\"/
\"/ \"/    

Počítačová síť českých vysokých škol

Ročník III - číslo 1, září 1992
Citace: Počítačová síť českých vysokých škol. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 1, s. 12-13.
Tematické zařazení: CESNET, Počítačové sítě obecně
 předchozí článek | následující článek 

Projekt CESNET (Czech Educational and Scientific Network) jako část federálního projektu FESNET byl v úvodním článku Zpravodaje II/5 představen jako nosný projekt programu Informatizace vysokých škol v ČR pro rok 1992. Následujícími informacemi doplňujeme jeho stručnou charakteristiku:

Název projektu:
Vybudování počítačové sítě vysokých škol
Hlavní řešitel:
ČVUT - Oblastní výpočetní centrum VŠ (Ing. Jan Gruntorád)
Garant:
MŠMT ČR
Cíl projektu:
multiprotokolová počítačová síť VŠ umožňující distribuci služeb mezinárodních počítačových sítí (INTERNET, EARN, EUNet aj.), realizovaná v souladu se záměry vybudování jednotné komunikační infrastruktury v Evropě (koordinované organizací RARE)
Navrhovaná topologie:
Linz  ____________  Praha  ____________  Brno  ____________  Bratislava
(64 kbit/s)     |
    |
(64 kbit/s)     |
    |
(64 kbit/s)
(14.4 kbit/s
- 19.2 kbit/s)
    |___ 
    |___ 
    |___ 
    |___ 
    |___ 
H. Králové
Pardubice
Plzeň
Č. Budějovice
Liberec
    |___ 
    |___ 
Olomouc
Ostrava
    |___ Opava


    |___ DFN (X.25, národní síť SRN)
Síť bude sloužit:
  • akademickým institucím (všem VŠ v ČR, ČSAV, ...)
  • nekomerčním organizacím
Současný stav realizace:
Je zpracován projekt, probíhá výběrové řízení na potřebná zařízení a spojení. Na realizaci projektu pracuje technická skupina složená ze zástupců zúčastněných vysokých škol (za MU dr. Černohlávek).
Dotace ministerstva ve výši 20 mil. Kčs bude využita jednak na hrazení pronájmu linek (5 mil. Kčs), jednak na nákup multiprotokolových routerů, nameserveru (pro národní doménu .cs), protokolového konvertoru Telnet/X.25 a v případě dostatku prostředků na HW+SW pro Network management.
Výběrové řízení by mělo být uzavřeno počátkem září. Rychlost dalšího postupu závisí především na rychlosti dodávek jednotlivých komponent, což v řadě případů vyžaduje vyřízení exportních licencí. Předpokládáme však, že plánovaný termín se podaří dodržet.
Termín:
Do konce roku 1992 připojit pevnými okruhy všechny školy a instituce zapojené do projektu.
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011