\"/
\"/ \"/    

Výběr databázového systému pro MU (3)

Miroslav Benešovský, ÚVT MU
Ročník III - číslo 1, září 1992
Citace: M. Benešovský. Výběr databázového systému pro MU (3). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 1, s. 11-12.
Tematické zařazení: Databázové systémy, Software obecně - principy, tvorba
Článek je součástí seriálu Výběr databázového systému pro MU
 předchozí článek | následující článek 

předchozím pokračování tohoto článku jsme stručně charakterizovali databázový systém Informix podle následující osnovy:

  1. název a výrobce
  2. hlavní distributor v ČSFR
  3. základní charakteristiky a komponenty
  4. další charakteristiky: obchodní pozice, aplikační zaměření apod.

V této části popíšeme DBS ORACLE.

3  Databázový systém ORACLE

3.1  Výrobce: Oracle Corporation, USA

3.2  Distributor: APP Systems, Plaská 12, Praha

3.3  Základní charakteristiky a komponenty

Pro vývoj DBS ORACLE byla stanovena tři základní kritéria:

DBS ORACLE je plně postaven na relačním modelu dat a je vhodný jak pro faktografické, tak pro dokumentografické aplikace. Kromě základních funkcí poskytuje řadu prostředků a služeb, které usnadňují život programátorům i uživatelům. Systém ORACLE má spoustu předností, např. v oblasti transakčního zpracování je považován za světový standard. Tyto přednosti se ovšem odrážejí v cenové oblasti.

Mnoho úsilí při vývoji systému ORACLE bylo zaměřeno na efektivitu. Nábízené prostředky se dělí do následujících skupin:

První skupina prostředků je zaměřena na programátory. Jejich práci usnadňuje to, že pod systémem ORACLE nemusí řešit obvyklé problémy s údržbou dat, ochranou proti neoprávněnému přístupu resp. fyzickému porušení dat. Do první skupiny prostředků patří i generátory vstupních obrazovek, sestav, menu apod. Firemní materiály uvádějí, že programátor, který zvládl poněkud odlišnou strategii vývoje aplikace pomocí nabízených prostředků, může zvýšit svou produktivitu až padesátinásobně.

Naléhavost vývoje prostředků druhé skupiny ukazuje zajímavý fakt, citovaný ve firemních materiálech: uvádí se, že uživatel relačního databázového systému zatěžuje výpočetní systém 6 až 10 krát více než uživatel, který zpracovává své úlohy pomocí klasických metod zpracování dat.

V další části popíšeme stručně základní komponenty DBS ORACLE.

3.4  Další informace a charakteristiky

V současné době je dodáván DBS ORACLE verze 6, pod operační systém MS DOS verze 5.1C. Firma zahájila v poslední době progresívní školskou politiku. Pro výukové účely lze systému ORACLE získat za 10% normální prodejní ceny, pro správu školy asi za 30% ceny. I tak je cena systému (ve srovnání s jinými systémy) značná.

(... pokračování)
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011