\"/
\"/ \"/    

Nákup software v roce 1990

Štefan Lehotský, ÚVT MU
Ročník I - číslo 1, březen 1991
Citace: Š. Lehotský. Nákup software v roce 1990. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 1, s. 2.
Tematické zařazení: Licence a nákup SW
 předchozí článek | následující článek 

Počátkem loňského roku se na naší univerzitě v oblasti nákupu programového vybavení pro osobní počítače objevila nová skutečnost. Rozhodnutím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČSR byla z centrálních zdrojů vyčleněna jistá částka na nákup software. Dále bylo uloženo Oblastnímu výpočetnímu centru vysokých škol v Praze tyto nákupy zajišťovat.

Současně s touto informací jsme obdrželi 2 seznamy programů, ze kterých jsme si mohli vybírat. První seznam tvořily z části produkty "domácí produkce" (tj. copyrighty originálních programů byly přepsány do češtiny) a z druhé části nepříliš užitečné drobnosti. V druhém seznamu byl zahraniční software, zde však bylo možno vybírat si pouze do stanoveného množství peněz.

Reakce ÚVT na tuto informaci byla jednoznačná: přivítali jsme možnost nákupu zahraničního software, kritizovali jsme však postup. Dožadovali jsme se také zahájení činnosti komise, která pro tuto problematiku byla již dříve ustanovena. Zástupce MU v této komisi byl dr. Bartošek, přes všechno jeho úsilí se však komise nikdy nesešla. Jediný konkrétní výsledek této první aktivity OVC VŠ byl nákup databázových systémů (6 ks dBASE IV, 1 ks Clipper, 1 ks Data Easy).

Až po půl roce usilovného snažení se nám konečně podařilo získat konkrétní údaj o výši prostředků přidělených naší škole. Zároveň jsme obdrželi i příslib, že s touto částkou budeme moci nakládat podle našeho uvážení. Na komisi výpočetní techniky byla tato částka rozdělěna na jednotlivé fakulty a ty pak prostřednictvím Laboratoří výpočetní techniky dodaly na ÚVT seznamy software, které za přidělené částky požadovaly.

Reakce OVC VŠ na dodaný seznam požadovaného software byla velice vstřícná: ano, jistě, všechno nakoupíme, všechno bude. Bohužel, ukázalo se, že OVC VŠ se svého úkolu nevzdá a že svěřené finanční prostředky nikomu nepředá. Náš seznam posloužil pouze pro doplnění představ OVC VŠ o tom, co asi potřebujeme. Dodána byla asi třetina požadovaného programového vybavení (3 ks Lab Pack Turbo Pascal, 9 ks Turbo Pascal 5.5, 6 ks Turbo Pascal 5.5 Professional, 2 ks Lab Pack Turbo C++, 4 ks Turbo C++ Professional, 1 ks Norton Utilities, 2 ks FoxBase Plus, 2 ks FoxBase Plus Lan Pack, 2 ks FoxPro, 2 ks FoxPro MultiUser, 1 ks FoxPro Runtime) a pro zpestření jsme obdrželi i věci, které pro nás OVC vybralo (Soukup Graphic Preprocessor, systém presentační grafiky Kinetic Words, Graphs & Art). Od získaného software jsme nikdy neviděli žádné účty, nevíme, co kolik stálo.

Problémy centrálního nákupu programového vybavení v uplynulém roce shrnul ve svém dopise náměstkovi ministra školství, mládeže a tělovýchovy doc. Zlatuška. Poukázal na neplnění požadavků, na chybějící vyúčtování nákupů a na přinejmenším spornou účelnost centrálního nákupu jiného software než kompilátorů, operačních systémů, textových procesorů nebo databázových systémů. Dále ve svém dopise doporučuje pro nově vzniklý "Ústav pro informace a vzdělávání" (do jehož kompetence nyní bude patřit problematika nákupu programového vybavení) vycházet z koncepce služeb školám. Tj. pomáhat jim při vytváření koncepcí v oblasti informatizace, širším nasazení informačních technologií ap.

Doufejme, že jeho podnět tentokrát bude využit, a budete-li za rok ve Zpravodaji opět číst článek o nákupu software, že to bude již veselejší čtení.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011