\"/
\"/ \"/    

Doplňky do WWW prohlížečů

Bohuslav Moučka, ÚVT MU
Ročník VIII - číslo 4, duben 1998
Citace: B. Moučka. Doplňky do WWW prohlížečů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 10-11.
Tematické zařazení: Software obecně - principy, tvorba, Webové zdroje a technologie
 předchozí článek | následující článek 

Výrobci WWW prohlížečů vyvíjejí stále dokonalejší verze svých produktů, které přinášejí uživatelům vyšší komfort. Přinejmenším stejně rychle vznikají nové typy aplikací, které jsou prezentovány ve WWW, takže je poměrně těžké vyvinout prohlížeč, který by uměl zpracovat všechny typy souborů vystavované v Internetu v době jeho distribuce. Některé programy (především Netscape Navigator a MS Internet Explorer) tento rozpor odstranily tím, že jejich autoři umožnili programátorům jiných firem vyvíjet vlastní software, rozšiřující možnosti prohlížečů o další funkce nebo zpracování nových datových typů. Takovéto programy se označují jako plug-in (zásuvný modul), Microsoft používá pro moduly do Internet Exploreru také název ActiveX Control. Prohlížeč si při spuštění načte programy v určeném adresáři, a pokud při práci narazí na soubor typu, který neumí sám zpracovat, zavolá příslušný program. Netscape v UNIXu prohledává adresáře zapsané v proměnné NPX_PLUGIN_PATH. Moduly se nejvíce používají pro zobrazení grafiky, manipulaci s třírozměrnými obrazy, přehrávání audio a video souborů a multimediální prezentace. Mohou pracovat podle typu aplikace ve 3 režimech:

Popsat všechny dostupné programy zde prakticky není možné, protože jen Netscape Communications Corporation uvádí seznam 176 modulů pro svůj prohlížeč (http://www.netscape.com/comprod/products/navigator/version_2.0/plugins). Údajně úplný seznam doplňků na adrese http://browserwatch.internet.com/plug-in.html má 203 položek. Podobný seznam ActiveX modulů pro MS Internet Explorer na adrese http://browserwatch.internet.com/activex/activex-big.html uvádí 183 programů.

Většina programů existuje ve verzích pro různé operační systémy. Nejvíce jsou zastoupené Windows, následuje Macintosh a nejméně programů je pro UNIXové systémy. Na serveru www.download.com je kromě odkazů na 191 modulů a jejich stručného popisu i statistika, kolikrát byl každý z nich stažen. Uveďme si některé, jež by se v pomyslném žebříčku popularity umístily na předních místech:

Pokud máte nainstalováno více modulů pro některý typ souboru, můžete využít program Plugsy firmy Digigami, kterým si nastavíte, jaký modul bude zpracovávat danou aplikaci.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011