\"/
\"/ \"/    

Podpora sazby sázecím systémem TeX na MU

Petr Sojka, ÚVT MU
Ročník III - číslo 2, listopad 1992
Citace: P. Sojka. Podpora sazby sázecím systémem TeX na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 2, s. 14-16.
Tematické zařazení: Typografie, počítačová sazba
 předchozí článek | následující číslo 

Sázecímu systému TeX je ve Zpravodaji ÚVT věnována tradičně velká pozornost. V dnešním příspěvku chceme shrnout důvody pro podporu, které se mu dostává ze strany ÚVT, a informovat případného uživatele o službách, kterých může využívat, rozhodne-li se sázet své publikace TeXem.

Proč TeX?

Pro TeX hovoří zejména:

Stabilita.
Ačkoli TeXové nadstavby (sady maker, styly, podpora pro POSTSCRIPT, ...) procházejí neustálým vývojem, je dbáno na to, aby autor mohl dokumenty napsané třeba před deseti lety přeložit dnes znovu s identickým výsledkem.
Přenositelnost.
TeX pracuje a bude pracovat pod všemi běžně rozšířenými operačními systémy (UNIX, OS2, MS-DOS).
Dostupnost a kvalita programu.
TeX má kvalitní public domain implementace (emTeX pro MS-DOS a OS), vystačíte s ním i při sazbě nejnáročnějších publikací.
Dokumentace.
Dokumentace (včetně zdrojových textů) vyšla knižně [4,3] a na trhu jsou desítky příruček pro jednotlivé sady maker. V češtině jsou k dispozici pro počáteční sblížení např. [5,2][5,2].1
Podpora sdružení uživatelů.
Prostřednictvím sdružení uživatelů TeXu a periodik jimi vydávaných (jak knižně [1], tak elektronicky) jsou TeXisté informováni o posledních novinkách. Sdružení pořádají školení, konference o TeXu, publikují a vytvářejí národní uživatelská prostředí.

Odpůrci TeXu mu většinou vyčítají jeho složitost a obtížnou integraci grafiky.2

Skupiny uživatelů TeXu

U tak rozsáhlého systému nepřekvapuje, že se jeho uživatelé snaží sdružovat a tímto způsobem sdílet TeXovské know-how. V čele hierarchie TeXistů je jeho TeX wizard (Velký Mág - D.E.Knuth, autor TeXu), především mezi univerzitní komunitou pak většinou působí TeX guru, lidé oddaní TeXu a šířící povědomí a znalosti o něm mezi ostatní. To spolu s napojením univerzit na světové sítě je možná důvodem, proč je TeX rozšířen zejména v univerzitním prostředí.

Masarykova univerzita je kolektivním členem3 jak Československého sdružení TeXu CSTUG4, tak celosvětové skupiny TeXistů TUG.5

Sdružení vydávají publikace o TeXu, koordinují standardizace např. ovladačů výstupních zařízení, podporují vytváření public domain distribucí TeXu pro různé operační systémy, pořádají školení TeXu a METAFONTu a jednou za rok celosvětová resp. evropská setkání uživatelů TeXu. Letos v září CSTUG hostil v Praze evropskou komunitu uživatelů TeXu pořádáním konference EuroTeX92.

Elektronické diskusní skupiny

Sazbě TeXem a příbuzné problematice je věnováno několik diskusních skupin.

Uživatelé e-mail si mohou objednat hned několik elektronických časopisů věnovaných problematice související s TeXem (viz Zpravodaj MU II/5, či detailněji v číslech TUGboatu či Zpravodaje CSTUG). Problematice sazby v ČSFR je věnována diskusní skupina cstex@csteckafelkteckacvutteckacs6.

Základní diskusní skupiny jsou archivovány na počítači KMI MU adelard.dcs.muni.cs, kde jsou dostupny v podadresářích info-tex, nts, texhax, uktexctt adresáře /pub/arch pomocí anonymního ftp.

Uvažujeme o zřízení univerzitní diskusní skupiny o TeXu, která by sloužila především pro rychlou informaci o dostupných TeXových novinkách. Zájemci o tuto službu, pošlete krátkou zprávu na adresu infotex-request@icsteckamuniteckacz. Abonenti budou zpočátku zpravováni krátkými zprávami o TeXových přírůstcích.

TeXový elektronický archiv MU

Rozsah softwaru, vážícího se nějakým způsobem k TeXu, se počítá na stovky MB. Běžný uživatel většinu těchto dat nevyužije, přesto mu jejich dostupnost často pomůže "nevynalézat objevené". Proto je praktické mít možnost přístupu k prostředkům, které se používají jen příležitostně.

Pro distribuční soubory základních balíků, jakož i pro soubory již jednou přenesené ze světových archívů, jsme na počítači varda.ics.muni.cs v ÚVT zřídili elektronický archiv. Archiv je přístupný pro anonymní ftp v adresáři /usr/global/ftp/pub/tex.7 Soubor read.me v tomto adresáři obsahuje popis členění a obsahu tohoto archivu.

Elektronický archiv CSTUG u je otevřen pro anonymní ftp na adrese cs.felk.cvut.cs.

Literatura, konzultace, školení

TUG vydává tištěný časopis TUGboat, CSTUG vydává čtvrtletně Zpravodaj. Obě periodika jsou k dispozici na fakultních LVT a v knihovně ÚVT.

Členům akademické obce, kteří vsadili na TeX, nabízí autor příspěvku konzultace každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin v ÚVT MU, Burešova 20, ve své pracovně č. 706. Dotazy ohledně sazby TeXem těch, kdo mají přístup k elektronické poště, přijímáme na e-mailové adrese tex-support@icsteckamuniteckacz.

Periodicky organizujeme pro akademickou obec dva typy školení:

Základní.
Toto školení je dvoudenní a je určeno pro TeXové začátečníky. Náplň kursu:
  • Určení systému TeX, základní koncepce.
  • Sazba v LaTeXu. Makra I.
  • Praktická cvičení na výpočetní technice.
Doškolovací.
Jednodenní rozšiřovací školení pro uživatele LaTeXu.
  • Implementace emTeXu, TeXware, virtuální fonty.
  • Makra II - úprava a návrh stylů.

Příští školení proběhne ve dnech 7.-8.12.1992 (základní) a 10.12.1992 (doškolovací). Přihlášky zasílejte ing. Foukalové, ÚVT MU, Burešova 20, 60 00 Brno, tel. 757000/278, fouk@vardateckaicsteckamuniteckacz.

Literatura

[1] Zpravodaj československého sdružení uživatelů TeXu. 4x ročně.
... zpět do textu
[2] Michael Doob. Jemný úvod do TeXu. 1992.
... zpět do textu
[3] Donald Erwin Knuth. The TeXbook. Addison-Wesley, Reading, Massachusets, 1984.
... zpět do textu
[4] Leslie Lamport. LaTeX: A Document Preparation System. Addison-Wesley, Reading, Massachusets, 1986.
... zpět do textu
[5] Jiří Rybička. Počítačová sazba systémem LaTeX. 1992.
... zpět do textu
setting
1 Několik kusů je k zapůjčení v knihovně ÚVT.
... zpět do textu
2 O integraci grafiky se dočtete v některém z příštích čísel Zpravodaje.
... zpět do textu
3 Zájemci o členství (150,- Kčs/rok) se mohou přihlásit u autora článku nebo na adrese sdružení.
... zpět do textu
4 CSTUG c/o MÚ UK, Sokolovská 83, 186\ 00 Praha 8
... zpět do textu
5 TeX Users Group, P. O. Box 9506, Providence, RI 02940, e-mail: tug@mathteckaamsteckacom
... zpět do textu
6 Žádosti o přihlášení zasílejte na adresu cstex-request@csteckafelkteckacvutteckacs.
... zpět do textu
7 Viz článek B. Moučky v tomto čísle Zpravodaje
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011