\"/
\"/ \"/    

MS DOS a síť

Bohuslav Moučka, ÚVT MU
Ročník II - číslo 5, květen 1992
Citace: B. Moučka. MS DOS a síť. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 5, s. 3-4.
Tematické zařazení: Počítačové sítě obecně
 předchozí článek | následující článek 

Cílem tohoto článku je informovat uživatele osobních počítačů o tom, jaké mají konkrétní možnosti využití počítačových sítí pomocí svého počítače. V současné době je na každé fakultě1 nejméně jeden počítač s operačním systémem UNIX, který je připojen do univerzitní sítě a přes nějž je možné se dostat dále do světa. Nyní si každá fakulta buduje vlastní síť, která má připojit většinu počítačů s operačním systémem MS DOS k počítači s UNIXem. Stav je na jednotlivých fakultách různý, podrobnější informace mohou podat příslušné laboratoře výpočetní techniky. Po dokončení sítí na fakultách budou moci využívat služby sítě všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k některému počítači zapojenému do sítě.

Přístup do sítě z počítače s DOSem předpokládá, že je na něm nainstalována některá implementace TCP/IP. Pro potřeby univerzity bylo zakoupeno zatím 20 kopií implementace PC/TCP+ a dále bude rozšiřována public domain implementace CUTCP (viz [1]). Je třeba, aby každý uživatel zvážil, které služby sítě jsou pro něj užitečné, a podle toho si zvolil jednu z uvedených implementací. CUTCP může využívat každý, ale u implementace PC/TCP+ bude nutno dokoupit další instalace podle potřeby; z důvodů získání slev bude nákupy zajišťovat centrálně ÚVT z prostředků fakult. Podrobná anglická dokumentace k implementaci PC/TCP+ bude k dispozici v LVT. K oběma implementacím je dostupný také stručný český popis u autora tohoto článku, případně v LVT.

Jedním z nejrozšířenějších způsobů využití sítě bude elektronická pošta. Přístup k elektronické poště lze řešit dvěma způsoby. V prvním případě se došlá pošta přenese do počítače s DOSem, tam si ji uživatel přečte, napíše odpovědi, tyto se po ukončení práce přenesou zpět do počítače s UNIXem a odtud jsou odeslány do světa. Tento přístup má výhodu v tom, že uživatel při práci s poštou nezatěžuje centrální počítač a jeho dopisy nezabírají místo na disku centrálního počítače. Nevýhodu má jen pro ty uživatele, kteří nepracují stále na jednom počítači, ale přistupují k centrálnímu počítači z různých míst. V tomto případě sice mohou číst došlou poštu, ale ta zůstane uložena v počítači, pomocí kterého ji přečetli. Tento způsob je využitelný pro obě implementace (CUTCP i PC/TCP+), ale program vmail implementace PC/TCP+ je poněkud bohatší. Příkaz PC/TCP+

     pop3

přenese došlou poštu z UNIXovského počítače do DOSovského a poštu připravenou k odeslání přenese opačným směrem. Příkaz

     vmail

spustí program pro prohlížení došlé pošty a psaní odesílané pošty. Aby byl zajištěn přenos příslušných souborů oběma směry, je vhodné postupně zadat příkazy

     pop3
vmail
pop3

Podrobný popis příkazů je uveden v dokumentaci PC/TCP+. Na počítači, na němž je nainstalována implementace CUTCP, je možné zpracovávat poštu programem popmail.

Druhou možností přístupu k elektronické poště je přihlásit se na centrální počítač pomocí programu telnet a k prohlížení pošty použít některý z poštovních programů v systému UNIX. Výhodou tohoto řešení je, že veškerá pošta zůstává v centrálním počítači a lze ji zpracovávat odkudkoliv. Nevýhodou je, že se více zatěžuje centrální počítač i jeho disk a uživatel musí k psaní dopisů využívat editory systému UNIX, jejichž ovládání se značně liší od běžně používaných editorů MS DOSu. V současné době připadají v úvahu dva programy - standardní program mail systému UNIX, jehož popis je v manuálu UNIXu, a program elm, který se zdá být pro uživatele příjemnější a jehož stručný český popis lze rovněž získat u autora tohoto článku, případně v LVT. V tomto případě je nutné zadat příkaz

     tn pocitac

pokud používáme PC/TCP+, nebo

     telnet pocitac

pokud používáme CUTCP. Tímto příkazem se připojíme k UNIXovskému počítači a po zodpovězení dotazu na uživatelské jméno, heslo a typ terminálu (doporučujeme typ vt220) zadáme příkaz

     mail

nebo

     elm

podle toho, který poštovní program chceme použít. Po ukončení práce zadáme příkaz

     exit

kterým se vrátíme do DOSu. Pro terminálový přístup k UNIXovskému počítači jsou možnosti obou uvedených implementací srovnatelné, používají se výše uvedené příkazy.

Dalším způsobem využití sítě je přenos souborů pomocí programu ftp (viz [2]). Pomocí CUTCP můžeme přenášet soubory mezi počítačem s UNIXem a počítačem s DOSem. PC/TCP+ umožňuje navíc přenášet soubory mezi dvěma DOSovskými počítači.

Implementace PC/TCP+ navíc umožňuje sdílení souborů pomocí NFS (viz [3]) a přesměrování tiskáren. Výstup DOSovského počítače můžeme přesměrovat na tiskárnu UNIXovského počítače nebo jiného DOSovského počítače. Druhý případ má tu nevýhodu, že počítač, k němuž je připojena tiskárna, nemůžeme po dobu tisku jinak využívat. Podrobný popis těchto aplikací je v dokumentaci PC/TCP+.

Literatura

[1] I. Černohlávek. Protokol TCP/IP a univerzitní síť (2). Zpravodaj II/4, str. 8-10.
... zpět do textu
[2] P. Mejzlík. Přenosy souborů v sítích. Zpravodaj II/1, str. 3-5.
... zpět do textu
[3] I. Černohlávek. Protokol TCP/IP a univerzitní síť (1). Zpravodaj II/3, str. 6-9.
... zpět do textu
setting
1 s výjimkou fakulty ekonomicko-správní
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011