\"/
\"/ \"/    

Zkuste to bez drátů, milý Marconi

David Rohleder, ÚVT MU
Ročník XIV - číslo 2, prosinec 2003
Citace: D. Rohleder. Zkuste to bez drátů, milý Marconi. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2003, roč. XIV, č. 2, s. 8-9.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Počítačové sítě obecně
 předchozí článek | následující článek 

Vypadá to, že se radou slavného českého myslitele, vynálezce a všestranného génia Járy da Cimmermana rozhodli řídit i výrobci počítačového vybavení. Už tento rok byl ve znamení bezdrátového připojení a další vzestup nás čeká v dalším roce. Do bezdrátového vlaku nasedl i Intel se svou čipovou sadou Centrino a standardizační organizace nám připravily pěknou dávku nových technologií.

Výhody bezdrátových technologií jsou poměrně jasné, můžeme pracovat kdekoliv, kam doneseme svůj notebook (některé odhady mluví až o sedmdesáti minutách navíc pro každého pracovníka denně), nemusíme se tahat s dráty, instalace je jednodušší. Bezdrátová technologie má ovšem i své nevýhody - je pomalejší a může být méně spolehlivá a bezpečná. Kabelová síť má výhodu vyšší rychlosti (v současnosti už běžně dostupné rychlosti 1Gbit/s), vyšší spolehlivosti a fyzické bezpečnosti.

Aby se zabránilo roztříštěnosti technologií, byla pro bezdrátovou komunikaci vytvořena v rámci standardizační komise IEEE skupina 802.11. V rámci této skupiny vznikají standardy pro bezdrátovou komunikaci.

Certifikát

Vedle standardizační komise vznikla také organizace sdružující výrobce bezdrátových technologií, která se zabývá vývojem nových standardů a certifikací zařízení pro bezdrátovou komunikaci. Tato organizace se jmenuje Wi-Fi Alliance a můžete ji najít na adrese http://www.wi-fi.org/. Každé zařízení, které je opatřeno certifikátem Wi-Fi Certified, by mělo být schopno komunikovat s ostatními (stejně certifikovanými) zařízeními.

Terminologie

Bezdrátová technologie se obvykle skládá ze dvou druhů zařízení. Je to AP (Access Point) - přístupový bod, který je obvykle kabelově připojen do lokální sítě a obsluhuje jednotlivé bezdrátové klienty (obvykle PC card do notebooků, nebo přímo integrované bezdrátové připojení např. v technologii Intel Centrino).

Standardy

802.11b

je v současnosti jediný u nás rozšířený standard pro bezdrátové sítě. Pracuje v pásmu 2,4 GHz, které je na základě Generální licence Českého telekomunikačního úřadu č. ČTU 12/R/2000 uvolněno pro bezlicenční a bezpoplatkový provoz zařízení pro přenos dat pomocí metody rozprostřeného spektra. Maximální přenosová rychlost tohoto protokolu je 11 Mbit/s. Dosah těchto zařízení se obvykle pohybuje v rozmezí 30-50 m.

Protože se rádiové signály šíří prostředím celkem nekontrolovatelně, bylo nutné se vyrovnat s nebezpečím odposlechu a aktivního narušení sítě. Pro zajištění bezpečnosti v rámci bezdrátové sítě byl definován standard WEP (wired equivalent privacy). Zkratka měla naznačovat, že komunikace zůstane stejně utajená jako komunikace drátovou sítí, kde je odposlech bez připojení k drátům vyloučen. Bohužel záměr se tak úplně nevyvedl, šifrovací algoritmy implementované ve WEP jsou zatížené celou řadou chyb a je poměrně jednoduché pasivním odposlechem zjistit šifrovací klíče používané k šifrování komunikace. Asi nejznámější nástroj pro rozlomení bezpečnosti se jmenuje Airsnort (http://airsnort.shmoo.com/), kterému stačí k rozlomení šifry nasbírat 5-10 milionů datagramů, což netrvá ve vytížené síti příliš dlouho.

11 Mbit/s je ovšem v dnešní době už poněkud málo, uživatelé si zvykli na rychlosti v řádu 100 Mbit/s. Proto standardizační komise přišla se standardem

802.11a

Bezdrátová zařízení pracují na frekvenci 5GHz s maximální přenosovou rychlostí 54 Mbit/s. Bohužel použitá frekvence není na celém světě stejná, což přináší problémy s celosvětovým povolením pro tato zařízení. V Evropě například koliduje s frekvencemi, které používají vojenské radary, a proto ETSI (European Telecommunications Standards Institute) vyžaduje, aby tato zařízení splňovala další kritéria, jako jsou ovládání výstupního výkonu zařízení a dynamický výběr frekvence. Tato omezení byla definována ve standardu 802.11h a v září tohoto roku byl tento standard zahrnut do nové revize standardu 802.11a. Přesto zůstává výběr zařízení pracujících s touto technologií poměrně malý.

Naštěstí Wi-Fi Alliance a IEEE přišly tento rok s novým standardem

802.11g,

který pracuje na frekvenci 2,4 GHz s maximální přenosovou rychlostí 54 Mbit/s. Tato frekvence je totožná s frekvencí pro zařízení 802.11b a zařízení standardu 802.11g jsou s 801.11b zpětně kompatibilní.

Bohužel bezpečnost je stále Achillovou patou těchto bezdrátových technologií. Jednotlivé firmy přicházely s různými proprietárními řešeními tohoto problému, což ovšem přinášelo problémy s interoperabilitou jednotlivých Wi-Fi zařízení. Proto Wi-Fi Alliance přišla s řešením WPA (Wi-Fi Protected Access), což je technologie, která má dočasně překlenout období do vydání standardu 802.11i. Zahrnuje autentizační a autorizační uživatelská schémata, podporu pro 802.1X, EAP autentizaci a TKIP šifrování. WPA zásadním způsobem zvyšuje zabezpečení bezdrátových sítí, jedná se ovšem o nestandardizované řešení a není tedy zajištěna kompatibilita mezi jednotlivými výrobci.

IEEE připravuje standard 802.11i, který bude obsahovat šifrování pomocí AES (Advanced Encryption Standard) a autentizaci zařízení pomocí protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol). WPA je podmnožinou tohoto standardu. Schválení se očekává na přelomu roku 2003/2004.

Tabulka jednotlivých technologií

    802.11b     802.11a     802.11g  
  Rychlost (Mb/s)   11   54   54  
  Cena AP (Kč)   5000   -   5000  
  Cena klient (Kč)   2000   -   2000  
  Frekvence(GHz)   2,4   5   2,4  
  Dosah (m)   30-50   10-30   30-50  
  Kompat. 802.11b     ne   ano  

Co nás ještě čeká?

Bezdrátové sítě čeká jistě bouřlivý rozvoj, stejně jako tímto rozvojem prošly mobilní telefony. Můžeme se těšit na bezdrátový přenos zvuku (Yamaha MCX-1000) nebo bezdrátová jednoúčelová zařízení. Na poli nových standardů se mimo jiné očekává standard 802.11n s přenosovou rychlostí 108 Mbit/s.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011