\"/
\"/ \"/    

Z historie výpočetní techniky na MU. Úvod

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník XVIII - číslo 1, říjen 2007
Citace: M. Bartošek. Z historie výpočetní techniky na MU. Úvod. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 1, s. 20-21.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Historie
Článek je součástí seriálu Z historie výpočetní techniky na MU
 předchozí článek | následující článek 

V rámci letošního ročníkového seriálu chceme přiblížit čtenářům Zpravodaje ÚVT historii počítačů a výpočetní techniky na univerzitě. V každém čísle přineseme osobní vzpomínku některého z přímých účastníků - systémových programátorů - na počítače, které představovaly ve své době milníky v zavádění a využívání výpočetní techniky na naší škole.

Zatímco v tištěné verzi zpravodaje budou prezentovány většinou jen texty, v on-line verzi (http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/) najdou zájemci i bohatší obrazovou dokumentaci k popisovaným počítačům.

První počítače na univerzitě byly v provozu od roku 1968 ve Vědecko-metodickém středisku pro výpočetní techniku při Katedře matematických strojů, na oboru matematika Přírodovědecké fakulty. Od roku 1979 převzal starost o zajišťování a provoz centrální výpočetní a komunikační technologie univerzity Ústav výpočetní techniky. Články seriálu pokryjí časově období let 1968 - 1994; tedy dobu od instalace prvního počítače na univerzitě až po okamžik, kdy končí éra velkých sálových počítačů a vlády se definitivně ujímají stroje vycházející z technologií osobních počítačů. Jde o čtvrtstoletí, v němž počítače představovaly fascinující zařízení dostupná jen hrstkám "zasvěcených"; čtvrtstoletí, kdy počítače ještě zdaleka nebyly oním všedním a běžným nástrojem dostupným každému z nás.

Přehled důležitých milníků v historii výpočetní techniky na univerzitě je uveden v tabulce 1.

V dnešním čísle zavzpomínáme na vůbec první skutečný počítač na univerzitě - počítač MSP 2A. V příštím čísle se pak budeme věnovat "vlajkovým lodím" výpočetní techniky minulého století - sálovým počítačům. Poté dojde na minipočítače, mikropočítače a nakonec i na první superpočítač na MU.


1967AP-4AP-4 analogový počítač (ČSSR);
1968MSP 2Amalý samočinný počítač (ČSSR), první číslicový počítač na MU;
1979EC-1033sálový počítač (SSSR, kompatibilní s IBM 360), dávkové zpracování - ekonomické agendy, výuka;
1980PDP-11/3416-bitový minipočítač (USA), interaktivní přístup - výuka, výzkum;
1981Consuldisketová pracoviště (Zbrojovka Brno), pořizování dat na floppydisky;
1981SAPI-18-bitový mikropočítač (ČSSR), řízení laboratorních zařízení a experimentů;
1986PC10první počítač třídy PC na UJEP (Commodore);
1987PC TNSslušovické počítače třídy PC;
1989EC-1027sálový počítač (ČSSR, kompatibilní s IBM 370), nahradil počítač EC-1033, ekonomické agendy;
1990HDS 6660sálový počítač (Hitachi, Japonsko, IBM 370), uzel počítačové sítě EARN/Bitnet;
1992InternetMU připojena do Internetu;
1994 SGI Power Challenge Lprvní superpočítač na MU;
1995Sun SPARC Server 1000na univerzitě ukončen provoz sálových počítačů, začíná éra malých výkonných Unixových serverů.

Tabulka 1: Důležité milníky v historii výpočetní techniky na MU
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011