\"/
\"/ \"/    

Vybrané partie matematické informatiky

Václav Sedláček, FI MU, ÚVT MU
Ročník V - číslo 3, leden 1995
Citace: V. Sedláček. Vybrané partie matematické informatiky. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. V, č. 3, s. 8.
Tematické zařazení: Vzdělávání, e-learning
 předchozí článek | následující článek 

Seminář pro talentované studenty středních škol

Před více než třemi lety přišli učitelé informatiky ze středních škol s námětem poskytovat talentovaným studentům zajímavé poznatky z oblasti informatiky. Tehdejší Katedra matematické informatiky Přírodovědecké fakulty proto uspořádala třídenní seminář v rozsahu asi dvaceti vyučovacích hodin informující zájemce ze středních škol o dílčích oblastech informatiky. Seminář se setkal s nečekaně kladnou odezvou a s menšími obsahovými změnami je od té doby pořádán každoročně.

Přínos semináře pro dnešní Fakultu informatiky spočívá především v tom, že se zájemci o informatiku orientačně seznámí s jejími jednotlivými pasážemi. Získají tak o studiu lepší přehled, než jaký si mohou vytvořit na základě jiných zdrojů, jako je den otevřených dveří, brožura s informacemi o studiu nebo ústní informace, které studentům či jejich rodičům poskytují pověření učitelé fakulty na pozvání ředitelství střední školy. Lektory jednotlivých přednášek jsou učitelé Fakulty informatiky nebo studenti PGS na FI, takže účastníci semináře si učiní představu i o způsobu výuky.

V rámci třetího ročníku semináře vyslechli účastníci kromě úvodní přednášky, ve které se dozvěděli o možnostech studia na Fakultě informatiky, následujících devět přednášek: Objektově orientované programování, Neuronové sítě, Logické programování, Počítačová grafika, Umělá inteligence včera, dnes (a zítra), Co je to softwarové inženýrství, Sazba pomocí počítače, Grafové algoritmyPočítačové sítě.

Velký zájem o seminář potvrzuje počet jeho účastníků. Protože počet přihlášek značně převyšuje kapacitu semináře, bylo nutno omezit počet míst nabízených pro jednotlivé školy na dva studenty. Na některých středních školách je o seminář takový zájem, že učitelé informatiky přihlašují své studenty až na základě výsledků testů či jiných forem výběru. V letošním roce se přednášek zúčastnilo 97 studentů (z toho 15 dívek) ze 41 školy z celé Moravy. Aby fakulta zvýšila zájem dívek o studium informatiky, byly tyto přijímány k účasti nad uvedený limit pro jednotlivé školy a bylo jim prominuto placení vložného.

Z ohlasů jednoznačně vyplývá, že seminář, tak jak je nyní organizován, je velmi užitečný jak pro SŠ studenty se zájmem o informatiku, tak pro Fakultu informatiky. Za uplynulé tři roky se kromě již zmiňované formy ustálil i termín a místo konání: seminář se koná každoročně v první dekádě listopadu v Hluku u Uherského Hradiště.

Organizátoři budoucích ročníků Semináře pro talentované studenty středních škol budou vděčni za každý námět či nabídnutou přednášku.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011