\"/
\"/ \"/    

Síť Internet dorazila na koleje. Co je to doména ASCS?

Karel Taft, Roman Pavlík
Ročník IV - číslo 2, listopad 1993
Citace: K. Taft, R. Pavlík. Síť Internet dorazila na koleje. Co je to doména ASCS?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 2, s. 15-16.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí článek | následující článek 

Úvod

V listopadu 1991 vznikl zájmový spolek Sdružení studentů informatiky. Členům sdružení zapůjčil ÚVT počítač AT&T 3B2/400.1 Tento stroj byl umístěn na koleji Kounicova 50 na pokoji č. 601. Po vyvrtání děr do zdí mohla být realizována terminálová síť, čítající soukromé PC i386SX-16 na pokoji 602 a tři terminály (zapůjčené rovněž od ÚVT) na pokojích 603, 701 a 702. V roce 1992 uspěl projekt Sdružení "Vybudování informačního uzlu na koleji Kounicova 50.2 Po dohodě s vedením kolejí byla vyčleněna studovna č.6 k účelu zřízení veřejné terminálovny. Byl zakoupen Sun SPARCstation ELC, který se po připojení kabelem na rektorát VUT stal srdcem kolejního internetovského života. Tak se v univerzitní síti objevila doména ascs (což lze po nešťastném překlepu vysvětlit snad jen jako Association of Students of Computer Science). Nesporným přínosem je, že provoz na této doméně lze pozorovat i v době, kdy vrátní (nyní podporovaní i Justiční stráží) vytlačili z Burešovy 20 i ty poslední počítačové nadšence z řad studentů.

Současný stav

Po úspěšném dokončení projektu v roce 1993 vypadá doména ascs takto: Sun SPARCstation ELC, DTK i486-50, 2 AT&T 400, AT&T 300 (určené pro vysílačku, viz dále), 3 soukromá PC; všechny počítače pracují pod systémem Unix a jsou propojeny sítí Ethernet. Pro MS-DOSovské uživatele jsou k dispozici 2 PC i386DX-40, z nichž jedno může sloužit jako X-terminál. Tisknout se dá z Unixu i MS-DOSu na tiskárně Epson LX-100. Terminálovna může sloužit jako malá seminární místnost (15 míst). Je přístupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu všem studentům a zaměstnancům MU. Klíč je k dispozici na vrátnici koleje Kounicova 50 (hotel Družba). Díky zmatkům v rozdělování kolejí jednotlivým fakultám a díky "pochopení" odpovědných pracovníků z děkanátu PřF si lze volný terminál vždy nalézt (na kolejích dostala PřF jen 1/2 loňské kapacity a tato místa byla přidělena v drtivé většině studentům prvních ročníků). Pozitivem je však práce na terminálu zpestřená rozmluvami se studenty filozofie nebo práv.

Konec pohádky?

Ještě ne. Jednou z nejnovějších aktivit Sdružení je projekt Menehue3, který je financován z rozpočtu projektu "Vybudování počítačového uzlu Kounicova 50 - II".4 Projekt Menehue je výsledkem spolupráce brněnských radioamatérů (radioklubu OK0KOJ) a Sdružení studentů informatiky. Jeho cílem je vybudovat gateway Internet <=> Packet Radio. Podobné projekty nejsou v zahraničí zvláštností, naší inspirací budou principy používané ve Spojených státech resp. jejich rakouská či francouzská mutace. Do konce listopadu by se měla na střeše kolejí objevit anténa vysílající první pakety výkonem 5W. V této fázi půjde jen o zkušební provoz a vysílačku bude řídit i386DX/MSDOS a (k tomuto účelu napsaný) program KA9Q. V případě předpokládaného úspěchu bude instalována odpovídající anténní soustava a zvýšen výkon na odpovídající úroveň. Úkol řízení vysílačky a zajištění i dalších služeb, které jsou u takovýchto uzlů standardem, přebere AT&T/300, na jehož disku by se měly objevit public-domain soubory zajímavé nejen pro radioamatéry. Pro radioamatéry - členy akademické obce bude stanice poskytovat službu virtuálního terminálu stroje připojeného plnohodnotně do sítě Internet. Uzel tedy umožní každému, kdo disponuje potřebným vybavením (terminál nebo jeho emulátor na PC, vysílačka v radioamatérském pásmu - 3.500 Kč, modem s modulem TNC - stavebnice 2.500 Kč) a oprávněním (licence pro radioamatérské vysílání třídy D, oprávnění používat Internet) připojit svůj terminál k libovolnému stroji v síti Internet. Teoretická rychlost přenosu je 9.600 baudů.5

Závěr

Chceme poděkovat pracovníkům ÚVT a KMI za cennou pomoc na teoretickém i praktickém poli. Bez jejich přispění bychom nebyli schopni uvést doménu ascs do života.

setting
1 Dar od firmy AT&T Bell Laboratories - viz Zpravodaj II/1.
... zpět do textu
2 Z Fondu dynamického rozvoje VŠ v ČR pro rok 1992 bylo na jeho realizaci vyčleněno 200.000 Kč.
... zpět do textu
3 Menehue je havajský ekvivalent anglického slůvka "imp" (rarášek). V původním projektu vývoje Paketového radia Havajskou univerzitou označoval stroj v centrálním uzlu, přes který proudila data jak do centrály, tak k jednotlivým stanicím. Původní architektura byla jakousi "hvězdou ve vzduchu". Ve středu hvězdy byly na stroj Menehue napojeny dva minipočítače a sítě ARPANET a PACNET.
... zpět do textu
4 Na realizaci tohoto pokračování projektu z předchozího roku bylo z Fondu dynamického rozvoje VŠ pro rok 1993 vyčleněno 232.000 Kč.
... zpět do textu
5 Je omezena šířkou pásma určeného pro Packet radio.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011