\"/
\"/ \"/    

Průkazy zaměstnanců MU

Jaroslav Šmarda, ÚVT MU
Ročník XI - číslo 5, červen 2001
Citace: J. Šmarda. Průkazy zaměstnanců MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 5, s. 13-14.
Tematické zařazení: Informační systémy MU, Služby pro uživatele MU
 předchozí článek | následující článek 

V návaznosti na studentské průkazy (ISIC karty) vydávané od září 1999 přistupuje letos MU k vydávání i průkazů zaměstnanců. Praktickou realizací tohoto úkolu bylo pověřeno ÚVT, které ve spolupráci s personálními útvary fakult připravilo celou akci tak, aby zaměstnanci MU mohli přebírat své průkazy od počátku září 2001.

Průkazy zaměstnanců vydávané univerzitou mohou mít některou z následujících podob:

  1. Mezinárodní průkaz učitele ITIC: obdoba čipového studentského průkazu ISIC; nárok na tento typ průkazu mají pouze zaměstnanci-učitelé na plný úvazek. Platnost průkazu je vždy 16 měsíců od 1. září a může být až 4krát prodloužena pomocí holografických přelepek.
  2. Průkaz zaměstnance v trvalé formě vytištěný na čipové kartě: pro zaměstnance v dlouhodobém pracovním poměru, kteří nemají nárok na ITIC kartu. Platnost průkazu je trvalá, po dobu trvání pracovního poměru k MU.
  3. Průkaz zaměstnance ve formě papírového průkazu: pro zaměstnance na krátkodobý pracovní poměr; papírový průkaz zaměstnance může být doplněn nepersonifikovanou čipovou kartou.

Hlavním účelem průkazu je prokazování příslušnosti k MU a identifikace osoby při vstupu do budov, učeben a knihoven univerzity. Lze je využít i k trvalé identifikaci osob pohybujících se v prostorách MU. Čipové karty budou dále sloužit jednak k identifikaci vůči stravovacímu systému v menzách MU (nahradí dosavadní menzovní karty), jednak při používání kopírek, tiskáren a dalších zařízení vybavených snímačem mikročipů.

Na kartě bude vytištěna i fotografie majitele. Digitální fotografie většiny zaměstnanců MU byla pořízena již v loňském roce. Noví zaměstnanci nebo zaměstnanci vyžadující inovaci své fotografie se mohou nechat vyfotografovat na ÚVT MU každé úterý a čtvrtek v době 10:00-11:00, nebo na své mateřské fakultě v termínech zápisů do 1. ročníku (místo a čas sdělí studijní oddělení).

Výrobu čipových karet zaměstnanců zajistí ÚVT MU během letošních prázdnin dle harmonogramu dohodnutého s jednotlivými fakultami. Výrobu papírových karet zabezpečují pověřená pracoviště fakult s využitím softwarových prostředků IS MU. Finanční náklady na první vydání průkazu a na revalidační známky pro ITIC karty jsou plně hrazeny z rozpočtu MU (neplatí to již pro výrobu náhradních průkazů např. při ztrátě či poškození původního průkazu).

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011