\"/
\"/ \"/    

Špičkové vizualizační pracoviště na PřF MU

Luděk Matyska, FI MU, ÚVT MU
Ročník VIII - číslo 4, duben 1998
Citace: L. Matyska. Špičkové vizualizační pracoviště na PřF MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 8-9.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí článek | následující článek 

V úterý 24. března 1998 proběhlo v zasedací místnosti děkanátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a v prostorách Laboratoře struktury a dynamiky biomolekul (LSDBio) téže fakulty slavnostní zprovoznění nejvýkonnější grafické stanice univerzity, počítače Onyx firmy Silicon Graphics, vybaveného grafikou VTX. Malé slavnosti, kterou uváděl děkan PřF prof. Brzobohatý, se zúčastnil rektor Masarykovy univerzity, prof. Schmidt, páni prorektoři prof. Bravený a doc. Říha, děkani některých fakult MU (např. prof. Nechutová z FF či prof. Zlatuška z FI) a rovněž i řada hostí z dalších brněnských i mimobrněnských pracoviš? - např. dr. Šlotová, ředitelka Biofyzikálního ústavu AV, či doc. Ludwig, prorektor Univerzity Pardubice. Nechyběli přirozeně ani zástupci sponzorující firmy v čele s ředitelem Silicon Graphics, s. s r.o. ing. Klimešem.

Počítač Onyx byl zakoupen koncem minulého roku s významným sponzorským příspěvkem dodavatele a je určen pro realizaci náročných úkolů trojrozměrné vizualizace počítačového studia biomolekul.

Na Masarykově univerzitě tak vzniklo špičkové vizualizační pracoviště, které využívá všech tříd grafických pracovních stanic od typů se základní grafikou - osobní počítače s procesorem Pentium a stanice INDY - přes pracovní stanice Indigo s grafikou Extreme a Solid Impact a konečně grafický počítač Onyx. Pracoviště je vybaveno stereobrýlemi pro vizualizaci 3D objektů, což jsou v tomto konkrétním případě (středně) velké biomolekuly, především proteiny a nukleové kyseliny. Pracovníci a zejména studenti Laboratoře (10 doktorandů a dvě desítky diplomních studentů) využívají v Laboratoři vyvinutou metodologii především ke studiu konformačního chování a jeho důsledků pro biologickou aktivitu biomolekul. Pro vlastní výpočetní experimenty jsou využívány jak komerční, tak i v Laboratoři vyvinuté programy. Obdobná situace je i ve vlastní vizualizaci, kde se využívá jak velkých vizualizačních systémů zejména firem MSI (InsightII) a Wavefunction (Spartan), tak i systému animace konformačního chování molekul vyvinutého ve spolupráci s FI MU.

Uvedené pracoviště, jehož technická i programová základna je budována již více jak pět let, ukazuje, jaké možnosti rozvoje vědecké činnosti nabízí intenzivní využití špičkových informačních technologií.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011