\"/
\"/ \"/    

Tipy z Inetu: Osobní přehledy a nálezy majetku

Zdeněk Machač, ÚVT MU
Ročník XVII - číslo 2, prosinec 2006
Citace: Z. Machač. Tipy z Inetu: Osobní přehledy a nálezy majetku. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVII, č. 2, s. 15-16.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
Článek je součástí seriálu Tipy z Inetu
 předchozí článek | následující číslo 

1  Aplikace v kostce

Účelem aplikací Osobní přehled majetku a Informace o nalezeném majetku je zpřístupnit informace z centrální evidence majetku MU koncovým uživatelům na univerzitě. Aplikace jsou dostupné všem zaměstnancům nebo pracovníkům na dohody, ale také studentům, a to na adrese https://inet.muni.cz/app/majetek/os_prehled resp. https://inet.muni.cz/app/majetek/nalezy_maj1.

2  Aplikace podrobněji

V článku [1] byla stručně popsána historie evidence majetku na MU. Její centralizace v univerzitním ekonomickém informačním systému od firmy Magion (dále jen EIS Magion) umožnila poskytovat informace o majetcích nejen referentům majetku na katedrách fakult, ale také všem ostatním osobám na akademické půdě (samozřejmě v menším objemu informací a se zřetelem na jejich důvěrnost). Aplikace Inetu v sekci Evidence majetku tedy byly vytvořeny jako nadstavba nad EIS Magion, a o dvou z nich, které by mohly být užitečné každému z vás, je tento článek.

Evidenci majetku na MU mají jako svou pracovní náplň na starosti ekonomové a referenti majetku fakult nebo kateder. U každého jednotlivého majetku mohou evidovat jeho umístění a také osobu, které byl majetek svěřen. Každá osoba má pak možnost vidět v aplikaci Osobní přehled majetku seznam majetků, u kterých je uvedeno její jméno, a kontrolovat si tak kdykoliv (zvláště před inventurami) jeho správnost.

Pro situace, kdy nalezneme (ať už ve své kanceláři nebo někde na chodbě) nějaký majetek, a potřebujeme o něm zjistit, komu patří, případně i další podrobnější informace, je v Inetu k dispozici aplikace Informace o nalezeném majetku.

3  Aplikace v praxi

U aplikace osobního přehledu není od uživatele očekávána žádná akce. Po spuštění se zobrazí aktuální seznam podle centrální evidence majetku. U každé položky v tomto seznamu jsou zobrazeny jen základní informace: inventární číslo, název, výrobní číslo, cena, umístění a v době psaní tohoto článku nově také datum pořízení. Majetky jsou seskupeny podle typu majetku a pracovišť jimž majetek účetně náleží. Případné reklamace na správnost či aktuálnost přehledu (jak již bylo psáno výše - zvláště před inventurami) pak může každá osoba uplatnit u příslušného referenta (viz aplikace Přehled práv referentů majetku na adrese https://inet.muni.cz/app/majetek/prava_prehled. Na přání několika uživatelů bude během příštího roku přidána možnost výstupu tohoto seznamu ve formátu PDF, a tak bude možné vytisknout jej v přijatelnější podobě.

Pro informace o nalezených majetcích je nutné v aplikaci zadat alespoň jeden z údajů: čárový kód (na štítku 8 místné číslo pod jeho grafickou reprezentací), inventární číslo (2-4 písmena kódu typu majetku a 5 či více číslic identifikačního čísla) nebo výrobní číslo (interní číslovaní výrobce). Po stisknutí tlačítka "Hledat" se systém pokusí majetek dohledat podle zadaných kriterií v celé evidenci majetku, tj. v majetcích všech pracovišť MU. Výsledkem hledání může být buď informace o nenalezení nebo seznam nalezených majetků se základními informacemi: čárový kód, inventární číslo, název majetku, jeho umístění podle evidence, stav (zda je majetek stále v užívání či je již vyřazen z evidence a měl být fyzicky zlikvidován) a hlavně pracoviště, na kterém je účetně veden, a odkaz na odpovědné osoby za majetek na jednotlivých hospodářských střediscích.

Pokud máte nějaké přání či nápady na vylepšení výše zmíněných aplikací, uvítáme je na e-mailové adrese maj-inet@icsteckamuniteckacz.

Literatura

[1] J. Haluzová, Z. Machač. Elektronická podpora evidence majetku na MU v Brně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 4, s. 11-13.
... zpět do textu
setting
1 menu Inetu: Ekonomika → Evidence majetku → Osobní přehled majetku resp. Informace o nalezeném majetku
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011