\"/
\"/ \"/    

Superpočítače na vysokých školách v České republice

Luděk Matyska, FI MU, ÚVT MU
Ročník V - číslo 2, listopad 1994
Citace: L. Matyska. Superpočítače na vysokých školách v České republice. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. V, č. 2, s. 1-2.
Tematické zařazení: Superpočítače a gridy
 předchozí číslo | následující článek 

V minulém čísle Zpravodaje byly uveřejněny základní informace o pilotním projektu Fondu rozvoje, věnovaném zavádění superpočítačových technologií na české vysoké školy. Čas pokročil, rozhodnutí padla a je možno poskytnout konkrétnější informace o technice, která bude v rámci pilotního projektu dodána a instalována.

Zájem ysokých škol předčil původní očekávání a vyústil v přímou finanční podporu projektu z jejich rozpočtů. Konkrétně Karlova univerzita v Praze a Masarykova univerzita společně s Vysokým učením technickým v Brně přispěly nemalými finančními částkami, které umožnily dále rozšířit kvalitu a množství nakupované techniky.

Výběrové řízení vyhrála firma Silicon Graphics, s.r.o., která je českým zastoupením známé americké firmy Silicon Graphics (SGI). Tato firma podle smlouvy, podepsané s Masarykovou univerzitou jako nositelkou projektu, dodá následující "superpočítače".

ÚVT UK se stane provozovatelem praľského superpočítačového centra, v Brně bude superpočítačové centrum distribuováno do obou zmíněných lokalit.

V nejbližší době bude podepsána smlouva mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a příslušnými vysokými školami (tj. UK, MU a VUT) o provozování superpočítačového centra. Příslušné školy budou zavázány zpřístupnit instalovanou techniku prostřednictvím počítačové sítě všem zájemcům z řad zaměstnanců a studentů vysokých škol České republiky. Vzhledem ke zdroji finančních prostředků je zatím otevřena otázka využití instalované techniky Akademií věd, v budoucnosti se však předpokládá úzká spolupráce vysokých škol a Akademie (nejspíše formou vzájemného zpřístupnění výkonných výpočetních systémů, případně postupným společným budováním národního superpočítačového centra). V každém případě přinejmenším zájemci z vysokých škol by brzy měli mít otevřené dveře k výkonné výpočetní technice.

Kromě uvedených "superpočítačů" bude do Prahy i Brna dodáno celkem 12 pracovních stanic Indy a jedna stanice Indigo2 (do Brna na FEI VUT)1. Jedná se o stanice systémových programátorů (po jedné ke každému POWER Challengi) a několik stanic nositelů původních projektů, kteří takto získají přímý přístup k výkonné výpočetní technice. Vzhledem k otevřenému charakteru operačního systému i dalších programů se předpokládá, že uživatelé budou moci k počítačům Challenge a POWER Challenge přistupovat i ze svých pracovních stanic a terminálů. Tímto způsobem bude instalovaná technika velmi rychle zpřístupněna co nejširšímu okruhu uživatelů bez nutnosti dalších, neplánovaných investic.

Kromě technického vybavení je součástí smlouvy s firmou Silicon Graphics i dodávka základního programového vybavení. Všechny počítače budou pracovat pod operačním systémem IRIX (mutace UNIXu SVR4). Na pracovních stanicích bude k dispozici verze 5.2, na počítačích POWER Challenge plná 64bitová verze 6.0. Dále je zakoupeno celkem 6 balíků Varsity package (pro UK a ČVUT Praha, MU a VUT Brno a dále pro VŠB Ostrava a UP Olomouc) a zaplaceno 7 ročních udržovacích poplatků (kromě uvedených ještě ZČU Plzeň, která Varsity package již vlastní). Každý Varsity package obsahuje plné vývojové prostředí pro 25 instalací, pokrývá tedy i stanice buď jednotlivými školami vlastněné nebo kupované z dalších zdrojů. Plné vývojové prostředí firmy SGI představuje následující produkty:

Zakoupená podpora v rámci Varsity package se kromě uvedených produktů vztahuje i na celý operační systém. V rámci této podpory budou firmou SGI zdarma poskytovány nové verze všech zmíněných produktů a bude udržována "support line" pro operační systém, jeho komponenty i celé vývojové prostředí.

Kromě základní Varsity package, která je určena jak pro superpočítače, tak i pro pracovní stanice, bude do Prahy a Brna zakoupena Parallel Development Software Package, která obsahuje prostředky pro vývoj a analýzu paralelních programů. Součástí jsou překladače Power C a Power FORTRAN a analyzátory těchto jazyků. Programovací jazyk Power FORTRAN obsahuje celou řadu direktiv, umožňujících rychlý, elegantní a přitom efektivní přechod od vektorových počítačů (např. Cray) do prostředí počítačů POWER Challenge. Je rovněž zakoupena roční podpora pro toto paralelně orientované vývojové prostředí.

Rada pilotního projektu a výběrová komise se snažila neopomenout žádnou ze základních podmínek pro úspěšné zprovoznění výkonné výpočetní techniky a s vynaložením co nejmenších prostředků získat vybavení, které v maximální míře umožní její rychlé a efektivní vyuľití. Celková ceníková cena (list price) dodávky je zhruba 135 milionů korun, dosažená sleva jde přes 75%.

Nákup technického a základního programového vybavení však nevyčerpal všechny finanční prostředky pilotního projektu a v současné době probíhá výběr vhodného aplikačního programového vybavení. Předpokládá se pořízení alespoň několika větších programových systémů z různých oblastí (počítačová chemie, mechanika, fluidní i statická analýza, ...) tak, aby bylo dosaženo dvou základních cílů:

  1. poskytnout vhodné prostředí koncovým uživatelům, kteří jsou schopni prakticky okamžitě začít jednotlivé systémy a počítače využívat a s jejich pomocí produkovat kvalitní výsledky;
  2. zpřístupnit rozsáhlé profesionální systémy zaměstnancům a studentům, aby se seznámili se špičkovými programovými produkty.
setting
1 Celková cena všech dodaných pracovních stanic je pouze zlomkem ceny celé dodávky.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011