU rozhodla začít tištěné lístky redukovat, s cílem skončit jen u nezbytného minima - tedy tisknout výplatní lístky jen pro ty zaměstnance, kteří práci s počítačem nemají ve své pracovní náplni, a ostatním zaměstnancům poskytovat jen lístky elektronické. Je to akce bohulibá a nepovinná, a jako taková si zaslouží, aby se jí dostalo publicity i na stránkách Zpravodaje.

1  Elektronický vs. tištěný výplatní lístek

Elektronický výplatní lístek najdou zaměstnanci MU v Inetu na adrese https://inet.muni.cz/app/osoby/vyplatni_listek. K dispozici jsou lístky od ledna 1998, přičemž v letech 1998-2006 jsou dostupné pouze těm, kdo měli v tomto období na MU sjednán pracovní poměr (pracovní dohody se tehdy zpracovávaly odděleně, a Inet má k dispozici pouze data o dohodách vykonávaných souběžně s pracovními poměry). Od ledna 2007 se výplatní lístky generují z nového personálně-mzdového systému MU, a jsou jednotně dostupné jak zaměstnancům v pracovním poměru, tak zaměstnancům na dohodu.

Výplatní lístky mají v Inetu jednak "elektronickou verzi", a od ledna 2007 také "elektronický obraz tištěné verze" - tedy přesnou kopii výstupu, který se tiskne na diskrétní obálky. Loni v červnu, v rámci přípravy na letošní akci, byl výplatní lístek v Inetu doplněn o výstup do PDF, aby si zaměstnanec mohl libovolný lístek vytisknout sám, na běžný papír, v identické podobě s tou, která se tiskne centrálně na diskrétní obálky.

Elektronická a tištěná verze výplatního lístku se samozřejmě v základních údajích shodují; základními údaji jsou jednak souhrnné údaje vázané k osobě a dále dílčí údaje vázané jednotlivým pracovním poměrům resp. dohodám. Údaji vázanými k osobě jsou mzda (hrubá, čistá, k výplatě), pojištění (sociální, zdravotní, penzijní) a daň, a dále údaje o srážkách, půjčkách a spoření, což jsou kromě převodu mzdy na účet například srážka za stravenky, vrácený příspěvek na stravenky, anebo specifikum MU - převod do/ze SUPO. K pracovnímu poměru resp. dohodě se uvádí číslo, druh, pracoviště, úvazek, průměr na dovolenou, průměr na nemoc, třída a stupeň, a dále jednotlivé mzdové složky, tj. tarifní mzda resp. mzda z dohody, příplatky, odměny, náhrady za dovolenou a daně.

Elektronická verze výplatního lístku rozvádí tištěnou verzi do větších podrobností: k jednotlivým údajům uvádí přesnější označení, na něž v tištěné verzi není místo, souhrnné údaje rozepisuje do dílčích, a ke složkám mzdy (tarifní mzdě, mzdě z dohody, příplatkům a odměnám) doplňuje pracoviště a zakázky, čímž je na rozdíl od tištěného lístku zaměstnanci identifikuje. Nejnovějším požadavkem na elektronický výplatní lístek je srozumitelněji identifikovat cestovní příkazy, jejichž vyúčtování se vyplácí spolu se mzdou (novinka zavedená na MU v minulém měsíci).

2  Jak výplatní lístky netisknout

Systém netisknutí výplatních lístků je založen na tom, že ve mzdovém systému (PaM Magion) je u každého zaměstnance nastaven příznak, zda se mu výplatní lístek tiskne/netiskne, s výchozí hodnotou "tisknout". Měsíční soubory určené pro tisk výplatních lístků se pak generují ve dvou variantách - úplné, která obsahuje všechny lístky a používá se k importu dat do Inetu, a redukované, která obsahuje jen lístky označené příznakem a používá se k hromadnému tisku na diskrétní obálky na centrální rychlotiskárně.

Na hospodářském středisku (HS), jehož vedení přijme rozhodnutí "netisknout", proběhne šetření, kteří zaměstnanci mají odůvodněné požadavky na tisk, a poté je v PaM Magion všem zaměstnancům tohoto HS rukou ÚVT hromadně nastaveno "netisknout", a výjimky jsou následně ošetřeny individuálně rukou příslušné personalistky.

3  Bonus pro ty, kdo se tištěných lístků vzdali

Rozhodnutí o netisknutí výplatních lístků znamená, že se zaměstnanec vzdává něčeho, co dosud měl k dispozici. Praxe sice ukazuje, že velmi významné procento vytištěných lístků se skartuje (poté, co jsou hromadně transportovány z místa tisku na RMU a odtud individuálně distribuovány na jednotlivá hospodářská střediska a pracoviště MU), ale přesto si ti, kdo souhlasí s netisknutím, zaslouží vhodný bonus.

Bonus má podobu podpůrné aplikace "Informační mail o výplatním lístku v Inetu" (viz https://inet.muni.cz/app/osoby/vyplatni_listek), která je k dispozici všem zaměstnancům majícím v PaM Magion zaznamenáno "netisknout", a jednoduchým způsobem jim umožňuje objednat si automatické zasílání upozornění na nově zpřístupněné elektronické výplatní lístky. Samozřejmou součástí upozornění je odkaz do Inetu na místo, kde lze posílání upozornění vypnout.

Součástí přípravných kroků k netisknutí výplatních lístků na jednotlivých HS musí být i výchozí nastavení posílání/neposílání informačních mailů. Diskusí na toto téma se prolínaly obavy, že zaměstnanci jsou již přetíženi nejrůznějšími e-maily a další e-mail o výplatních lístcích by nesli nelibě, a proto je výchozí nastavení ponecháno na rozhodnutí HS.

4  Troška statistiky a nabídka dalším zájemcům

Jakmile vedení MU přijalo rozhodnutí přistoupit k redukci tisku lístků a záležitost získala podporu odborů, byl systém netisknutí implementován v PaM Magion v nezvykle krátké době - zejména díky tomu, že rozhraní a vnitřní úpravy PaM Magion byly potřeba jen minimální, a tudíž byly nenákladné.

Redukce tisku výplatních lístků začala pilotně v ÚVT při výplatě březnových mezd, o měsíc později se připojila fakulta informatiky, rektorát a všechna celouniverzitní pracoviště, jejichž personalistiku a mzdy zpracovává rektorát (MPÚ, CEITEC, Nakladatelství, Centrum Telč, Správa UKB, Archiv, Centrum jazyků, Mendelovo muzeum, Středisko Teiresiás, Zahraniční studia a Centrum transferu technologií). Na těchto pracovištích se v květnu vytisklo 279 lístků z 1148, úspěšnost akce je tedy 75 % (u zaměstnanců v pracovním poměru 98 %, u zaměstnanců na dohodu 47 %). Poměr posílání a neposílání informačních mailů je 2:1.

Protože dosavadní provoz nevykázal žádné problémy, je systém otevřený k zapojení dalších fakult a součástí MU, a záleží jen na jejich rozhodnutí. Podrobnější informace poskytne tým ÚVT pro uživatelskou podporu a provoz informačních systémů na kontaktní adrese ihelp@ics.muni.cz.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011