\"/
\"/ \"/    

Výběr databázového systému pro MU (4)

Miroslav Benešovský, ÚVT MU
Ročník III - číslo 2, listopad 1992
Citace: M. Benešovský. Výběr databázového systému pro MU (4). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 2, s. 10-11.
Tematické zařazení: Databázové systémy, Software obecně - principy, tvorba
Článek je součástí seriálu Výběr databázového systému pro MU
 předchozí článek | následující článek 

předchozím pokračování tohoto článku jsme stručně charakterizovali databázový systém ORACLE podle následující osnovy:

  1. název a výrobce
  2. hlavní distributor v ČSFR
  3. základní charakteristiky a komponenty
  4. další charakteristiky: obchodní pozice, aplikační zaměření apod.

V této části, která je poslední ze série zabývající se problematikou vyspělejších DBS, vhodných pro potřeby MU, popíšeme DBS Progress.

5  Databázový systém Progress

5.1  Výrobce: Progress Software Corporation, USA

5.2  Distributor: PragoData a.s., Vodičkova 32, Praha

5.3  Základní charakteristiky a komponenty

DBS Progress je plně postaven na relačním modelu dat. Podobně jako systémy Informix a ORACLE poskytuje kromě základních funkcí řadu prostředků a služeb, které usnadňují život programátorům i uživatelům. Progress je vybudován na architektuře client/server (viz Zpravodaj II/3), podporuje vytváření distribuovaných databází (aplikace může pracovat až s 240 databázemi), umožňuje multiuživatelský přístup, on-line zálohování, dvoufázový commit, automatizované obnovení databáze po havárii atd. DBS Progress je ze všech uváděných systémů nejmladší, a proto obsahuje některé komponenty, které se objevily v oblasti DBS až v poslední době. K nejvýznamnějším z nich patří tzv. data dictionary - slovník dat. Slovník dat centralizuje popisy dat, usnadňuje jejich údržbu, dává možnost zadat globální integritní omezení, která jsou při přístupu k datům automaticky kontrolována.

Integrální součástí Progressu je i vlastní editor, což usnadňuje interaktivní vývoj aplikací.

Progress má vlastní 4GL jazyk, který je navržen tak, aby nebylo nutné používat klasické (3GL) jazyky. Vytváří tedy kompletní vývojové prostředí. Uvádí se, že vývoj aplikace v 4GL je 3-10x rychlejší než v COBOLu.

DBS Progress lze použít v různých typech sítí (TCP/IP, NetBios, SPX/IPX, DecNet) a pod různými operačními systémy (UNIX, XENIX, ULTRIX, AIX, AU/X, SunOS, MS-DOS, OS/2, VAX/VMS).

V další části popíšeme stručně některé zajímavé komponenty DBS Progress.

Progress Fast Track. Tento prostředek slouží ke generování uživatelských menu, formulářů a tiskových zpráv. Uživatel definuje parametry výsledného objektu pomocí výběru z menu. Proto je tento prostředek vhodný jak pro zkušené uživatele, kterým údajně šetří až 60% práce, tak pro nezkušené uživatele, kteří nejsou obeznámeni se všemi záludnostmi jednotlivých příkazů.

Progress Query/Report. Provádí dotazy nad databázemi pomocí jazyka typu query-by-example (QBE). Umožňuje tak koncovému uživateli vytvářet ad hoc dotazy, které mohou být začleněny do programů v 4GL nebo SQL.

Progress Run-Time. K provozování aplikací vyvinutých pod vývojovým systémem stačí nainstalovat u uživatele pouze tento produkt. Bez Progress Run-Time nelze aplikace na počítači provozovat.

Progress Developer's Kit. Představuje řadu prostředků pro usnadnění přenosu vyvíjené aplikace.

Progress SQL. Progress používá ANSI standard jazyka SQL. Dále je umožněno začlenit příkazy jazyka SQL do programů psaných v jazyce 4GL. Velmi výhodné je např. kombinovat dotaz v jazyce SQL, který připraví data, s procedurou pro formátování zpráv a obrazovky.

Progress HLI (Host Language Interface). HLI umožňuje vkládat příkazy jazyka SQL do programů napsaných v jazycích 3GL (C, Pascal, COBOL) a takto zabezpečuje přístup těchto programů k databázi.

Progress HLC. Pomocí HLC lze jazyk Progress 4GL rozšířit o programátorem vytvořené funkce. S výhodou lze takto vytvořit knihovny funkcí pro různé specializované operace, které buď v 4GL neexistují nebo je jejich provádění příliš pomalé.

Progress Results. Interaktivní nástroj pro uživatele neprogramátory: umožní jim pracovat se všemi databázemi, které Progress podporuje. Uživatelsky příjemným způsobem, pomocí menu, lze vybírat akce pro vytváření dotazů a zpráv. Tento nástroj je implementován v 4GL. Zkušenější uživatelé si mohou tento produkt snadno doplnit o další vlastnosti.

Progress Database Gateway. Tento produkt umožňuje pracovat i s databázemi jiných databázových systémů, jako jsou ORACLE a RMS. Aplikace napsaná v Progressu může číst a zapisovat data z těchto databází.

Progress Test Drive. Prostředek, který slouží zájemcům o Progress, aby si ověřili ještě před koupí jeho funkce. Jde o plně funkční verzi Progressu s jediným omezením - lze ji pustit jenom pětkrát.

5.4  Další informace a charakteristiky

V současné době firma Progress Software Corporation registruje kolem 70 000 uživatelů. Mezi těmito uživateli jsou i univerzity. Pro usnadnění šíření Progressu provádí firma pro školy následující politiku:

O šíření Progressu v ČSFR se velmi dobře stará firma PragoData. Ta dále nabízí obecné aplikace ze své firemní nabídky a pro vlastní vývoj rozsáhlých aplikací také CASE 4.0 německé firmy MicroTOOL GmbH., Berlín.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011