\"/
\"/ \"/    

Tipy z Inetu: Nepřítomnost na pracovišti

Jana Kohoutková, ÚVT MU
Ročník XVII - číslo 1, říjen 2006
Citace: J. Kohoutková. Tipy z Inetu: Nepřítomnost na pracovišti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVII, č. 1, s. 14-16.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
Článek je součástí seriálu Tipy z Inetu
 předchozí článek | následující číslo 

1  Aplikace v kostce

Účelem aplikace Přehled nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti je zpřístupnit informace o plánované, schválené nebo aktuálně čerpané pracovní nepřítomnosti zaměstnanců v rámci pracoviště MU nebo v rámci skupiny vzájemně dohodnutých pracovišť MU. Aplikace je dostupná všem zaměstnancům nebo pracovníkům na dohody1 na adrese https://inet.muni.cz/app/dochazka/zam_na_prac (menu Inetu: Personalistika → Evidence docházky → Prac. nepřítomnost).

2  Aplikace podrobněji

Aplikace byla vytvořena jako nadstavba nad celouniverzitním systémem elektronické docházky a plánování pracovní nepřítomnosti. Její základ vznikl v prosinci 2002 nad elektronickou docházkou, následně byla rozšířena o možnost vzájemného zpřístupňování dat mezi pracovišti a v květnu 2004 přibyla data z plánování nepřítomnosti. Aplikace tedy využívá jednak data pořizovaná zadavatelkami či zadavateli docházky2 (údaje o schválené nebo již probíhající pracovní nepřítomnosti), dále data vkládaná jednotlivými pracovníky (osobní plány dovolené, pracovních cest, event. jiné pracovní nepřítomnosti) a konečně souhlasy pracovišť o vzájemném poskytování údajů. Z těchto dat se on-line generují kalendáře pracovišť obsahující údaje o pracovní nepřítomnosti jednotlivých pracovníků v jednotlivých dnech.

Vypovídací schopnost aplikace ovlivňují tři okolnosti:

  1. do jaké míry jsou aktuální a úplné osobní plány nepřítomnosti;
  2. zda zadavatelé docházky zadávají údaje o pracovní nepřítomnosti průběžně;
  3. zda jsou pracoviště domluvena mezi sebou na vzájemném zpřístupňování údajů o pracovní nepřítomnosti svých pracovníků.

K prvnímu bodu: Systematičtější neřkuli systematické zadávání a aktualizování osobních plánů nepřítomnosti jistě nelze v akademickém prostředí očekávat, není-li dáno zákonnou povinností nebo neexistuje-li motivace. Zákonnou povinnost plní MU jedenkrát ročně (v jarních měsících) tím, že na pokyn personálních oddělení vyplní všichni zaměstnanci své roční plány čerpání dovolených. Motivací, aby tímto krokem plánování neskončilo ("na shledanou opět za rok"), může být pouze režim práce na pracovišti, zvláště je-li pracoviště rozsáhlejší: chci-li nebo potřebuji-li mít přehled, kdo z mých kolegů nebude kdy dostupný, musím stejnou informaci poskytovat také já. V tomto smyslu je tedy vypovídací schopnost aplikace individuální a závisí na pracovištích, která se ji rozhodnou využívat.

Průběžné zadávání údajů o docházce je opět otázkou provozního režimu pracoviště. Systém elektronické docházky MU vyžaduje pouze to, aby měsíční docházka za pracoviště byla kompletně předána příslušnému personálnímu oddělení do určeného data (na počátku následujícího měsíce); okamžité vkládání dat podle odevzdaných a schválených žádanek o dovolenou či služební cestu, předložených lékařských potvrzení aj. tedy systémem vyžadováno není. Praxe však ukazuje, že zadavatelé data pořizují bez odkladů, průběžně, a lze se na ně ve velké míře spoléhat, čili v tomto bodě je vypovídací schopnost aplikace vysoká.

A konečně do třetice: domluva mezi pracovišti. Aplikace podporuje vzájemné zpřístupňování údajů o pracovní nepřítomnosti pracovníků mezi "spřátelenými" pracovišti, která se takto domluví. Protože je zřejmé, že o této formě přátelství se mezi pracovišti MU neví, bylo právě upozornění na tuto možnost prvoplánovou motivací pro napsání tohoto příspěvku.

3  Aplikace v praxi

Jak již bylo řečeno, aplikace je určena jak zaměstnancům v pracovním poměru, tak pracovníkům na dohody. Uživateli se v ní zobrazí formulář s volitelným datem (předvyplněno aktuálním datem), počtem dní (standardně 10) a nabídkou všech pracovišť MU, na nichž má aktivní pracovní poměr či dohodu, nebo se kterými se jeho pracoviště "docházkově přátelí". Variabilita data a počtu dní je omezená - zadání data do minulosti aplikace ignoruje a nahradí jej aktuálním datem, počet dní větší než 40 omezí na tento limit. Tlačítkem Aktualizovat se vypíše denní kalendář (počínaje zvoleným datem, na zvolený počet dní, s vyznačením víkendových a svátečních dní) a k němu seznam pracovníků, kteří mají ve zvoleném intervalu na daném pracovišti nebo pracovištích nějakou plánovanou, schválenou či reálnou pracovní nepřítomnost, s vyznačením dní a důvodů nepřítomnosti (vyznačení má podobu písmenných kódů nepřítomnosti, kódy z docházky jsou od kódů z plánu barevně odlišeny).

Vypovídací schopnost aplikace je pro to které pracoviště MU individuální a byla charakterizována v bodech 1-3 v předchozí části. Možnost spřátelení pracovišť zatím využívá pouze ÚVT MU, takže ještě krátce k ní.

Mezi všemi pracovišti ÚVT platí dohoda o vzájemném zpřístupnění údajů, což znamená, že všichni pracovníci ÚVT vzájemně vidí svou hlášenou pracovní nepřítomnost. Podobná dohoda má smysl a může být užitečná mezi dvojicemi nebo skupinami pracovišť, která spolu úžeji spolupracují odborně, mezi katedrou a pracovišti děkanátu atp. Do Inetu se dohoda zaznamenává na základě žádostí poslaných vedoucími pracovišť. Pracoviště, která se chtějí docházkově přátelit, musí být z celouniverzitního číselníku pracovišť a v žádosti lze specifikovat "včetně podpracovišť".

Na úplný závěr kousek všudypřítomné reklamy: Zkuste si vzájemně zpřístupnit přehledy pracovních nepřítomností mezi svými pracovišti. Stačí poslat e-mailovou žádost na adresu pmd-inet@icsteckamuniteckacz, kde bude promptně a ochotně vyřízena.

setting
1 V dalším textu budeme zaměstnance a pracovníky na dohodu společně označovat jako pracovníky.
... zpět do textu
2 V dalším textu budeme souhrnně mluvit o zadavatelích docházky navzdory skutečnosti, že na MU t.č. vystupuje v roli pořizovatelů dat o docházce jen velice mizivé procento mužů.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011