\"/
\"/ \"/    

Výběr databázového systému pro MU (2)

Miroslav Benešovský, ÚVT MU
Ročník II - číslo 5, květen 1992
Citace: M. Benešovský. Výběr databázového systému pro MU (2). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 5, s. 11-12.
Tematické zařazení: Databázové systémy, Software obecně - principy, tvorba
Článek je součástí seriálu Výběr databázového systému pro MU
 předchozí článek | následující článek 

Charakteristika DBS Informix, ORACLE a Progress

Na první část článku o databázových systémech (DBS) vhodných pro použití v univerzitním prostředí (viz Zpravodaj II/3) navazujeme stručným popisem známých databázových systémů Informix, ORACLE a Progress.

1  Společné rysy

Všechny tři databázové systémy (nejsou na trhu zdaleka jediné - připomeňme, že minule jsme se jimi zabývali také proto, že jejich zástupci v ČSFR se ozvali na naši anketu) mají následující charakteristiky společné:

V následujících kapitolách budeme o jednotlivých systémech poskytovat tyto informace:

  1. název a výrobce
  2. hlavní distributor v ČSFR
  3. základní charakteristiky a komponenty
  4. další charakteristiky: obchodní pozice, aplikační zaměření apod.

2  Databázový systém Informix

2.1  Výrobce: Informix Software, Inc.

2.2  Distributor: SYSCAE, Brno, Čechyňská

2.3  Hlavní komponenty

Prostředky dodávané jako součást systému Informix lze rozdělit do následujících tří kategorií:

Prostředky "v popředí" jsou:

Prostředky "v pozadí" slouží k provádění vlastních databázových operací nad daty uloženými v databázích. Tyto programy jsou také nazývány databázové servery a v Informixu jsou v současné době dostupné dva:

Většina výše uvedených produktů je provozována v síťovém prostředí: např. Novell Netware, Unix apod. K prostředkům na pozadí patří tedy i produkty zabezpečující provoz databázového systému v síti:

Mezi nadstavbové prostředky patří:

2.4  Další charakteristiky

Firma Informix Software se zaměřuje hlavně na prostředí operačního systému Unix a dá se říci, že v této oblasti jí patří první místo na světovém trhu. Určitou zajímavostí je i to, že firma začala provádět v ČSFR velmi aktivní školskou politiku, v rámci níž darovala řadě vysokých škol (mimo jiné i MU) základní komponenty zdarma. Jedinou podmínkou je použití pro výuku.

(... pokračování)
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011