\"/
\"/ \"/    

Strategie rozvoje informatiky

Jaroslav Král, PřF MU
Ročník I - číslo 2, květen 1991
Citace: J. Král. Strategie rozvoje informatiky. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 2, s. 5-6.
Tematické zařazení: Různé
 předchozí článek | následující článek 

Informatika, přesněji využití informačních technologií, je jedním z nutných předpokladů zvládnutí cesty mezi vyspělé státy ve všech oblastech. Zvládnutí informačních technologií přitom není záležitost ani levná a bohužel ani rychlá. Nelze tedy předpokládat, že dosáhneme stavu předních západních společností během měsíců. Z důvodů ekonomických i systémových se budeme muset omezit na to, co přinese rychlý a významný efekt.

Největší efekt zřejmě přinese takový postup, který:

Může to být překvapující, ale takový postup existuje. Pro jeho realizaci je však třeba se oprostit od filosofie co je doma, to se počítá, která vede k představě, že vrchol všeho je osobní počítač (mám ho na stole a je můj). Osobní počítač je silný nástroj. Pokud je však využíván samostatně (nebo jen v lokální síti) nepřináší kvalitativní obrat - neumožňuje náročné profesionální aplikace, především však není klíčem ke světové pokladnici informací, ani vstupenkou do moderního světa dialogu světové vědecké komunity, neposkytuje např. výhody elektronické pošty.

Řešení je v rozšíření služeb mezinárodních datových informačních sítí (s trochou nadsázky) do každé pracovny a učebny. Sítě umožní přístup k mezinárodním informacím i (po jistém úsilí) k výkonným počítačům. Sítě se mohou v souladu s možnostmi naší kapsy budovat postupně. Má to však - kromě nutnosti příslušných mezinárodních dohod a vybudování přenosových tras (a to se zdá být zvládnutelný problém) - i háček. Síť vyžaduje centrální služby (národní a regionální centra s relativně výkonnými počítači, údržbu a jištění datových souborů, obsluhu přenosových tras) a koncentraci prostředků, čili cosi jako oběť svých krátkodobých zájmů a změnu pohledu. A to je věc pro mnohé dosti nepopulární.

Může být např. ekonomicky výhodnější místo řady osobních počítačů zakoupit výkonný počítač - server - s terminály. Pro většinu operací (např. pro přístup do sítí) terminály postačují a server může poskytnout služby, které jsou na osobních počítačích nedostupné. Jedno takto vytvořené pracovní místo může být podstatně levnější než jedno místo v síti osobních počítačů. Obsluha serveru může být nenáročná na obsluhu (nevyžadovat nové pracovníky). Bohužel, lze takto postupovat jen tehdy, jsme-li ochotni sdružit prostředky a věnovat nezanedbatelné úsilí vybudování společných zařízení (infrastruktury informatiky).

Využívání mezinárodních informačních soustav a rozlehlých sítí je nutným předpokladem přechodu na současnou světovou úroveň ve vědě a výuce, je to prostředek kvalitativní změny. Jde o úkol náročný, který nelze řešit individuálně. Je nutné spojit síly a dořešit řadu technických problémů (telefony). Pokrok při zajišťování magistrálních tras v ČSFR (např. po trasách přenosu televizního signálu) však slibuje, že řešení nebude příliš obtížné. Pokud ovšem nechceme dále zaostávat, musíme postupovat se vší rozhodností - je to opravdu klíč k budoucnosti. Cesta separace a egoismu vede i v tomto případě do pekel (nebo kamsi za Balkán).

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011