\"/
\"/ \"/    

Špičkové technologie v brněnské metropolitní síti

Ročník V - číslo 1, září 1994
Citace: Špičkové technologie v brněnské metropolitní síti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. V, č. 1, s. 2-3.
 předchozí článek | následující článek 

Instalace metropolitní páteře na bázi optických vláken1 znamená velké zlepšení průchodnosti i spolehlivosti spojení v brněnské akademické počítačové síti. Doufejme, že bude možno realizovat i připojení dalších lokalit na tuto páteř. Současně se však musíme zabývat otázkou, jak využít možností optického přenosového média ještě lépe a zabezpečit tak růst nároků na přenosovou kapacitu i do budoucna. To nabývá zvláštního významu zejména v souvislosti s budováním superpočítačového centra2, do kterého je nezbytné zajistit kvalitní síťové spojení z mnoha brněnských lokalit.

Chtěli bychom proto ve stručnosti informovat čtenáře o některých aktivitách, které pracovníci ÚVT, ve spolupráci s CVIS VUT, vyvíjejí v souvislosti s připravovaným nasazením modernějších (ve srovnání s technologií Ethernet) přenosových technologií na optických vláknech. Jedná se především o projekty v rámci Fondu dynamického rozvoje, z nichž jeden je v realizaci a návrhy dalších dvou byly podány.

Projekt:
Nasazení technologie FDDI v síti CESNET (realizuje se v roce 1994)
Řešitel:
RNDr. Ivo Černohlávek

Hlavním cílem projektu je vývoj cenově dostupných routerů FDDI3 - Ethernet, na bázi počítačů PC 386/486 a SUN SPARC, s operačními systémy BSD/386 a SunOS (varianty systému UNIX). Jde o netradiční řešení, které namísto obvyklého routeru, konstruovaného jako "černá skříňka" se specializovaným softwarem, používá běžně dostupný počítač vybavený příslušnými síťovými kartami a tradičním operačním systémem. Toto řešení umožňuje snížit cenu routeru, aniž by to bylo na úkor výkonnosti a spolehlivosti routeru, přičemž je možno dosáhnout větší flexibility při konfiguraci routeru. Problematikou routerů na bázi PC se pracovníci ÚVT zabývají již delší dobu a to, že má smysl tuto cestu sledovat (alespoň jako jednu z alternativ), potvrzuje jak skutečnost, že bylo vůbec možno za velmi omezených finančních podmínek metropolitní síť realizovat (v první fázi na bázi pronajatých metalických linek, PC a softwaru KA9Q), tak úspěšné nasazení inovovaných PC se systémem BSD/386 ve funkci páteřních routerů v optické síti.

Projekt:
Rozšíření metropolitní akademické sítě Brno (návrh projektu pro rok 1995)
Řešitel:
Ing. Otto Dostál

Tento projekt sleduje 2 hlavní cíle:

  1. Rozšíření optické páteře na další lokality, s převážným využitím stávající technologie typu Ethernet. Počítá se s připojením řady lokalit VUT, MU (Ekonomicko-správní fakulta, koleje Vinařská), VŠZ, Akademie věd, Vojenské akademie a dalších.
  2. Přechod části páteře na technologii FDDI s přenosovou rychlostí 100Mbit/s. Kromě zvýšení rychlosti by tento krok měl přinést i určité topologické zjednodušení sítě a usnadnění její správy. Podaří-li se instalováním redundantního spoje (spojů) vytvořit v části páteře kruhovou topologii, bude umožněno i dokonalejší zálohování. Předpokládá se osazení FDDI páteře routery FDDI - Ethernet. Zatím se nepočítá s přivedením rychlé FDDI technologie až na uživatelská pracoviště, což by bylo finančně nezvládnutelné; uvažuje se jen o možné výjimce v rámci superpočítačových aktivit - případné připojení některých počítačů přímo na FDDI páteř.
Projekt:
Vysokorychlostní technologie přenosu dat a jejich použití v akademických počítačových sítích (návrh projektu pro rok 1995)
Řešitel:
RNDr. Ivo Černohlávek

Projekt je zaměřen především na nově se rozvíjející technologii ATM4. Tato technologie umožňuje v současné době dosahovat přenosových rychlostí až 155Mbit/s, připravují se zařízení pro rychlost 622Mbit/s a vyšší. ATM má i mnohé další technicky zajímavé vlastnosti. Cílem projektu je především na základě konkrétní práce s vysokorychlostními technologiemi ATM a FDDI získat potřebné znalosti a zkušenosti (know-how) v této oblasti. To je předpokladem k realizaci rozsáhlých systémů s těmito technologiemi. Chceme ověřit skutečné možnosti špičkových přenosových médií v konfrontaci s vysoce náročnými aplikacemi a zároveň vyzkoušet i vzájemnou interoperabilitu jednotlivých přenosových technologií. Praktickým výsledkem projektu by měla být realizace experimentálního komplexu propojujícího vysoce výkonné počítače technologiemi ATM a FDDI. Počítá se se zapojením techniky superpočítačového centra do tohoto komplexu.

setting
1 viz článek O.Dostála ve Zpravodaji IV/5
... zpět do textu
2 viz článek L.Matysky v tomto čísle Zpravodaje
... zpět do textu
3 Fiber Distributed Data Interface
... zpět do textu
4 Asynchronous Transfer Mode
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011