\"/
\"/ \"/    

Opatření proti spamům na MU

Miroslav Ruda, ÚVT MU
Ročník XII - číslo 5, červen 2002
Citace: M. Ruda. Opatření proti spamům na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 5, s. 6-7.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Elektronická pošta, Služby pro uživatele MU
 předchozí článek | následující článek 

V návaznosti na zavedení centrální antivirové kontroly elektronické pošty na MU (viz minulé číslo Zpravodaje) hledá ÚVT MU také vhodné možnosti centrální podpory pro ochranu uživatelů MU proti spamům. Na rozdíl od virů nepředstavují spamy pro uživatele přímé ohrožení (nemají destruktivní účinky v podobě ztráty dat či funkčnosti výpočetního systému) a také míra jejich dopadu a vnímání škodlivosti je u jednotlivých uživatelů podstatně variabilnější. Přesto však strmý nárůst počtu spamů v elektronické poště představuje pro řadu uživatelů problém, který chtějí řešit.

Současné možnosti obrany proti spamům jsou mnohem méně účinné, než je tomu v případě počítačových virů. Je také mnohem obtížnější rozhodovat na centrální úrovni o tom, co je či není spammem a případně ze kterých serverů blokovat příjem (nežádoucí) pošty (aniž by tím neúměrně stoupalo riziko zablokování také pošty žádoucí). V daleko větší míře než v případě virů je zde potřeba individuálních nastavení a přístupů na úrovni jednotlivých uživatelů, má-li být obrana proti spamům rozumně účinná a přitom i bezpečná.

Navrhovaný systém centrální podpory pro antispamovou ochranu na MU využívá prvků zavedených již dříve v systému antivirové ochrany elektronické pošty (nový poštovní server s možností centrálního značkování přicházející pošty a mechanismus pro zpracování označkované pošty na úrovni fakult resp. individuálních poštovních schránek). Základní principy jsou následující:

V květnu t.r. probíhal na MU testovací provoz výše popsaného systému, při němž vybraní uživatelé z ÚVT MU a FI MU sledovali účinnost značkování (kolik opravdových spamů bylo na základě dotazování uvedených černých listin jako spam také skutečně označeno). Zjištěná průměrná účinnost se pohybovala kolem 50%.

Aktuální informace k centrální podpoře antispamové ochrany na MU, včetně příslušných procmailových pravidel, lze nalézt na bezpečnostní stránce ÚVT MU.

setting
1 V současné době využívá centrální poštovní server MU pro značkování tří černých listin: relays.ordb.org, blackholes.mail-abuse.org a bl.spamcop.net. Aktuální seznam používaných černých listin je vystaven na www stránkách ÚVT MU, viz závěr článku.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011