\"/
\"/ \"/    

AltaVista - translation service

Hana Nováková, ÚVT MU
Ročník VIII - číslo 4, duben 1998
Citace: H. Nováková. AltaVista - translation service. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 14-15.
Tematické zařazení: Software obecně - principy, tvorba, Webové zdroje a technologie
 předchozí článek | následující článek 

Od konce minulého roku nabízí známý vyhledávací server AltaVista novou službu - strojový překlad textu. Technologie překladu internetových stránek v reálném čase vyvinutá společností Digital se opírá o spolupráci s firmou SYSTRAN (SYStem TRANslation), která je již více než 20 let průkopníkem v oblasti strojových překladů.

Při zobrazení výsledku rešeršního dotazu se u některých stránek (stránek, o nichž se AltaVista domnívá, že by jejich text mohl být v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině nebo španělštině) objeví odkaz Translate. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí formulář s předvyplněnou adresou (URL) a AltaVista nabídne překlad z angličtiny do některého ze zbývajících výše uvedených jazyků a naopak. Překlad mezi "neanglickými" jazyky navzájem umožněn není. Při překladu je zachována struktura dokumentu, tj. dojde pouze k překladu textové části zvolené www-stránky.

Stejný formulář, ale tentokrát bez předvyplněné adresy (URL), se objeví po kliknutí na tlačítko Translations na horním okraji úvodní stránky AltaVisty. V tomto případě je možno do formuláře zapsat buď adresu (URL) dokumentu nebo přímo text, který chcete přeložit.

Zajímavý test provedli redaktoři časopisu Ikaros (http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1998/c02/preklad.htm), kteří za předmět testování zvolili anglickou verzi úvodní stránky z oficiálního serveru Evropské unie (http://europe.eu.int/index-en.htm). Text nechali přeložit pomocí této nové služby AltaVisty a poté porovnali výsledky "intelektuálního" a "strojového" překladu. Nejlépe dopadl překlad do francouzštiny, nejhůře pak překlad do němčiny. Celkově byly ale poskytované překlady hodnoceny z hlediska umožnění základní orientace v textu jazyka, který zadavatel neovládá, jako velmi úspěšné; jejich literární a stylistická úroveň byla hodnocena jako slabší.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011