\"/
\"/ \"/    

Navštívili jsme na webu: Česká spořitelna, a.s.

Šárka Procházková, ÚVT MU
Ročník IX - číslo 1, říjen 1998
Citace: Š. Procházková. Navštívili jsme na webu: Česká spořitelna, a.s.. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. IX, č. 1, s. 18-20.
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
Článek je součástí seriálu Navštívili jsme na webu
 předchozí článek | následující číslo 

K užitečným a zajímavým oblastem, s nimiž je možné se blíže seznámit prostřednictvím Internetu, jistě patří i oblast bankovnictví, které poskytuje služby velmi početné obci uživatelů. Pro dnešní návštěvu bankovních webovských stránek jsme si vybrali Českou spořitelnu, a.s. (dále ČS, a.s.), která se řadí mezi naše největší peněžní ústavy.

Svoji prezentaci na Internetu uvádí příjemně graficky vyvedenou a přehlednou úvodní stránkou seznamující uživatele se základní úrovní členění, jež je následující:

Po zvolení některé z těchto oblastí se dostaneme do poněkud složitější struktury stránek. Vše je ale velice přehledně členěno a proto není nebezpečí, že by uživatel mohl "zabloudit".

V části Představení společnosti se kromě informací o profilu společnosti, její historii a současném vedení můžeme seznámit také s hospodářskými výsledky ČS, a.s. za uplynulý půlrok a s výročními a pololetními zprávami za uplynulé dva roky.

Zřejmě nejdůležitější a zároveň nejrozsáhlejší částí jsou Produkty a služby. Mezi informacemi, o něž se budoucí klient každého peněžního ústavu v první řadě zajímá, jsou druhy účtů, které si může založit, dále pak výhody, které jsou mu zároveň nabízeny, včetně podrobného přehledu platebních karet. Tyto informace jsou součástí přehledně členěného a snadno navigovatelného popisu služeb, které ČS, a.s. poskytuje.

Část Poplatky a sazby uvádí sazebníky, které se vztahují na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám (u vkladních knížek, běžných účtů v české měně, úvěrů, bankovních záruk, šeků, kartových služeb aj.) nebo jen fyzickým osobám (sporožirové účty). Dále jsou uvedeny úrokové sazby z vkladů či úvěrů jak fyzickým, tak právnickým osobám a samozřejmě nechybí aktuální Kursový lístek. Sazebník je podobně jako popis služeb velmi podrobně členěn, ale s navigací si autoři bohužel nelámali hlavu.

Často vyhledávanými informacemi budou také zřejmě Kontaktní místa. V současné době přinášejí přehled o síti okresních poboček ČS, a.s., dále pak nabízejí možnost vyhledat kteroukoliv pobočku, filiálku nebo bankomat v rámci celé ČR. K dispozici je rovněž možnost celosvětového vyhledávání bankomatů VISA a připravován je i seznam obchodních míst, kde je možno platit zboží a služby platebními kartami ČS, a.s. Pro vyhledávání se objeví příslušný formulář, kde stačí zadat libovolný podřetězec vyhledávaného slova kteréhokoliv kriteria, a to jak malými tak velkými písmeny, s diakritikou či bez diakritiky.1

Pod odkazem Finanční skupina ČS jsou uvedeni všichni členové skupiny s odkazy na jejich vlastní internetové stránky resp. kontaktními údaji u těch, kteří se na Internetu dosud neprezentují.

V rámci Aktualit je uvedena aktuální nabídka služeb nebo aktuální informace (např. o vydávání spořitelních vkladových certifikátů, o cenách akcií atd.). Čtenář však poněkud znejistí, protože ne všude jsou uvedena data platnosti informace, což její aktuálnost mírně zpochybní.

Velice užitečné je rovněž Vyhledávání. Do příslušného vyhledávacího okénka lze napsat libovolný podřetězec požadovaného výrazu, o kterém se chceme dovědět více informací. Vyhledávání opět nezávisí na velkých či malých písmenech, ale oproti předchozímu vyhledávání poboček, filiálek a bankomatů zde musí zadaný vzorek obsahovat diakritiku.2

Poněkud stranou od ostatních je na úvodní stránce umístěn odkaz Příprava na Euro. Pod ním se skrývají informace o vztahu České spořitelny a Euro, dále je vysvětleno, co je Evropská měnová unie, jaké má etapy, které státy jsou členy a které teprve kandidují a mnoho dalších informací o tomto tématu. Vše je doplněno užitečným Euro-slovníčkem důležitých pojmů.

Na závěr ještě uveďme několik postřehů. Úvodní stránka je řešena pouze poměrně velkým obrázkem s mapou (cca 480 kB), proto asi budou v nevýhodě uživatelé, kteří mají v prohlížečích vypnuto zobrazování obrázků, nebo uživatelé připojení přes modem. V prvním případě se zobrazí pouze odkaz na obrázek a uživatel je tak donucen si obrázek natáhnout. Ve druhém případě může být pro uživatele výhodné použít prohlížeč Lynx, který pracuje pouze v textovém režimu a dokáže obrázek převést na textový obsah.

Další nevýhodou je, že stránky České Spořitelny, a.s. jsou doposud "anonymní", tedy zatím není uveden žádný kontakt či elektronická adresa na tvůrce stránek. Stránka Napište nám však dává naději, že nějaký kontakt bude v blízké době uveřejněn.

Další odkazy na příbuzné zdroje:

Na českém Internetu je mnoho míst, které nějakým způsobem souvisejí s bankovnictvím. Za všechny jmenujme naše největší a nejznámější peněžní ústavy, jako jsou

setting
1 Uveďme následující příklad: budeme-li vyhledávat např. bankomaty podle města a zadáme-li jako vzorek pro vyhledávání podřetězec sic, výsledkem hledání budou bankomaty v obcích Lovosice, Sušice, Strašice, ale i v Praze - Malešicích. Stejný výsledek ovšem obdržíme, zadáme-li jako vzorek pro vyhledávání šic, šič apod. Výsledkem hledání jsou tedy veškeré řetězce obsahující daný vzorek jako podřetězec, a to nezávisle na diakritice.
... zpět do textu
2 Pokud bude tedy zadán například podřetězec nanc, budou nalezeny výrazy finance, financích apod. Zadáte-li ale např. podřetězec nanč, budou již nalezeny výrazy finanční, finančních, finančního atd.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011