\"/
\"/ \"/    

Krátce z počítačového světa

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník III - číslo 5, květen 1993
Citace: M. Bartošek. Krátce z počítačového světa. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 7-8.
Tematické zařazení: Dění na MU, Různé
 předchozí článek | následující článek 

Granty z Fondu dynamického rozvoje

Ve Fondu dynamického rozvoje VŠ - 1993 byly řešitelům z MU přijaty následující projekty z oblasti výpočetní techniky a informatiky:

Rambousek (FF)
Zpřístupnění sítě Internet pro studenty a pracovníky FF MU (500 tisíc Kč)
Botek (PřF)
Počítače na základních školách (68)
Brandejs (PřF)
Podpora rozvoje doktorandského studia v oboru Mi (300)
Brandejs (PřF)
Vybavení školy moderním výpočetním a komunikačním uzlem (2700)
Jergová (PřF)
Vybudování informačního uzlu na kolejích Kounicova (232)
Koča (PřF)
Počítačová chemie a počítačem podporované molekulové modelování (129)
Kohoutková (ÚVT)
Zpravodaj informačních technologií (33)
Šárek (ÚVT)
Akademická počítačová síť v Brně (3077)
Zlatuška (ÚVT)
Institut vyšších informatických studií (1080)

Aleph na Alfě

V rámci projektu CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network - viz Zpravodaj III/2) podporovaného Mellonovou nadací padlo již rozhodnutí jak o softwarové tak i hardwarové platformě: knihovnický software Aleph izraelské firmy Ex Libris bude instalován na počítačích architektury Alpha od firmy DIGITAL. Kontrakt by měl být podepsán koncem května t.r.

Světelné vlákno na PřF

Na přírodovědecké fakultě MU pokračuje instalace světelného vlákna tvořícího základní komunikační páteř fakulty. Výsledkem je resp. bude nejen podstatné zlepšení komunikačních možností v souvislosti s budováním fakultní počítačové sítě, ale také získání praktických zkušeností s instalací a provozem této perspektivní komunikační technologie. Bližší informace poskytne zájemcům ing. Brandejs.

Bezobslužný provoz počítačů

Možnost nepřetržitého bezobslužného provozu výpočetní techniky na MU (od osobních počítačů až po střediskový počítač Hitachi) naráží zatím stále na nedořešené organizační a legislativní otázky. Zodpovědní pracovníci rektorátu již delší dobu zpracovávají univerzitní normu, která by měla pomoci neudržitelný stav v této oblasti řešit.

UNIXové novinky

Aktuální novinky o nově nabízených službách pro uživatele UNIXových strojů na MU jsou pravidelně publikovány na počítači varda v adresáři /usr/news.

Charta CESNET

Rada sítě CESNET přijala návrh Charty CESNET; po odsouhlasení na MŠMT budou na jednotlivých VŠ vypracovány závazné interní zásady pro užívání sítě studenty a zaměstnanci dané školy. Důraz bude kladen na použití pro účely výzkumu a výuky. Na základě Charty budou moci být připojeny do sítě CESNET i organizace mimo resort MŠMT, bude-li jejich připojení respektovat základní zásadu sítě CESNET (využití pro výzkum/výuku).

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011