\"/
\"/ \"/    

Novinky v síti CESNET2: rozdělení pražského uzlu

Ročník XIX - číslo 4, duben 2009
Citace: Novinky v síti CESNET2: rozdělení pražského uzlu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 16-17.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: CESNET
 předchozí článek | následující článek 

Jedním z významných parametrů sítě CESNET2 je spolehlivost. Dlouhodobě se snažíme, aby všechny její klíčové komponenty byly redundantní a případný výpadek měl co nejmenší dopady. Z tohoto hlediska se jako stále větší riziko jeví koncentrace zařízení i tras v pražském uzlu. Síť by dokázala překonat jednotlivé výpadky v něm, ale rozsáhlé narušení sídla CESNETu (například živelnou pohoromou) by mělo devastující účinky.

Proto jsme roku 2007 začali plánovat fyzické rozdělení pražského uzlu do dvou nezávislých lokalit, abychom tomuto nebezpečí čelili. Rozhodli jsme se, že využijeme služeb některého z komerčních datových center s dobrou konektivitou, do nějž umístíme svá zařízení. První výběrové řízení na dodavatele této služby nebylo úspěšné, z druhého výběru na podzim 2008 vyšla vítězně firma T-Systems.

Během prvního pololetí tak dojde k přesunu části techniky a datových tras do datového centra v Kongresovém centru Praha. Úprava topologie je navržena tak, aby kruhy tvořené meziměstskými linkami procházely vždy oběma pražskými uzly. Totéž platí i pro mezinárodní spoje a připojení do peeringového centra NIX.CZ. Cílem je, aby případné vyřazení jednoho z dvojice pražských uzlů nemělo fatální dopad na celou síť či její významnou část.

Podrobnější informace o aktuální topologii sítě CESNET2 a jejím technickém řešení najdete na adrese http://www.cesnet.cz/provoz/.

Převzato z Datagram - zpravodaj sdružení CESNET, číslo 19, březen 2009. http://www.cesnet.cz/doc/datagram/2009/datagram19.pdf
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011