\"/
\"/ \"/    

CSED a TeX

Pavel Ševeček, ÚVT MU
Ročník II - číslo 1, září 1991
Citace: P. Ševeček. CSED a TeX. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 8-9.
Tematické zařazení: Typografie, počítačová sazba
 předchozí článek | následující článek 

Stále více uživatelů z univerzitního prostředí používá pro vytváření svých skript a článků sázecí systém TeX. Jak je známo, je možno k pořizování textů pro systém TeX používat jakýkoliv textový editor, který produkuje standardní ASCII soubory, tedy nevkládá sám do textu žádné uživateli skryté pomocné kódy a příkazy. Z těchto editorů si pak každý zvolí ten, který mu nejlépe vyhovuje. V následujícím článku se zmíníme o některých možnostech, které přináší použití editoru CSED pro tyto účely.

První užitečnou možností je schopnost editoru pracovat s více okny. Při editaci delších textů je totiž potřeba mít současně otevřen soubor se zdrojovým textem .TEX, soubor se zprávou o chybách .LOG a často i soubor se stylem .STY. Pro práci s více soubory jsou určeny příkazy ze skupiny Okno v hlavním menu.

Výrazné zefektivnění práce v TeXu přináší používání maker. Stisknutím jediné klávesy tak můžete vložit často používané klíčové slovo nebo i skupinu slov třeba pro definici okolí v LaTeXu. Jako příklad uvádíme makro Alt-E, které definuje okolí enumerate:

     \begin{enumerate}
\item
\end{enumerate}

Takto nadefinovaná makra Vám kromě nezanedbatelné úspory času zajistí i syntaktickou správnost a vylučují opomenutí párové závorky.

Maker lze použít i pro zefektivnění práce s více soubory. Doporučuji nadefinovat si makra pro posun textu v jiném okně než aktuálním. Tato možnost je skutečně velmi praktická, pokud máte v aktuálním okně zpracovávaný soubor a v druhém okně soubor zpráv. Např. makro Alt-↑ lze definovat jako posloupnost příkazů:

     ^JX ^W ^JE

což znamená: skok do dalšího okna, posun okna dolů, návrat do předchozího okna. Podobně lze definovat např. posun o obrazovku v následujícím okně apod.

Editor umožňuje zahájit editaci souboru od konkrétního řádku, případně ihned otevřít 2 okna pro 2 soubory. Např. příkazem:

     CSED a.tex/123 a.log

zahájíte editaci současně dvou souborů, přičemž kurzor bude umístěn na řádku 123 souboru a.tex.

Výše uvedené vlastnosti lze efektivně využít v systému emTeX, ve kterém je možno po chybě příkazem e namísto příkazu x ukončit zpracování souboru TeXem a spustit editaci na řádku, kde se chyba vyskytla. Pokud chcete tuto možnost používat, vytvořte si dávkový soubor (soubor typu .BAT) s následujícím obsahem:

     @echo off
set EMTEXED=csed %%2/%%1 %%3
:lab
if exist texed2.bat del texed2.bat
if errorlevel 2 goto end
tex /a=texed2.bat &lplain %1 %2 %3
if exist texed2.bat call texed2
if exist texed2.bat goto lab
:end

Pro rychlé vyhledávání chyb ve zdrojovém souboru lze používat příkaz ^QT. Tento příkaz pracuje správně v situaci, kdy v aktuálním okně máte zobrazen zdrojový text .TEX a v následujícím okně soubor se zprávami o chybách .LOG. Pokud máte otevřeno ještě další (třetí) okno, nesmí být umístěno mezi těmito dvěma okny. Příkaz pak pracuje tak, že v souboru chyb vyhledá zprávu o chybě, tuto zprávu v okně zobrazí a v aktuálním okně umístí kurzor na řádek, ve kterém se chyba vyskytla. Po opravě opětovným příkazem ^QT vyhledáte další chybu atd.

Pokud používáte vestavěný korektor překlepů editoru CSED (spelling checker), pravděpodobně jste již zjistili, že jeho použití na zdrojový text v TeXu není ideální. Upozorňuje totiž na všechna makra TeXu jako na špatná slova, a pokud ve slově máte naznačeno dělení znaky \-, považuje je za více slov. Proto byla do editoru doplněna volba Korekce pro TeX mezi parametry, které lze vyvolat příkazem F9. Kladná volba je určena pro TeXové soubory a odstraňuje výše uvedené problémy. Jako implicitní je nastavena volba NE, tedy korekce běžných textů.

Další drobností, o které bych se chtěl zmínit, je možnost vyhledávat párové závorky. Tuto možnost oceníte u složitějších maker, kdy se obtížně určuje správné uzávorkování příkazů. Pokud je kurzor umístěn na některé složené závorce, příkazem ^QV se kurzor přesune na příslušnou párovou závorku. Pokud neexistuje, podá o tom zprávu. Pokud kurzor není na závorce umístěn, provede se posun na první otevřenou závorku doleva.

Příkaz je možno použít i pro kulaté a hranaté závorky. Dejte ale pozor na výskyt nestejného počtu levých a pravých závorek v poznámkách (TeX je ignoruje, vyhledávání párových závorek však ne) a jako platných znaků v textu. Tyto případy je již nutno vzhledem k obecnosti použitého algoritmu řešit individuálně.

Na úplný závěr ještě pár slov k tomu, jak snadno převést text pořízený CSEDem včetně zformátovaných odstavců, různých typů písma (tučné, kurzívy apod.) do formátu použitelného pro LaTeX. K tomuto účelu použijte program CSConv z distribuce CSEDu s přepínačem /LA. Program text zkonvertuje následujícím způsobem:

Takto získaný soubor pak již snadno doplníte makry podle vlastních představ.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011