\"/
\"/ \"/    

Navštívili jsme na webu: Angličtina na Internetu

Šárka Procházková, ÚVT MU
Ročník X - číslo 3, únor 2000
Citace: Š. Procházková. Navštívili jsme na webu: Angličtina na Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 3, s. 15-16.
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
Článek je součástí seriálu Navštívili jsme na webu
 předchozí článek | následující číslo 

http://www.aj.cz/

Jestliže se chcete naučit anglicky, máte několik možností - klasickou standardní metodou jsou tištěné učebnice a jazykové kurzy, o něco novější pak nejrůznější výuková CD. Nejmladší metodou je výuka angličtiny na Internetu. Příkladem jsou stránky na serveru www.aj.cz, které zahájily svůj oficiální provoz společně se začátkem tohoto školního roku a dále se vyvíjejí. Nápad se zrodil v květnu loňského roku v hlavách dvou mladých Brňáků - Jany Charouzové a Michala Vrzala, kteří zároveň tvoří vývojový tým.

Na první pohled působí stránky poněkud nepřehledně (možná díky reklamním billboardům či přílišné barevnosti a výraznosti nebo snad kombinací českého a anglického textu). Pokud se ale nenecháte odradit a navštívíte stránky podruhé, zjistíte, že mají zcela jasnou a logickou strukturu a že jsou zajímavým studijním materiálem.

Hned úvodní Hlavní stránka (Main Page) nabízí každý týden nový magazín (English Magazine) - jedná se o stručný přehled několika článků a po zvolení konkrétního článku je možné přečíst si jeho plnou verzi případně doplněnou obrázky. Na hlavní stránce je také upoutávka na soutěž o zajímavé ceny. Podmínkou zařazení do slosování je správně vyplněný nelehký test.

Pokud byste si rádi procvičovali angličtinu formou dopisování a jen nevíte, s kým a kde vzít kontakt, pak navštivte stránku, která je k těmto účelům určena - Dopisovací klub (Penfriend Club). V současné době je zde 50 dopisovacích skupin, každá obsahuje 15 e-mail adres potenciálních přátel, včetně základních údajů o nich (pokud je poskytli).

V části Testy a kvízy (Tests & Quizzes) si můžete "otestovat" své znalosti. Nabízí se více než 30 různých testů rozdělených do čtyř kategorií na testy gramatické, znalostní, porozumění čtenému textu a různé. V závěru většiny testů jsou tři tlačítka - výsledky (Results), vynulovat odpovědi (Reset all the answers) a správné odpovědi (Correct answers). Výsledky a správné odpovědi se zobrazí v samostatném okně prohlížeče.

Část Angličtina v lekcích (English in Lessons) nabízí klasickou výuku angličtiny, prozatím v pěti lekcích. Každá lekce se skládá z několika částí - nejprve je slovní zásoba (součástí je rovněž test na slovíčka), poté následuje gramatika, text, užitečná slovní zásoba (což jsou například vybraná užitečná slovní spojení, fráze, často užívané hovorové výrazy apod.) a cvičení v podobě několika testů. U některých lekcí je navíc ještě křížovka nebo puzzle.

V další části - Slovní zásoba (Vocabulary) - je možné vyzkoušet si znalost slovíček prostřednictvím různých testů. Slovíčka jsou zde rozdělena nejen podle témat na ovoce, zeleninu, jídlo, pití apod., ale jsou zde také frázová slovesa či anglické "Idioms".

Gramatika (Grammar) předkládá přehled gramatiky v několika blocích, rozdělených podle obtížnosti na části: Pro začátečníky (For beginners), Pro pokročilé (For advanced) a Nepravidelná slovesa (Irregular verbs). V jednotlivých částech je nejprve vysvětlena problematika, poté následují příklady a cvičení, na nichž je možné si nově získané znalosti ihned prověřit. V části Pro začátečníky je navíc připojena také slovní zásoba související s gramatikou, část Nepravidelná slovesa je zase rozšířena o testy na tato slovesa.

Část Psaná angličtina (Written English) poskytuje rady, které se budou zajisté hodit každému, kdo bude psát anglický text. Nejprve několik rad, jak psát správně esej, dále pak pravidla psaní spojovacích výrazů a psaní čárek. Přečíst si můžete vystavené vzorové eseje studentů nebo se můžete sami aktivně zapojit tím, že pošlete svoji esej.

Konverzační fráze udává v přehledu část Konverzační angličtina (English in Conversation). Najdete zde užitečná slovní spojení z oblasti pozdravů, představování, děkování apod.

Obdobně je na tom Užitečná angličtina (Useful English). Udává přehled užitečných slovíček typu: dny, měsíce, roční období, jednotky míry a váhy apod.

Bezpochyby užitečnou část tvoří Poslech a výslovnost (Listening and Pronunciation). Můžete zde najít nejen pravidla výslovnosti, ale především poslechová cvičení. Dělí se do tří kategorií - pro mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Jedná se o několik textů, které je možné si přehrát (prostřednictvím přehrávače Real Audio Player). Pak následují testové otázky zjišťující, do jaké míry bylo textu porozuměno.

Část Čtení (Reading) není třeba blíže komentovat. Nabízí několik textů z knih a novin, na nichž je možné vyzkoušet si čtení anglického textu.

Část Obchodní angličtina (Business English) je sice primárně určena pro pokročilé studenty, ale úspěšně ji může využít každý. Naučí vás psát obchodní dopisy, životopis, žádost o práci a řadu dalších věcí, samozřejmě nechybí ani potřebná slovní zásoba.

Aby učení nebylo příliš nezáživné, můžete je proložit například čtením vtipů v části Zábava (Fun). Vtipy jsou navíc zaměřeny na určitou problematickou oblast gramatiky, takže si zároveň nenásilnou formou opakujete gramatiku.

Další odkazy na příbuzné zdroje:

Protějškem pro německý jazyk jsou stránky na http://www.nj.cz/, které byly zveřejněny k 1. prosinci 1999. Vrátíme-li se ale zpět k angličtině, která je na Internetu bezpochyby rozšířenější, můžeme jako příbuzná témata uvést odkazy na vybrané překladové slovníky:

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011