\"/
\"/ \"/    

Pro uživatele terminálových serverů

Petr Pištěk, ÚVT MU
Ročník VIII - číslo 4, duben 1998
Citace: P. Pištěk. Pro uživatele terminálových serverů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 11-12.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí článek | následující článek 

V tomto příspěvku bychom čtenáře rádi informovali o přípravě některých novinek v provozu terminálových serverů na MU pro komutované vstupy.

Cílem připravovaných změn je především snadnější instalace nových verzí klientských programů pro připojení.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011